Az RMDSZ elküldte árnyékjelentését az Európa Tanácsnak

A dokumentum szerint Románia nem teljesíti maradéktalanul a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának ratifikálásakor vállalt kötelezettségeit.
Hirdetés

A román kormány több mint kétéves késéssel, idén márciusban nyújtotta be a 2010 és 2013 közötti időszakot felölelő hivatalos jelentését Strasbourgnak, és abban a nemzeti kisebbségek nyelvi jogainak a kiterjesztéséről számol be.

Az RMDSZ régóta ígért, pénteken elküldött árnyékjelentésének legfontosabb észrevételei a következők:

• Románia nem hozott létre a nyelvi karta alkalmazását figyelő rendszert egyik érintett szakterületen sem, és a hatóságok büntetlenül korlátozzák a magyar nyelv törvényes használatát az igazságszolgáltatásban és a közigazgatásban.

• A kartába foglaltakat korlátozó előírásokként értelmezik a hatóságok, ami szöges ellentétben áll az európai egyezmény szellemével. A törvények alkalmazásában nem a pozitív értelmezés a gyakorlat, ennek eredményeként tiltanak mindent, amit a törvény nem ír elő tételesen. A román állam nem szánt anyagi és humánerőforrást a charta alkalmazására, és ez a hiányosság minden szakterületen, de különösen az igazságügyben szembetűnő.

• Románia nem tartja be a 2011-ben elfogadott oktatási törvényt: a jogszabály ugyan előírja, hogy a multikulturális egyetemeken önálló magyar karokat hozzanak létre, de ez a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE) a mai napig nem valósult meg.

Hirdetés

• A kisebbségi közösségekhez tartozó gyerekeknek a román nyelvet nem anyanyelvi szinten, hanem speciális tankönyvekből kell tanítani, de ezt sem alkalmazzák Romániában.

• Az állami költségvetésből kis arányú támogatás jut a közszolgálati média magyar szerkesztőségeinek, a közszolgálati rádiók közül pedig a Marosvásárhelyi Rádió közvetít 24 órás magyar nyelvű műsort, miközben a televízió esetében nincs 24 órás anyanyelvű sugárzás. A jelentés kitér ugyanakkor a román kereskedelmi média által generált gyűlöletbeszédre is.

„Egyértelmű visszafejlődés tapasztalható a kisebbségek nyelvi jogainak gyakorlatba ültetése terén. Ez Románia észak-atlanti, illetve uniós csatlakozása óta folyamatosan tart. Szankciók hiányában és az európai integráció visszafordíthatatlansága által bátorítva a kisebbségi jogok alkalmazása elindult a visszafejlődés útján – ez a folyamat pedig már 2007 után érezhető volt, azonban igazán hangsúlyossá 2012 után vált” – idézi az RMDSZ közleménye Kelemen Hunor szövetségi elnököt, aki szerint a román kormány hivatalos jelentésében olyan „nyilvánvaló ferdítések” szerepelnek, amelyeket az RMDSZ nem hagyhatott szó nélkül.

Mint arról beszámoltunk, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) idén június 30-án küldte el az illetékes strasbourgi testületnek a Kisebbségi és Regionális Nyelvek Európai Kartája romániai alkalmazásáról szóló közös árnyékjelentését.
A román kormány az év elején küldte el jelentését a Karta romániai alkalmazásáról, az EMNT és az SZNT ahhoz fűzött megjegyzéseket. Hasonló árnyékjelentést készített a marosvásárhelyi központú Civil Elkötelezettség Mozgalom (Cemo) is.

Hirdetés