Odacsapnának a komcsi ideológia híveinek

A kommunizmus bűneinek egyik legavatottabb kutatója, Marius Oprea történész dolgozott ki törvénytervezetet Sztálin, Mao és Che Guevara mai rajongóinak megrendszabályozására.
Hirdetés

Megunta azoknak a nyilvános ámokfutását Marius Oprea, a Kommunizmus Bűneit Kutató Intézet (IIICCM) volt igazgatója, akik közel ötven évnyi kommunista rémuralom után is kúlnak tartják azt, hogy che guevarás  vagy sarlós-kalapácsos pólóban népszerűsítsék a kommunizmus eszméit. A történész ezért kissé radikálisan reagálva olyan törvényjavaslatot dolgozott ki, amely keményen büntetné mindazokat, akik a több tízmillió ember haláláért felelős ideológiát terjesztik.

A törvényjavaslat meglehetősen részletes és kemény: a kommunista eszméket terjesztő szervezetek és jelképek betiltása mellett a kommunista rendszer berendezkedéséért és működtetéséért felelős személyek kultuszát is tiltaná.

Kommunista jellegű szervezet létre hozásáért háromtól 15 évig terjedő szabadságvesztés lenne kiróható, akárcsak az ilyen szervezethez való csatlakozásért vagy annak támogatásáért.

A kommunista jelképek gyártásáért, értékesítéséért, terjesztéséért három hónaptól három évig terjedő börtönbüntetést irányoz elő. Hasonló mértékű büntetést helyez kilátásba a kommunista jelképek nyilvános használatáért – például azért, ha Gipsz Jakab az összeolvasott ideológiai katyvasz hatására úgy gondolja, azzal is kifejezi a fennálló gazdasági és társadalmi renddel szembeni ellenérzését, hogy sarlós-kalapácsos pólóban megy ki az utcára.

Marius Oprea szerint a tervezet arra is kitér, hogy ötéves időtartamra 50-től 75 százalékig csökkentsék azon személyek nyugdíját, akiket jogerősen elítéltek amiatt, hogy az 1945 és 1989 közötti időszakban politikai okok miatt meghurcolt személyek halálát vagy súlyos sérülését okozták.

Oprea emellett azt is szorgalmazza, hogy a volt kommunista verőlegények és börtönőrök által az áldozatoknak fizetendő kárpótlást szabályozó 10/2016-os jogszabályt terjesszék ki a kommunista kormányok egykori tagjaira, a Nagy Nemzetgyűlés képviselőire, a kommunista párt Központi Bizottságának tagjaira (így Ion Iliescu volt államfőre is!), a volt megyei párttitkárokra, a Szekuritáté egykori megyei parancsnokaira, valamint mindazokra, akik esetében jogerős ítélettel nyert bizonyságot, hogy együttműködtek a volt kommunista titkos rendőrséggel.

A törvénytervezet a kommunista rendszer törvénytelen és gyilkos mivoltának nyilvános tagadását, kétségbe vonását vagy kisebbítését is büntetné,

Hirdetés

a büntetés hat hónaptól három évig terjedő szabadságvesztésig terjedne, de bírság is kiróható lenne. Keményebb büntetésre számíthatnának azok, akik mindezt az interneten teszik: ők hat hónaptól öt évig terjedő szabadságvesztésre számíthatnának. A fasiszta legionárius mozgalom népszerűsítését tiltó, tavaly kihirdetett jogszabály mintájára tiltaná a törvény azt is, hogy kommunista személyiségekről nevezzenek el köztereket. 

Oprea közölte: vagy polgári kezdeményezésként, százezer állampolgári aláírást összegyűjtve, vagy parlamenti kezdeményezésként, egy honatya által beterjesztve, vagy kormánykezdeményezéssel kívánja elfogadtatni a jogszabályt.

Hirdetés