Törvényt sértett a táblabíróság az SZNT szerint

Mégpedig azzal, hogy elkaszálta a csíkszeredai önkormányzat autonómiapárti határozatát.
Hirdetés

A Székely Nemzeti Tanács elnöke, Izsák Balázs közleményben reagált arra, hogy a Marosvásárhelyi Táblabíróság nemrég jogerősen érvénytelenítette a csíkszeredai helyi tanács határozatát, amelyben – az SZNT kezdeményezésére – kinyilvánítják, hogy a Székelyföld különleges jogállású régióba kívánnak tartozni. 

Adrian-Jean Andrei Hargita megyei prefektus megtámadta a határozatot, azzal az indoklással, hogy a testület nem illetékes ebben a kérdésben. A Marosvásárhelyi Táblabíróság a határozatot érvénytelenítő ítélet indoklásában is erre hivatkozik: 

a csíkszeredai városi tanács túllépte a hatáskörét, 

amikor olyan döntést hozott, amely 153 település területi-közigazgatási hovatartozására vonatkozik, és ebből mindössze 68 található Hargita megye területén. A hír kapcsán Hargita megye prefektusa ismét elmondta, hogy minden ilyen határozatot bíróságon támadott meg, s az eddig megszületett összes ítélet neki adott igazat.
 
Az SZNT szerint a határozatok elfogadását többek között azért kezdeményezték, mert a kormány a Helyi Autonómia Európai Chartáját megszegve, úgy kezdett hozzá az ország közigazgatási átszervezéséhez, hogy előzetesen nem kérte ki az önkormányzatok véleményét. Az önkormányzatok pedig nem tettek mást, mint hogy 

törvényes jogukkal élve kifejtették álláspontjukat 

a közigazgatási átszervezést illetően, és ennek megfelelően fordultak kéréssel Románia parlamentjéhez. 
 
Az Izsák által szignált dokumentum leszögezi: az alkotmány 126. cikkelyének (6) bekezdése, valamint a közigazgatási bíróságokra vonatkozó 554/2004-es törvény 5. cikkelye (1) bekezdésének a) pontja egyértelműen kimondja, hogy nem támadhatóak meg a közigazgatási bíróságon a közhatóságok azon dokumentumai, amelyek az illető hatóságnak a parlamenthez való viszonyára vonatkoznak. A szóban forgó határozatokkal az önkormányzatok a kormányhoz és a parlamenthez intézett kéréseket fogadtak el, ezek tehát olyan dokumentumok, amelyekre a jelzett törvényi előírások vonatkoznak. Következésképpen a prefektusoknak nincs joguk ezeket bíróságon megtámadni, ha pedig mégis ezt teszik, a bíróságoknak – illetékesség hiányában – el kell utasítaniuk az ilyen kereseteket. Szerintük tehát ezekben az ügyekben 

a prefektusok is és a bíróságok is megsértették az alkotmányt és a törvényt. 

Az SZNT arra biztatja a még perben levő önkormányzatokat, hogy hivatkozzanak ezekre a törvényi előírásokra, a pert jogerősen elvesztetteket pedig arra, hogy kezdeményezzenek rendkívüli jogorvoslati eljárást, és jelzik, hogy a perek lefolytatásához szakmai segítséget biztosítanak az azt igénylő önkormányzatoknak.
 
Az SZNT kezdeményezésére eddig 54 székelyföldi település fogadta el az autonómiapárti határozatot, a prefektus ezeket rendre megtámadta. 30 esetben alapfokon a határozatok érvénytelenítéséről döntött a bíróság, öt per még folyamatban van. Öt önkormányzat fellebbezett a döntés ellen, ezek egyike a csíkszeredai, amelynek ügyében a jogerős táblabírósági ítélet született. 
 

Képünk a marosvásárhelyi Székely Szabadság Napján készült, 2004. március 10-én. Fotós: Erdély László

Hirdetés