Visszakerül erdélyi tulajdonosához egy Budapesten őrzött festmény

A második világháború végén került a fővárosban megőrzésre a Mikes családtól.
Hirdetés

Visszakapják tulajdonosai, az erdélyi Zabolán élő Mikes család tagjai a Zabolai ménes című festményt, amely 1944-ben került az akkori agrártárcához és az utóbbi időben a Földművelésügyi Minisztériumban volt látható.

A nagy méretű, 3,5-szer 5,5 méteres festményt, Tadeusz Ajdukiewicz alkotását jelképesen szerdán adta vissza Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter és Simon Attila István közigazgatási államtitkár a család képviselőjének, Roy-Chowdhury Gergelynek.

„Ritkán van olyan pillanat, amikor az ember egyfajta történelmi igazságtételnek a részese lesz, most azonban ez történik, hiszen visszaadunk egy festményt annak a történelmi Mikes családnak, amelynek sorsa elválaszthatatlan Erdélytől és a magyar történelemtől egyaránt” – hangsúlyozta a miniszter.

Felidézte: a kép esete sok szempontból jól példázza azt is, hogy a magyar nemesi családoknak Erdélyben milyen hányattatás jutott.

Az alkotást a rendelkezésre álló iratok szerint Bánffy Dániel minisztersége alatt, 1944-ben adta át megőrzésre Mikes Ármin, de csak 1985-ben jegyezték be azt az akkori Vidékfejlesztési Minisztérium vagyonleltárába.

Hirdetés

Az előzményiratok alapján a festmény visszaadását az örökös Roy-Chowdhury Katalin először 1994-ben kérte, majd azt 2001-ben és 2007-ben is megismételte. Érdemben az utóbbi két megkeresés iratai állnak rendelkezésre, ez alapján 2002-ben csak a kormányváltás miatt maradt el a festmény átadása, 2007-ben azonban a földművelésügyi tárca az átadást már nem találta megalapozottnak.

A kép az állami vagyonról szóló 2007. évi törvény alapján állami vagyonnak minősült, a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolta, visszaszolgáltatásáról a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács dönthetett. Egy 2013 végén megjelent kormányrendelet azonban változtatott a helyzeten, mert megfordította a bizonyítást a vitatott tulajdonú műkincsek esetében: már nem a volt tulajdonosnak vagy örököseinek kell igazolniuk tulajdonjogukat, hanem az államnak kell egyértelműen bizonyítania, hogy ezek a műkincsek az állam tulajdonában állnak. Ezt követően vált lehetővé a festmény átadása.

Az MNV Zrt. a Földművelésügyi Minisztérium kérésére megvizsgálta a festmény jogi helyzetét és ennek alapján olyan igazolást adott ki, hogy az nem áll az állam tulajdonában. Az igénylő Roy-Chowdhury Katalin a rendeletnek megfelelően igazolta, hogy a festmény utolsó ismert tulajdonosának, Mikes Ármin grófnak a leszármazottja és örököse. Ennek alapján fia, Roy-Chowdhury Gergely részére a minisztérium kiadja a festményt, amelyet rövid időn belül el is szállítanak.
 

Hirdetés