Etnikumközi Erdélyi Mozgalom alakul

Az autonomista csoportok összefogását, transzilvanista politikai párt létrehozását sürgeti kétnyelvű felhívásában az Erdélyi Demokratikus Liga.
Hirdetés

Román és magyar nyelvű felhívást tett közzé Facebook-oldalán az Erdélyi Demokratikus Liga autonomista szervezet. A kezdeményezők célja: Erdély polgárainak egy szervezett mozgalomban való egyesítése, majd egy politikai párt megalapítása, a hatályos törvényekkel és Románia Alkotmányával összhangban.

Álláspontjuk szerint egy ilyen mozgalomnak/pártnak a már létező transzilvanista csoportok együttműködésén kell alapulnia, ki kell alakítani ezen csoportok szervezett hálózatát. A kolozsvári székhelyű Erdélyi Demokratikus Liga fontos, de nem egyedüli csomópontja lenne ennek az együttműködésnek, a többi – nagyszebeni, szászmedgyesi, besztercei, nagyváradi és egyéb – csoportok mellett.

Az Erdélyi Mozgalom kezdeményezői egy programot is megfogalmaznak, megvitatás végett. Ebben leszögezik, hogy Erdély, történelmét tekintve, három, európai jelentőségű kultúrkör: a román, a magyar és a német metszetében, azok kölcsönhatásaként jött létre és alakult tovább. A három történelmi nyelvnek azonos jogállásúnak – egyidejűleg pedig hivatalos nyelvnek – kell lennie.

Az Erdélyi Mozgalom célkitűzései között költségvetési, közigazgatási, kulturális és politikai javaslatok egyaránt szerepelnek, szorosabb kapcsolatot létesítenének más európai történelmi régiókkal, valamint Kolozsvárt Erdély fővárosává nyilvánítanák, hivatalosan is.

Mint köztudott, Romániában egy politikai párt bejegyzéséhez 25.000 támogató aláírásra van szükség.

Alább a létrehozandó Erdélyi Mozgalom célkitűzései olvashatók, a felhívás teljes terjedelmében pedig a cikkünk alatti linken érhető el.
 

Az Erdélyi Mozgalom célkitűzései

1. Erdély regionális és költségvetési autonómiájának kivívása egy, az európai térségben elfogadott, radikális szerkezeti változtatásokra kész Románia keretein belül;

2. szervezeti reformok bevezetése egy rugalmas közigazgatási modell kialakítása érdekében;

3. olyan erdélyi adó- és költségvetési politika kidolgozása, amely lehetővé teszi saját adónemek és –mértékek bevezetését, és amelynek nyomán a régió a központi költségvetés számlájára kizárólag egy előzetesen megállapodott, százalékos mértékű vagy abszolút mértékű befizetést teljesít;

4. Erdély arra irányuló jogának megszerzése, hogy saját altalajkincseivel, légterével, valamint kitermelhető vízi energiára alkalmas vizeivel saját maga gazdálkodhasson;

Hirdetés

5. a távközlési és szállítási vonalaknak Erdély prioritásaival összhangban történő fejlesztése, valamint a régió (és egyúttal Románia) nyugati kapuit az ország közepével összekötő autópályák elsőbbséggel történő megépítése;

6. az erdélyi értékek világpiacon történő bemutatása részben a „transilvanicum” márkanév bevezetése, részben a helyi sajátosságoknak a globális idegenforgalom vérkeringésébe való integrálása, részben pedig az egyes, Erdélyen belüli tájegységek jellegzetességeinek megismertetése révén;

7. olyan intézkedések meghozatala, amelyek célja a közeledés és együttműködés elősegítése az erdélyi polgárok között, függetlenül azok nyelvétől, származásától vagy vallásától;

8. olyan választási rendszer kidolgozása, amely több szakmaiságot és nagyobb felelősséget felmutató politikai elitet juttat vezető szerephez;

9. Kolozsvár Erdély fővárosává való nyilvánítása;

10. az Erdélyen belüli tartományok kialakítása a történelmi hagyományok, a helyi demokratikus igények és a regionális fejlesztéspolitikai kritériumok együttes figyelembe vételével;

11. együttműködés kiépítése Európa fejlett történelmi régióival, köztük Bajorországgal, Katalóniával, Flandriával stb.


A kép forrása: az Autonomy for Transylvania Facebook-oldal

Hirdetés