Emil Boc: Cluj-Napocából nem lesz Cluj

Nem módosítják a város nevét, mert nincs pénz rá, mert túlterhelnék a hivatalnokokat, mert a dák-római kontinuitás, mert...
Hirdetés

Nem helyénvaló és nem is időszerű elhagyni Kolozsvár román megnevezéséből, a Cluj-Napocából a Napoca tagot – válszolta Emil Boc polgármester annak a csoportnak, amely kezdeményezte  a város hivatalos nevének a megváltoztatását.

A kezdeményezők –  Bakk Miklós, Fancsali Ernő, Györke Zoltán, Kolozs megye korábbi alprefektusa, Jurju Cornel, Radu Liviu – felidézik, hogy a város román nevét

Nicolae Ceauşescu javaslatára

elnöki rendelettel módosították negyven évvel ezelőtt Cluj-ról Cluj-Napocára.

A névmódosítással a kommunista rezsim a románok kolozsvári őshonosságának a tudatát kívánta erősíteni. Erre az adott lehetőséget, hogy a város helyén a római korban Napoca nevű település állt.

Emil Boc polgármester, arra hivatkozott válaszában, hogy a név visszaváltoztatásáról népszavazást kellene tartani Kolozsváron, és ez tetemes összegbe kerülne. A polgármester szerint a névváltoztatás a kolozsváriak személyi okmányainak a kicserélését is szükségessé tenné, ez pedig további költségeket vonna maga után, és túlterhelné az iratcserét végző közhivatalokat.

A polgármester megemlítette, hogy a város fejlesztésekre és az infrastruktúra javítására kívánja fordítani meglévő forrásait, és

nem tartja sürgősnek a névváltoztatást.

Azt is felhozta, hogy a Cluj-Napoca megnevezés immár közismertségre tett szert, és a közigazgatási egység „ókortól számított kontinuitását is tanúsítja”.

Hirdetés

A névváltoztatás kezdeményezői viszontválaszukban kijelentik, hogy a kérdés időszerűségéről nem a polgármesternek, hanem a kolozsváriaknak kellene véleményt nyilvánítaniuk. A törvényre hivatkozva jegyezték meg, hogy a név visszaváltoztatása nem tenné szükségessé valamennyi kolozsvári lakos személyi okmányának a kicserélését.

Szerintük a Napoca név nem az ókortól számított kontinuitást, hanem

„a Ceauşescu-féle önkényes történelemszemlélet kontinuitását”

jelzi.

A névmódosítás csak a város román nevét érintené, mivel a 2001-ben elfogadott helyi közigazgatási törvény mellékletében Kolozsvár magyar neve a hagyományoknak megfelelően, Napoca nélkül szerepel.

Hirdetés