Verespatak: teret veszít az RMGC

Visszavonta ma a bíróság a verespataki bányaberuházás megvalósítása szempontjából igen jelentős környezetvédelmi véleményezést.
Hirdetés

Semmisnek tekinthető mától az a véleményezés, amelyet a Szebeni Regionális Környezetvédelmi Hatóság 2011-ben bocsátott ki a Rosia Montana Gold Corporation (RMGC) területrendezési tervére. Mint ismeretes, a település megmentéséért harcoló civil szervezetek már jóval ezt megelőzően, 2006-tól kitartó harcot indítottak annak érdekében, hogy a területrendezési tervet a környezetre gyakorolt hatása szempontjából is értékeljék ki. A Verespatak megmentéséért tevékenykedők felhívták a figyelmet arra, hogy a ciántechnológiás bányaprojekt megvalósítása a helybeliek kényszerű átköltöztetését vonná maga után, történelmi épületek és templomok mennének tönkre. Az aranytartalékok kiaknázása során több mint 200.000 tonna ciánt használnának fel, amely rendkívül káros a környezetre, míg a környéken négy hegy egész egyszerűen felszíni bányává változna. Ezek az érvek azonban nem tartották vissza a szebeni környezetvédelmi hatóságot attól, hogy kiállítsa a kanadai vállalkozásnak kedvező véleményezést.

A Verespatak jövőjéért harcoló Alburnus Maior és partnerszervezeti által ma megnyert, és az ARPM-RMGC által elveszített per Kolozsváron kezdődött, innen Kovásznára helyezték át. A környezetvédelmi véleményezés visszavonásának két fontos következménye van. Az egyik az, hogy ennek hiányában a kanadai vállalkozás nem kaphatja meg a Verespataki Helyi Tanács áldását a területrendezési tervre. Másrészt pedig jelentős azért,
mert a jelenlegi területrendezési tervre kiállított véleményezés szükséges ahhoz, hogy meg lehessen adni a környezetvédelmi engedélyt.

Hirdetés