Tiltakozásból visszaadott díszdoktori a marosvásárhelyi orvosin

Teheti a füstre az egyik kiosztott díszdoktori címet a MOGYE. Péterffy Árpád osvosprofesszor ugyanis visszaadta a tisztséget az egyetem vezetésének magyarellenessége miatt.
Hirdetés

Tiltakozásul a magyar tagozat hátrányos megkülönböztetése ellen, visszaadta a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemtől (MOGYE) kapott díszdoktori címét Péterffy Árpád, a Debreceni Egyetem nyugalmazott szívsebész professzora.

A MOGYE egykori diákja kedden a sajtó jelenlétében adta le az egyetem titkárságán a díszdoktori elismerés kellékeit. Az egyetem rektorának, Leonard Azamfireinek címzett, de a sajtónak is eljuttatott nyílt levelében a lehető legrosszabbnak találta a marosvásárhelyi egyetem gyakorlatát, hogy a magyar tagozatra beiratkozott diákok számára magyar nyelven tartják az elméleti órákat, és románul a gyakorlatot.
Péterffy Árpád saját életpályáját hozta fel bizonyítékul arra, hogy a kizárólag magyar nyelven végzett tanulmányokkal idegen nyelvi környezetben is helyt lehet állni. Fiatal orvosként Bukarestben, később pedig Svédországban különösebb nehézség nélkül látta el orvosi teendőit. Mindig fontosnak tartotta, hogy a beteggel annak anyanyelvén beszéljen.
„Tekintettel a MOGYE jelenlegi, a magyar nyelvű oktatást hátrányosan megkülönböztető – a román törvényekkel ellentétes – diszkriminatív politikájára, tiltakozásul visszaadom a MOGYE 2005-ben számomra nyújtott Doctor Honoris Causa megtisztelő címet. (…) Kérem tisztelettel, ezt a cselekedetemet értelmezze polgári tiltakozásnak, a magyar nyelvű oktatás teljes körű helyreállítása érdekében” – fogalmazott a professzor.
 A kitüntetés leadása után Péterffy Árpád újságíróknak elmondta, nyílt levelét nem iktatták az egyetem titkárságán, mert azt magyarul írta, és a titkárnő kijelentette, csak román nyelvű dokumentumot iktathat. Végül a titkárság elismervényt adott, hogy átvette a levelet és a kitüntetést.
A szívsebész professzor elmondta, több közelmúltbeli fejlemény késztette tiltakozásra. Ezek sorában Leonard Azamfirei rektor tavaly decemberi kijelentését említette, amely szerint az orvosi szaknyelvet románul kell megtanulni, a magyar nyelv pedig csak a könyvtárba és a családba való, továbbá a szenátus márciusi szavazását, amellyel egy évvel elnapolták a magyar főtanszékek megalakítását.

Hirdetés