Pocsék a CFR szolgáltatása, mégis elégedettebbek vagyunk a vasúttal, mint az európai átlag

Az igények lennének ennyire különbözőek? Vagy lehet, hogy a vasúti szolgáltatások minősége között nem is akkora az eltérés?

Hirdetés

Érdekes adatokkal szolgál az az uniós eurobarométer-felmérés, melynek célja felbecsülni, mennyire elégedettek az Európai Unió egyes tagállamaiban az utasjogok biztosításával, a belföldi vasúti szolgáltatásokkal, többek között magukkal a vonatokkal, a vasútállomásokkal és a vasúthálózattal. Kiderült ugyanis, hogy a romániai lakosság elégedettebb a Román Vasúttársaság (CFR) legendásan pocsék működésével, mint az európai átlag az egyes országokban elérhető, valószínűleg messze jobb szolgáltatásokkal.

Ennek persze temérdek oka lehet, mindjárt az első lehetséges magyarázat, hogy Romániában a megkérdezettek 13%-a válaszolta azt, hogy az utóbbi egy évben utazott vonattal, míg Európában átlagosan 34%. A romániai megkérdezetteknek csupán a 9%-a halott már arról, hogy léteznek utasjogok, melyek megilletik őket, míg az európai átlag e tekintetben 13%. Már ebből a két adatból is láthatjuk, hogy ez egy rendkívül összetett kérdés, melyben a lakosság igényei, állampolgári öntudata, a megszokás kérdése, a szolgáltatás minősége, a minőség megítélése, stb. egyaránt szerepet játszhat.

De lássuk az eurobarométer adatait, melyek szerint:

  • a romániai utasok 66%-a állította azt, hogy semmilyen kellemetlenség nem érte vasúti vagy légi közlekedés közben Romániában – az európai átlag 62%;
  • a romániai utasok mindössze 17%-ából vált ki elégedetlenséget, ha egy vonat kevesebb, mint két órát késik – az európai átlag 19%;
  • a romániai utasok 6%-a válaszolta azt, volt már rá példa, hogy törölték a vonatjáratukat – az európai átlag 14%;
  • a romániai utasok 72%-a tenne panaszt, ha sérülne a joga az utazás során (az európai átlag 85%), viszont a valóságban mindössze 21% vallotta azt, hogy konkrétan panaszt emelt, amikor ez a helyzet előállt (az európai átlag 26%).

Az adatokból kiderül, hogy nagyon kevesen vannak tisztában azzal, hogy például a fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű utasok számára a vasút- és repülőtársaságok kötelesek segítséget nyújtani.

A világon egyedül az Európai Unióban léteznek olyan rendeletek, melyek Európa-szerte alkalmazandó közös minimumszabályokat határoznak meg, például a vonatok késése, illetve a járatkimaradás esetére, de csak nagyon kevesen ismerik ezeket.

Hirdetés