Nocsak, egy apró baki miatt lehet, hogy mégis visszakapnak tízezer hektár erdőt a Kendeffyek

Nem fogja elhinni, milyen apróságon múlik egy ilyen hatalmas terület sorsa…

Hirdetés

Bár 2020-ban alapfokon a hátszegi bíróság úgy ítélte meg, hogy a Kendeffy család Bécsben élő leszármazottai 2006-ban jogtalanul kaptak vissza több mint tízezer hektárnyi erdőt és legelőt, most úgy néz ki, hogy egy apró hiba miatt kukázzák az akkori ítéletet.

Az érthetőség kedvéért időrendi sorrendbe szedjük az eseményeket:

  • a 18. század közepén Mária Teréziától grófi címet kapott Kendeffyeknek egykor kiterjedt birtokaik voltak, amelyeket a kommunisták természetesen elvettek tőlük
  • a család leszármazottai, a Bécsben élő Kendeffy Mária és lánya, Pongrácz Erzsébet 2005 őszén nyújtott be visszaigénylési kérelmet a Déli-Kárpátokban, a Retyezát-hegység térségében elterülő egykori földbirtokukra, és egy évvel később vissza is kapták a több mint tízezer hektáros területet
  • csakhogy a Román Tudományos Akadémia – annak idején ők kapták meg a kommunisták által államosított birtokot – 2009-ben pert indított, mondván, hogy a visszaszolgáltatás nem volt jogszerű
  • itt jutunk el a 2020-as alapfokú ítélethez, amely tényleg kimondta, hogy a visszaszolgáltatás nem volt jogszerű, mert az örökösök nem román, hanem osztrák állampolgárként igényelték azt, a család korábban már kártérítést kapott a román államtól, ráadásul a terület egy része a Retyezát Nemzeti Parkhoz tartozik, így nem is lehet visszaszolgáltatni, és így tovább
  • ám az örökösök fellebbeztek, az újratárgyalás első ülésén pedig a szakik észrevettek egy apróságot: a 2020-as ítélet egyik példányát a bíró elfelejtette aláírni, így aztán az ítélet nem is lehet érvényes
  • bár a Román Tudományos Akadémia és az állam kérvényezte a tárgyi hiba kijavítását, ezt elutasították

Így aztán a Kendeffy örökösök – időközben, 2016-ban Kendeffy Mária elhunyt – most újra reménykedhetnek, hogy visszakapják a család egykori birtokát, hacsak az állam ügyes jogászai nem találnak valami kiskaput a történetben.

De keresni fogják, arra mérget vehetünk: a román állam például máris egy újabb pert indított a petrozsényi bíróságon a szóban forgó terület egy része, egy 800 hektáros erdő visszaszolgáltatásának érvénytelenítésére. Mert nehogy már egy magyar nemesi családnak ilyen hatalmas birtoka legyen Románia területén…

Hirdetés