Lehangoló jövőkép: egyre kevésbé eredményes generációt nevel fel Románia

A Világbank számszerűsíti a romániai gyerekek humán tőke indexét.

Hirdetés

Meglehetősen lesújtó adatokkal szolgál a romániai gyerekek fejlődésének alakulásáról a Világbank, mely idén is meghatározta a világ országainak humán tőke indexét (Human Capital Index – HCI). Ez a bonyolultan hangzó, valójában egyszerű mutató azt fejezi ki, hogy egy ma született gyermek várhatóan mekkora humán tőke birtokában lesz 18 éves korára, azaz milyen százalékban fogja tudni képességeit kamatoztatni, mire felnőttkorba lép. Egy ország termelékenységét, versenyképességét, tulajdonképpen a jövőjét határozza meg, hogy a legfiatalabb generáció milyen szinten képes mozgósítani a benne rejlő lehetőségeket, ezért is lehangoló azzal szembesülni, hogy Románia ezen a téren (is) egyre rosszabbul teljesít.

A humán tőke index alakulását befolyásolja a gyermekhalandósági ráta, a várható élettartam, az életszínvonal, az oktatás minősége és az, hogy egy gyermek egészségét milyen környezeti hatás befolyásolja a magzatkortól kezdve 18 éves korig. Ezek tipikusan azok a kategóriák, amelyek terén Románia nem tud felzárkózni: az Európai Uniós országok közül nálunk a legmagasabb a gyermekhalandóság, magas a funkcionális analfabetizmus és a korai iskolaelhagyás aránya, az egészségügy helyzetéről meg jobb, ha nem is mondunk inkább semmit.

A Világbank az aktuális index meghatározásához még a járvány előtti időszak adatait gyűjtötte össze, az elemzés elkészítéséhez pedig az elmúlt tíz év fejlődését figyelték meg a már említett területeken, a világ 103 országában, köztük Romániában is. Eszerint egy romániai újszülött a jelenlegi keretek között teljesítőképességének 58%-át éri el 18 éves koráig, ahhoz képest, hogy milyen szintet érhetne el jobb minőségű oktatás és egészségügyi ellátás mellett. Tíz évvel ezelőtt ez a szám 60% volt. Egy gyermek Romániában 18 éves koráig átlagosan 11,8 évet tölt tanulással, 2010-ben még 12,6 évet ült iskolapadban. A tanulás eredményességi skáláján, melyen 625-től kezdődik a haladó szint, a román oktatás a 442-ik pontot éri el. A jelenlegi keretek között a 15 éves gyerekek 88%-a éri el a 60 éves kort, míg Svédországban például 95%-uk.

A Világbank jelentése arra hívja fel a figyelmet, hogy a román hatóságoknak sürgősen lépniük kell a humán tőke index romlásának megállítása érdekében, és ezt csakis úgy érheti el, ha befektet az oktatásba és az egészségügybe, hogy a mai gyerekek egészséges, képzett és eredményes felnőttekké válhassanak.

Hirdetés