„Adjanak csattanós választ a provokációkra!” Így rendelte el Ceaușescu a temesvári vérengzést

Egyszerre hátborzongató, tragikomikus és tanulságos annak a telekonferenciának a szövege, amelyet a diktátor 1989. december 17-én folytatott katonai és pártvezetőkkel a Temesváron kialakult helyzet miatt.

A Főtér RoMánia rovatában a romániai román nyelvű média olyan véleményanyagait szemlézzük, amelyek vagy az itteni magyar közösséggel, a román-magyar kapcsolatokkal foglalkoznak, vagy a nyilvánosságot, a közbeszédet foglalkoztató forró témákat taglalnak.

1989. december 15-én kezdtek gyülekezni a református hívek Tőkés László temesvári parókiájánál, hogy megakadályozzák a fiatal, szókimondó lelkész kilakoltatását és áthelyezését. A tömeg egyre duzzadt, a hatóságok válasza nem maradt el – de éles lőszert akkor még nem használtak. December 17-én az állam- és pártvezetés úgy ítélte meg, a helyzetet keményebb eszközökkel kell kezelni, ezért Nicolae Ceaușescu pártfőtitkát telekonferenciát hívott össze az állami, katonai és pártvezetőkkel, ahol egyértelművé tette: a felkelést kíméletlenül le kell verni, a temesváriakra lőni kell.

Ennek a telekonferenciának a szövegéből az Adevărul közölt szemelvényeket, és publikálta a telekonferencia teljes jegyzőkönyvének a leiratát. Ennek fordítását közöljük most, változtatás nélkül; igyekeztünk megőrizni, amennyire lehetett, a pártfunkcionáriusi bikkfanyelv azon fordulatait is, amelyeket a diktátor használt kíméletlen parancsainak megfogalmazása során.

Olvasni, hallgatni ezt a „beszélgetést” hidegrázós, ugyanakkor néhol egészen abszurd-szürreális élmény, a teljes mentális leépülés lenyomata – mintha egy Shakespeare-királydráma legsötétebb fejezetei elevenednének meg előttünk.

Nicolae Ceaușescu elvtárs:

Megkezdjük a telekonferenciát, elvtársak!
Jó estét!

Ezt a telekonferenciát azokra a nagyon súlyos eseményekre való tekintettel hívtam össze, amelyek a tegnapi és mai nap folyamán történtek Temesváron.

Látszólag minden egy pap kilakoltatási eljárásával indult, akit az illető felekezet áthelyezett, de ő nem akarta hagyni, hogy kilakoltassák, korábban viszont románellenes kijelentéseket tett Budapesten és revizionista körökkel szövetkezett, amelyek Románia integritásának ellenségei.
Történtek hibák, mert normális esetben a problémát egy-két óra alatt meg kellett volna oldani, az ország törvényeinek és az egész világban létező normáknak megfelelően, de ehelyett elfogadhatatlan tárgyalások folytak, és ez alkalmat adott arra, hogy összegyűjtse azokat az elemeket, amelyeket időben előkészített (mármint – valószínűleg – Tőkés – szerk.).

Most már világossá vált, hogy ez csak egy ürügy volt, hogy már korábban fel volt készítve a külföldi ügynökök és a keleti meg nyugati szocializmusellenes körök által.

Ismétlem, teljes komolysággal, hogy Temesváron még nem sikerült rendet tenni, mert elfogadhatatlan hibák csúsztak a megbeszélt intézkedések foganatosításába, és az első dolog az volt, hogy azok az egységek, amelyeknek bizonyos intézkedéseket kellett volna foganatosítaniuk, valójában akcióképtelen helyzetbe voltak hozva – fegyvertelenül küldték oda őket.

Most Temesváron van az összes parancsnok. Azt mondtam, hogy a telekonferencián legyenek jelen az ottani katonai főparancsnokok is.
Néhány perce közöltem Ion Coman elvtárssal, aki más tábornokokkal együtt most érkezett Temesvárra, a parancsot – az összes egység kapjon háborús lőszert, és mindenkit szólítsanak fel engedelmességre, aki erre nem hajlandó. Szükségállapot van és a törvényt be kell tartatni!

Temesváron a megyei pártbizottság székházát is megtámadták, és (a hatóságok – szerk.) nem reagáltak megfelelően, odatartották a másik orcájukat is, mintha ők lennének Jézus Krisztus!

Mától kezdve, a Belügyminisztérium minden egysége, beleértve a milíciát, a szekuritáté csapatait, a határőrséget, éles lőszert hord magánál, golyókat is. Vita nincs! A szabályzat és a törvényes, felszólításra vonatkozó előírások betartásával, az ország törvényeinek megfelelően.

Ha bárki megtámad egy katonát, egy tisztet, vissza kell vágni! Ha bárki behatol egy néptanácsba, egy pártszékházba, betöri az üzletek ablakait, azonnal vissza kell vágni! Minden indoklás nélkül! Megjegyezném: a humanizmus nem azt jelenti, hogy megadjuk magunkat az ellenségnek! A humanizmus azt jelenti, hogy megvédjük a népet, az ország integritását és a szocializmust.

Továbbá, minden katonai egység riadókészültségben van, és az adott helyzetben harci fegyverzettel, felszereltséggel rendelkeznek, ez lőszert is jelent! Nem mehetnek sehová éles lőszer nélkül!

A gépesített egységek mind könnyűfegyverzettel, a harci készültséghez tartozó könnyűfegyverekkel felszerelkezve közlekednek.

Minden akció tiltott! Bárki tüntetni próbál, azonnal felszólítják, letartóztatják, utána majd tisztázhatjuk a dolgokat, vita nélkül!
Ez az első probléma.

Mindenki jól értette? Elsősorban a temesváriakat kérdezem. Ha jelen vannak, válaszoljon az első titkár, aki a megye parancsnoki tisztségét is betölti, és Ion Coman elvtárs, a tisztek ott vannak egyáltalán?

Bălan Radu elvt.:

Igenis, legfőbb parancsnok elvtárs! Itt vagyok, Ion Coman elvtárssal együtt. Történtek intézkedések az ön parancsának végrehajtására.

Nicolae Ceaușescu elvt.:

Azt kérdeztem, a tisztek a teremben vannak-e?

Ion Coman elvt.:

Nincsenek a teremben. Most szervezzük meg, amit ön mondott.

Nicolae Ceaușescu elvt.:

Azt kértem, legyenek a teremben! Miért nincsenek a teremben?
Kérem, adják át nekik a parancsomat! Cselekedjenek a hatáskörük szerint, a helyzetnek megfelelően, a harci helyzetnek megfelelően! Mindegyikük tevékenységét eszerint ítéljük meg, és egy órán belül a rendet teljesen helyre kell állítani Temesváron.

Kérem, hívják fel őket és parancsolják ezt meg nekik, és amikor ott lesznek, én is beszélni akarok velük telefonon! Megértették?

Ion Coman elvt.:

Három hadoszlop vezetője megy Temesvárra. Elküldtem őket irányítani a városközpontba. Megparancsoltam nekik, hogy lőjenek!

Nicolae Ceaușescu elvt.:

A temesvári hadosztály parancsnoka hol van? A hadosztályparancsnok?

Ion Coman elvt.:

A hadosztálynál van, Nicolae Ceaușescu elvtárs!

Nicolae Ceaușescu elvt.:

Miért van a hadosztálynál? A többi bukaresti tábornok hol van? Azonnal jöjjenek magukkal együtt, legyenek a parancsnoki helyen, márpedig a parancsnoki hely a megyei pártbizottság.

Ez a parancsnoki hely! A tábornokok, akik veled mentek, hol vannak? A tábornokok, akik Bukarestből érkeztek – a vezérkari főnök, a miniszterhelyettes és a többiek hol vannak?

Ion Coman elvt.:

Velük voltam az előbb, elmentek, hogy megnézzék a három hadosztályt.

Nicolae Ceaușescu elvt.:

Kérlek, járj el a nevemben, és vedd át a parancsnokságot, és jelentsd 15 percenként, hogy sikerült megoldani a problémákat!

Mindannyiukat összehívod és végrehajtási parancsot adsz nekik! Az összes egység legyen a központban, és tegyenek rendet! Meg van értve?

Ion Coman elvt.:

Megértettem, Nicolae Ceaușescu elvtárs!

Nicolae Ceaușescu elvt.:

Tessék! Még most sem érkeztek meg az egységek, pedig azt jelentették nekem, hogy megjöttek!?

Vasile Milea elvt.:

A parancsnoki hely a hadosztály parancsnokánál volt. Rádiókapcsolatban állok a tankokkal.

Nicolae Ceaușescu elvt.:

Össze kell vonni őket. De még az egységek sem érkeztek meg.

Vasile Milea elvt.:

A város bejáratánál vannak.
Az aradiak, lugosiak. A többiek a városban vannak.

Nicolae Ceaușescu elvt.:

A többi megye is megértette, milyen intézkedéseket kell hozni ebből a szempontból, vagy vannak tisztázatlan dolgok, esetleg kérdéseik?
Kolozs, megértették?

A Kolozs megyei első titkár elvt.:

Megértettük, főtitkár elvtárs!

Nicolae Ceaușescu elvt.:

Iași, megértették?

A Iași megyei első titkár elvt.:

Megértettük!

Nicolae Ceaușescu elvt.:

Kérem, azonnal hívják össze az összes parancsnokot és intézkedjenek! Ne várjanak Bukarestből további rendelkezéseket!

Ezek azok a rendelkezések, amelyek mindenkire nézve kötelezőek!
Bárki is (elképzelhető, hogy itt kimaradt valami a jegyzőkönyvből – szerk.), jelentsék; azonnal távolítsák el azt, aki nem megfelelően jár el!

A második probléma. A munkásőrségek halaszthatatlanul álljanak készenlétben, az egységek, beszéljék meg, és menjenek, ha szükség lesz rájuk, harci fegyverzetben, alaposan átvizsgálva! Nagyon komolyan beszéljék meg minden egységben, lássák a felsőoktatásban annak a szükségét, hogy megmutassuk az ifjúságnak, hogy szükséges határozottan állást foglalniuk bármiféle szocializmusellenes megnyilvánulással szemben, amely veszélyezteti Románia területi épségét és függetlenségét, a nép vívmányait.

Hogy ez a haza minden polgárának a kötelessége, függetlenül a származásuktól vagy attól, hogy párttagok-e vagy sem.

Természetesen, legfőként a párttagokkal kell ezt megbeszélni, az ifjúsággal, de minden más szervezettel is. Minden szervezetet mozgósítani kell.

Az első helyen a termelésnek kell állnia, és nem szabad eltűrni semmilyen próbálkozást, amely megakadályozná a termelést vagy szabotálja a termelési folyamatot – sem az iparban, sem más területen –, biztosítsák az ellátást, mindennel, amire szükség van, de határozott hozzáállással, ha olyan elemekkel találkoznak, akik rendbontást provokálnának ki. Mert ne higgyük el, hogy minket az ilyesmi elkerül, és nincsenek nálunk is bizonyos elemek, akik különböző külföldi ügynökségek szolgálatába álltak, akik egy dollárért vagy egy rubelért saját népük és az ország függetlensége ellen cselekszenek!

Kíméletlenül le kell lepleznünk ezeket, és ki kell mondanunk világosan, hogy szükség van az egységre és a határozott állásfoglalásra minden olyan próbálkozással szemben, amely a fejlődés programját, a forradalmi vívmányokat, az ország területi épségét és függetlenségét támadja.
Kérem, hozzanak határozott intézkedéseket, és dolgozzák fel nagyon komolyan minden területen!

Gyakorlatileg, az egész megyei pártbizottságot, a pártaktívát riadókészültségben lévőnek kell tekinteni! Anélkül, hogy elhanyagolnánk, ismétlem, a termelés, a terv problémáját, de odafigyelve bármilyen megmozdulásra.

Nem kell külön felhívnom a figyelmet arra, hogy a reakciós körök arra összpontosítanak, hogy megtegyenek mindent a szocializmus, az ország függetlenségének és integritásának aláásásáért Romániában. Ilyen értelemben egyébként már nyilvános nyilatkozatok is elhangzottak, és minden, ami a szocialista országokban az utóbbi időben történik, egy destabilizálási akció része, amelynek célja a szocializmus lerombolása. Ez egy valódi, békésnek nevezett államcsíny! Szocializmusellenes! És így is kell kezelni!

Van valami, ami nem világos ezekkel a problémákkal kapcsolatban? Nincs?

Úgy döntöttünk, hogy a következő időszakban már nem fogadunk külföldi turistákat, és lezárjuk az ún. kishatárforgalmat is. Felfüggesztjük! Később majd visszatérünk erre. Most nincs időnk kishatárforgalomra! Mindenki foglalkozzon a saját problémáival!

Nem engedhetjük meg, és bárkit, külföldieket, de hazaiakat is, akiket szocializmusellenes tevékenységen érnek, kíméletlenül le kell verni, mindenféle indoklás nélkül, és ezt el kell mondanunk világosan a népnek, nem rébuszokban beszélni!

Elena Ceaușescu elvtársnő:

Nyíltan ki kell mondani!

Nicolae Ceaușescu elvt.:

Ahogy elmondtam 1968-ban is, a csehszlovákiai bevonulás után, jelenleg a helyzet még súlyosabb, és el kell mondanunk nyíltan az egész népnek, a teljes pártnak, és minden eszközt be kell vetnünk válaszul az idegen beavatkozási kísérletekre Romániában, vissza kell utasítanunk minden beavatkozást Romániában, amely az ország destabilizálását célozza, és azt, hogy eltérítsék a népet a szocialista fejlődés útjáról.

Íme, elvtársak, dióhéjban ez a tárgya ennek a rövid telekonferenciának, amelyre, és azt akarom, hogy ezt megértsék, egy különleges helyzetben kerül sor, amikor a leghatározottabb intézkedéseket kell foganatosítanunk!

Van valami kérdés? Vagy mondanivaló? Minden világos, elvtársak? Akkor azt kérem, üljenek le, hívják össze a belügyi egységeket, a hadsereget, a megyei bizottságot, a pártaktívát, és beszéljék meg, milyen döntéseket hoznak ma. Ne hagyják holnapra!

Szervezzék meg a közös járőrcsoportokat, a milícia, a szekuritáté és a hadsereg egységeiből, bevonva a párt- és a KISZ-szervezeteket, a hazafias gárdák csoportjait, az ifjúsági szervezeteket, az ifjúságot, a pártaktivistákat, akik jól felkészültek, határozott álláspontjuk van, aktívak, jólképzettek! És nem csak egy napra! Hanem mindaddig, amíg visszavonjuk ezt a parancsot! Ez érvényben marad gyakorlatilag újévig.

Hasonlóképpen a vállalatokban, a községekben, mindenütt, biztosítva a termelési tevékenység normális lefolyását, a terv legjobb feltételek szerinti megvalósítását, minden intézkedést. Adjanak csattanós választ minden provokatív akcióra, érkezzen bárki részéről!

Ha van kérdésük, kérdezzenek, kérdezem még egyszer: van valami mondanivalójuk? Nincs!

Bármilyen probléma merüljön fel, azonnal jelentsék! Ne halogassák, és ha felmerült egy probléma, oldják meg, de jelentsenek minden problémát, minden felmerülő problémát! Senki ne hallgasson el semmit! Semmilyen okból!

Még egyszer megkérdem, elvtársak, van valami mondanivalójuk vagy kérdésük? Nincs?

Akkor, elvtársak, ezzel befejeztem ezt a telekonferenciát, és kérem, azonnal kezdjék el a határozott intézkedéseket, annak szellemében, amit mondtam!
Jó munkát!

1989. 12. 17.