Hogy fogják megtanulni a diákok, hogy Románia egységes és oszthatatlan nemzetállam?

Ha egyszer Ecaterina Andronescu tanügyér asszony kitalálta, hogy a földrajz nem lesz érettségi tantárgy…
Hirdetés

Mert, ugye, ezt főzte ki, többek között, a mioritikus nemzeti oktatás nagy varázslónője, aki egy kicsit emlékeztet a szadista Dolores Umbridge professzor asszonyra a Harry Potter-univerzumból. Vagyis: ha tényleg elkészül Andronescu miniszternő oktatási reform-bájitala,

a földrajz lekerül az érettségi tantárgyak listájáról.

Igen ám, de a tanügyi varázslótársadalom nem hagyja annyiban a dolgot. A Romániai Földrajzi Társaság fennkölt hangvételű kiáltványt tett közzé honlapján, melyben a földrajz elleni merénylet ellen emel szót.

Van ebben a kiáltványban helyes meglátás is, szép számmal. Biza, a földrajz segít a művelt ember személyiségének kialakításában, a mások iránti tolerancia fejlesztésében (elvileg, legalábbis), a racionális gondolkodás megalapozásában, a környezet, a természet, a gazdasági források, egyebek alapos ismerete tekintetében satöbbi. Bár, őszintén, nem értjük, miért kell ehhez érettségizni belőle. Azt viszont értjük, hogy ha valami jó hosszú ideig volt, és hirtelen belengetik, hogy nem lesz, hát kitör a ribillió.

Na de: van a kiáltványban patrióta melldöngetés is, ajjaj!

Sőt, végigvonul a szövegen. Itt van mindjárt a többször is megismételt lózung, hogy: 100 évvel a modern Románia megszületése után egy senki (a kiáltvány megszövegezője nem hajlandó leírni Ecaterina Andronescu nevét) egy tollvonással el akarja törölni a nemzeti öntudat kialakításának egyik főtantárgyát.

Aztán van az a passzus, ahol a kiáltvány szövegezője a nagy francia geográfusra, Emmanuel de Martonne-ra hivatkozik (ő volt, ugye, Románia új határainak fő kijelölője és ajánlója a párizsi békekonferencián), aki, ugye, 100 évvel ezelőtt mekkorát tett Románia egyesítéséért, erre ma, 100 évvel a nagy esemény után jön egy ilyen senki (a miniszter asszony, ugye) és kitépné a román nemzeti lét nagykönyvének egyik lapját (!), mégpedig azzal, hogy ki akarja lőni a földrajzot az érettségi tantárgyak közül.

Hirdetés

Aztán jön az a passzus, amikor egyenesen arra utal a szövegező, hogy a

kommunista diktatúra alatt is jobb volt Romániában, mint ma.

Mert lám, a kommunisták se merték tönkretenni a földrajzot. De ma… jön ez a senki, és szétveri a tantárgyat. (Itt jutott eszünkbe, hogy a földrajzot, mint tantárgyat nem, de a kiáltvány szövegezőjét, aki maga a Romániai Földrajzi Társaság elnöke, gyorsan ki kéne törölni, ha nem máshonnan, az emlékezet nagykönyvéből.) És, kiálttatik tovább, ha ez így megy, a földrajz hamarosan el fog tűnni az iskolákból. Ugye, milyen logikus?

És a végén még egy hatalmas bombát dob a világra a kiáltvány-szövegező. A földrajz olyan tantárgy, amely hírnevet hoz Romániának, mégpedig a nemzetközi olimpiák aranyérmesei által, akik magasra emelik Románia zászlaját, és igazi hazafiként viselkednek! Nos, így bánik ez a senki az igazi hazafiakkal, a román elittel.

Hirdetés