Olyat húzott a MAKOSZ, amit az RMDSZ rég nem

Román diákszervezetekkel közösen tiltakozik a MAKOSZ a románoktatás szabotálása ellen a nemzeti kisebbségek elemi osztályaiban.
Hirdetés
Rég örültünk közleménynek úgy, mint annak a diákdiplomáciai fegyverténynek, hogy a MAKOSZ (Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége) a román középiskolásokat és fiatalokat képviselő Román Ifjúsági Tanáccsal (CTR) és az Országos Diáktanáccsal (CNE) közös állásfoglalásban tiltakozik az ellen, hogy a tanügyminiszter rendelettel szabotálja a román nyelv szakszerű oktatását a nemzeti kisebbségek nyelvén működő elemi osztályokban.
 
Amellett, hogy minden tiltakozás üdvözlendő a 2018/9-es sürgősségi kormányrendeletnek azon cikkelye ellen, amely felsőtagozatos romántanárokra testálja az alsótagozatos románoktatást a nemzeti kisebbségi osztályokban, a diákszervezetek közös kiállása azért különösen örvendetes, mert
 

rég nem láttuk, hogy román és magyar érdekképviselet közösen kiállt volna 

az erdélyi magyar közösség számára fontos közéleti ügy mellett, vagy közösen tiltakozott volna ártalmas, jogkorlátozó döntések ellen.
 
A közös közlemény nevezi a románoktatás szabotálásának azt, hogy a szakképzett magyar, német, szerb stb. nemzetiségű tanítók kezéből kiveszik az alsósok képzésének ezt a nagyon fontos részét, és olyanokra bízza a miniszter, akiket nem ennek a korosztálynak az oktatására képeztek ki, nem ezzel a – románt idegen nyelvként oktató – tantervvel dolgoztak eddig, és legfőképp nem ismerik azoknak a 6-10 éveseknek az anyanyelvét, akiket arra kellene rávegyenek és megtanítsanak, hogy életszerűen kommunikáljanak románul.
 
A közlemény felrója, hogy a döntést a miniszter egyedül, az érintettek bevonása nélkül hozta meg, a döntés kivitelezhetetlen többek között bérezési problémák miatt is, szakmailag megalapozatlan, és veszélyezteti az érintett diákok későbbi integrációját a társadalomba.
 
Két héttel ezelőtt Kelemen Hunor RMDSZ-elnök azt közölte, Liviu Dragnea megígérte neki, hogy egy-kéten belül visszavonják a rendelet kifogásolt cikkelyét. Ez eddig nem történt meg, 
 

az RMDSZ emiatt más témáról nem hajlandó tárgyalni

román politikai partnereivel. A cikkely ellen utcán és petícióban is tiltakoztak már az érintett osztályok tanítói, szülői és tanári szervezetek, sőt politikai szervezetek is: az RMDSZ mellett a Német Demokrata Fórum is. Legutóbb épp ma délután tüntetettek páran a Kovászna megyei tanfelügyelőség előtt a cikkely visszavonásáért és a tanügyminiszter lemondásáért.
 
Nem utal viszont semmi arra, hogy az oktatási rendszer adminisztrációjában visszavonni készülnének a kifogásolt cikkelyt, ellenkezőleg: erre a hétvégére már szervezik az első képzést Kolozs megyei romántanároknak alsótagozatos módszertanból, mondta el Szabó Enikő tanítónő az Erdélyi Figyelő műsorában. 
 
 
A diákszervezetek közös kiállása a Magyar Ifjúsági Értekezletnek köszönhető, jelzi a MIÉRT mai közleménye. Balázs Botond MIÉRT-alelnök ugyanis a Román Ifjúsági Tanács alelnöki tisztségét is betölti.

Hirdetés