Vajon melyik a legnépszerűbb város az új munkahelyért költözni is hajlandó fiatalok körében?

Annyit elárulunk: Erdélyben található.
Hirdetés

Az elmúlt években produkált fejlődés nyomán talán nem meglepő, hogy Kolozsvár a legvonzóbb város azoknak a romániai fiataloknak a körében, akik hajlandók más településre költözni egy munkahely kedvéért. Ez a Karrierbörze idén tavasszal készült felméréséből derül ki.

A felmérés során megkérdezett fiatalok

legnagyobb arányban (46%) Kolozsvárt jelölték meg azon városként, ahova szívesen költöznének egy munkahely kedvéért.

Kolozsvárt Bukarest követi 17%-kal, majd Nagyszeben (8%), Brassó (7,5%) és Temesvár (5,9%) következik a rangsorban.

A további sorrend Nagyvárad, Iaşi, Marosvásárhely, Gyulafehérvár, Konstanca és Arad.

A felmérés során arra is rákérdeztek, mi motiválná a fiatalt, hogy elhagyja eddigi lakóhelyét egy munkahely betöltése érdekében. A válaszok némileg meglepőek, hiszen nem a fizetés szerepel az első helyen. A válaszadók 77%-a azt felelte, hogy

az illető állásnak összhangban kell állnia az érdeklődési körével,

Hirdetés

67% az előrelépést is fontosnak tartja a karrierben, 55% pedig azt felelte, hogy a nagyobb fizetés késztetné arra, hogy más településre költözzön.

Rákérdeztek olyan „kényesebb” témákra is, mint a túlórázás. Erről a fiatalok 57%-a úgy vélekedett, hogy elvállalná, amennyiben segíti személyes fejlődésében, 39%-uk pedig anyagi ellenszolgáltatás fejében dolgozna a kötelező munkaidőn túl is. Csak a megkérdezettek 4%-a válaszolta azt, hogy azért túlórázna, mert „így szokás”.

A Karrierbörze március 9-e és május 3-a között végezte el a felmérést Iaşi-ban, Nagyszebenben, Brassóban, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Nagyváradon és Gyulafehérváron, egy 1926 fős mintán.

Hirdetés