Hangzatos tervekkel látna munkához az új kormány

Aktualizálta a PSD-ALDE koalíció az elkövetkező két évre szóló kormányprogramot.
Hirdetés

A Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Liberálisok és Demokraták Szövetségének (ALDE) vezetői aktualizálták a kormányprogramot a 2018–2020-as időszakra, amit Viorica Dăncilă kijelölt miniszterelnök hétfőn a parlament elé terjeszt jóváhagyásra.

A dokumentum továbbra is prioritásnak tekinti a központosítás leépítését és a helyi közigazgatásra vonatkozó törvénykezés módosítását. „Az állam elsődleges feladata kell hogy legyen, hogy gondját viselje az állampolgároknak. Az állam feladata, hogy az alapvető infrastruktúrát (víz, csatorna, iskolák, kórházak, utak, stb.) az ország egész területén megteremtse” – fogalmaz a kormányprogram tervezete.

Ennek megfelelően, 2016 illetve 2020 tekintetében

a vízhálózatra csatlakozott háztartások arányát 65,2%-ról 87%-ra,

a csatornahálózatra csatlakoztatott háztartások arányát pedig 49,1%-ról 60%-ra tervezik emelni. A modernizált utak arányának 39,4%-ról 61%-ra, a telekkönyvezett lakások aránya 40%-ról 80%-ra (a mezőgazdasági területeké 100%-ra) kell hogy nőjön ugyanebben az időszakban, és 2020-ra minden iskolának kell hogy legyen működési engedélye.

A kormányprogram tervezet szerint ki kell dolgozni egy országos kulturális stratégiát, amely magába foglalja az épített örökség megőrzésének programját is, és ennek érdekében 2020-ra „egy európai uniós országnak megfelelő szintre” emelik a terület finanszírozását. A kormány vállalja, hogy évente 50 százalékkal növeli a kulturális területen eszközölendő befektetésekre szánt alapot.

Az aktualizált kormányprogram tervezet szerint az oktatás „stratégiai fejlesztési tényezőnek” tekintendő, és a kabinet legkésőbb 2019. január 1-jéig módosítja az oktatási törvényt. A demográfiai visszaesés körülményei között tovább kell küzdeni az iskolaelhagyás ellen, és a „terület fontosságának megfelelő” finanszírozást kell biztosítani – szögezi le a dokumentum, amely 2 500 bölcsőde, óvoda és iskola építését irányozza elő.

A program szerint újabb jogszabályok jelennek meg, amelyek

elősegítik a külföldön élő román állampolgárok hazatérését.

Hirdetés

Az egészségügy működését egy legkésőbb 2018. december 31-éig kidolgozandó új törvény fogja irányítani, egyenként 300 milliós eurós költséggel nyolc regionális kórház épül, mindenik ezer ággyal, felújítják a megyei kórházak zömét és minden községet mentőautóval látnak el. 2019. január 1-jétől adómentesítenék azoknak az orvosoknak a fizetését, akik hátrányos helyzetű vidéken vállalnának munkát, és rendszeresítenék a páciensek elektronikus kórlapját.

A külpolitika kiemelt célkitűzései közé tartozik az Egyesült Államokkal való stratégiai partneri kapcsolat elmélyítése, az Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmus lezárása, a schengeni övezethez való több lépcsős csatlakozás.

A belügyminisztérium az európai uniós tagországok szintjére

szeretné emelni a rendelkezésre álló technikát és a személyzet felkészülési szintjét.

Az igazságügy működését szabályozó törvénykezést oly módon kell modernizálni, hogy „megakadályozza az államhatalom ezen ágának visszaéléseit” – mutat rá a dokumentum és ennek érdekében egy mechanizmus létrehozását irányozza elő, amely állandó párbeszédet biztosít a három államhatalmi ág (törvényhozói, végrehajtó, bírói) között.

A kormányprogram értelmében a védelemre továbbra is a nemzeti össztermék 2 százalékát fordítják.

Hirdetés