EMNP: csak az autonómia garantálhatja a békés román–magyar együttélést

Ezért kérik, hogy december 1. után induljon valós párbeszéd „a közös erdélyi sorsról”.
Hirdetés

Az Erdélyi Magyar Néppártnak (EMNP) a román nemzeti ünnepen közzétett állásfoglalása szerint az autonómiák közjogi rendszerének a megteremtése lehet a román–magyar békés együttélés garanciája.

A párt országos elnöksége által jegyzett állásfoglalás szerint Románia nemzeti ünnepe alkalmat teremt annak a tisztázására, hogy egyetlen román elöljáró sem várhatja el: az erdélyi magyar közösség ünnepeljen „Erdély elcsatolásának évfordulóján”.

„Azonban a normalitás és békés együttélés egyik alapfeltételének tartjuk, hogy a román nemzetállam hivatalos ünnepén tartózkodjunk minden olyan megnyilvánulástól, mely a román közösség nemzeti érzéseit sérti. Ugyanakkor az is jogos elvárásunk, hogy a magyar közösséget se érje ilyen jellegű támadás – sem e napon, sem az előttünk álló centenáriumi események kapcsán”

– olvashat az állásfoglalásban.

Az EMNP elnöksége leszögezi: tiszteletben tartja a román nép nemzeti érzéseit, és ennek szellemében szorgalmazza az érdemi román–magyar párbeszédet. A párt nézetei szerint e párbeszédnek az önrendelkezés közjogi kereteinek megteremtéséről kell szólnia.

„A román állam legitimitását és szavahihetőségét, az erdélyi magyarok és románok közötti viszonyt nagyban meghatározza az, hogy Románia betartja-e a Gyulafehérvári Nyilatkozatban önként vállalt kötelezettségeket”

– állapította meg az EMNP.

Hirdetés

Az EMNP nyomatékosította: a párbeszéd híve, és folyamatosan keresi a belföldi és külföldi lehetőséget arra, hogy az erdélyi autonómiatörekvésekről tartalmas érdemi vitát folytasson. „Szomorúan állapítjuk meg, hogy a román hatalom visszautasítja a párbeszédet az autonómiáról. Ez pedig alapvetően antidemokratikus és feszültséget okoz” – állapította meg.

A párt a közelgő centenáriumot, esélynek és veszélynek is látja egy időben.

„Azon leszünk, hogy önrendelkezési törekvéseinket a román közvélemény ne démonizálja, hanem belássa: autonómiaigényünk a román állammal szembeni lehető legerősebb lojalitási nyilatkozat, hiszen a különböző autonómiaformák – amelyek semmilyen körülmények között nem veszélyeztetik Románia területi egységét – az ország stabilitását és gazdasági fellendülését eredményezik, ahogyan ezt a működő európai példák is bizonyítják”

– áll az EMNP állásfoglalásában.

A párt azt szorgalmazta: a román nemzeti ünnep után induljon valódi román–magyar párbeszéd a két nép közös erdélyi sorsáról.

Hirdetés