Nincs kecmec: meg kell jelenni a parlamenti vizsgálóbizottságok előtt

Mától alkotmányos az ezt kötelezővé tévő jogszabály. A parlament jelenlegi a 2009-es választások tisztaságát vizsgálja.
Hirdetés
Elutasította az alkotmánybíróság a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) által benyújtott alkotmányossági óvást azzal a jogszabállyal kapcsolatban, amely kimondja, hogy a parlamenti vizsgálóbizottságok által beidézett személyek kötelesek megjelenni a testület előtt – közölte Valer Dorneanu, az alkotmánybíróság elnöke.
 
A taláros testület szerdán tárgyalta azt az alkotmányossági kifogást, amelyet a PNL és az USR 81 képviselője nyújtott be a törvényhozó testület tagjainak jogállását szabályozó törvény ellen. A képviselőház május 9-én fogadta el saját házszabályának módosítását: 
 

a parlamenti vizsgálóbizottságok által meghallgatásra beidézett személyeknek kötelező megjelenniük a testület előtt.

Azt a módosító javaslatot, amelynek értelmében nem lett volna kötelező a kvórum a szakbizottsági üléseken, nem fogadták el.
 
A parlamenti vizsgálóbizottságoknak jogukban áll beidézni bármely, a kormány vagy más közigazgatási szerv keretében dolgozó személyt, illetve más személyeket is, akikről úgy ítélik meg, hogy olyan információk birtokában lehetnek, amelyek hozzájárulhatnak az igazság kiderítéséhez a testület által vizsgált ügyben.
 
A beidézett személy írásban is elküldheti a bizottság kérdéseire adott válaszait, illetve azokat a dokumentumokat, amelyeket hasznosaknak ítél a vizsgált üggyel kapcsolatban. Amennyiben a bizottság előtt megjelent személyek megtagadják a válaszadást vagy a kért dokumentumoknak a testület rendelkezésére bocsátását, 
 

a bizottság feljelentést tehet ellenük az illetékes bűnüldözési szerveknél. 

Ugyanez érvényes azokban az esetekben is, ha a beidézett személy indoklás nélkül megtagadja a testület előtt való megjelenést. A képviselők hatályon kívül helyezték a házszabály 74-es cikkelyét, amelynek értelmében nem indítható parlamenti vizsgálat olyan ügyekben, amelyek bűnvádi eljárás vagy per tárgyát képezik.
 
A leghíresebb, meg nem jelent személy eddig Laura Codruța Kövesi, a DNA-t vezető főügyész, akit a 2009-es parlamenti választásokat vizsgáló bizottság tegnap másodszor is beidézett, miután az első meghallgatásra nem ment el.
Hirdetés