Kihívó nélkül újrázhat Csűry István püspök

Így minden bizonnyal tovább vezeti majd a Királyhágómelléki Református Egyházkerületet.
Hirdetés

Nincs kihívója az újabb mandátumra pályázó Csűry Istvánnak, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) püspökének – írta hétfői számában a Bihari Napló napilap.

A püspöki és lelkészi főjegyzői tisztségre a jelenleg is e hivatalokat betöltő Csűry István és Forró László kapott jelölést. A július elején kezdődött egyházmegyei és egyházkerületi tisztújítási folyamat során eddig megújultak az egyházmegyék vezetőségei, és október 21-én tartják az egyházkerületi tisztújító közgyűlést. December 9-én az új egyházkerületi közgyűlés megalakulása után tesznek esküt a KREK újonnan megválasztott tisztségviselői.

Csűry István május elején, egy tanácskozáson jelentette be nyilvánosan, hogy „bárki bármit is mond”, ha jelölik, ismét megpályázza a püspöki tisztséget, melyet addig kíván betölteni, amíg el nem éri a nyugdíjkorhatárt.

Tőkés László európai parlamenti képviselő, a KREK korábbi püspöke júliusban többször is olyan feljegyzéseket hozott nyilvánosságra, amelyek arra utalnak, hogy Csűry István püspök 1989 előtt együttműködött a kommunista diktatúra politikai rendőrségével, a Securitátéval.

A Securitate Irattárát Vizsgáló Országos Tanács (CNSAS) ugyan 2009-ben olyan iratot állított ki az akkori püspökjelöltről, amely szerint „nincs arra vonatkozó adat, hogy Csűry István a Securitate ügynöke vagy besúgója lett volna”, a szegedi Molnár János egyháztörténész olyan jelentéseket talált egyes erdélyi lelkészek megfigyelési dossziéiban, amelyek minden bizonnyal Csűrytől származnak. A Kiss fedőnevű ügynök által az 1980-as évek második felében adott besúgói jelentések forrásaként Molnár János egyháztörténész a szalárdi református lelkészt azonosította. Ebben az időszakban Csűry István szolgált a szalárdi református gyülekezetben.

Hirdetés

Tőkés László egy korábbi közleményben nyomatékosította: a Csűry István tiszta múltját igazoló korábbi iratok „önmagukban mindaddig semmit sem bizonyítanak, amíg Csűry István, alias „KISS” 5249. számú hálózati dossziéját a CNSAS nem tudja vagy nem hajlandó a rendelkezésünkre bocsátani”.

Csűry István püspök a Bihari naplóban júniusban közölt írásában érdemben nem reagált a Tőkés László által közzétett vádakra, de arra kérte „a Fidesz-KDNP kormány felelőseit”, hogy vizsgálják meg „az általuk, nevünkben delegált EU-képviselő munkáját és káros tevékenységét”. „Szóbeszéd és hamis információ nem buktathatja meg kórházépítő vállalásunkat, nem fékezheti itthontartó szolgálatunkat” – fogalmazott a püspök arra a kórházra utalva, amelyet a magyar kormány támogatásával kíván felépíteni a Partiumban.
 

Hirdetés