Azoké a felelősség, akik létrehozták a magyarellenes hisztériát (INTERJÚ)

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármesterét kérdezte a román központi sajtó. És a polgármester megadja a választ.
Hirdetés

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere arról a fényképről, melyen az Egyesült Államok bukaresti nagykövete Székelyföld zászlójával együtt látható: Jogunk van bárkinek ajándékba adni egy székely zászlót, nem hiszem, hogy hiba volt – HotNews

Sepsiszentgyörgy polgármestere, Antal Árpád a HotNews.ro-nak adott interjújában azt mondja, nem hiszi, hogy hiba volt az a fénykép, melyen az Egyesült Államok bukaresti nagykövete, Hans Klemm látható és azt, hogy „azok felelősek, akik ezt a magyarellenes és Amerika-ellenes hisztériát kirobbantották”. A sepsiszentgyörgyi polgármester megjegyezte még, hogy az AEÁ Külügyminisztériumának jelentéseiben ki szoktak térni a magyar közösségnek erre a fajta diszkriminálására, ami abban áll, hogy „nem engedik meg nekünk a nemzeti és regionális jelképek használatát”. Antal Árpád azt állítja, hogy a zászló ártalmatlan és nincs semmilyen románellenes jelentése, ezzel szemben a magyar közösség szabadságának jelképéről van szó.

Riporter: Hogyan jött létre ez a helyzet, amikor elkészítették azt a nagy vitát kiváltó fényképet, melyen az Egyesült Államok nagykövete, Hans Klemm Székelyföld zászlóját tartja?

Antal Árpád: A megbeszélések végén az ajándékok átadása következett. Nem a zászló volt a nagykövetnek adott egyetlen ajándék. És elkészült ez a fénykép, melyen Őexcellenciáján kívül látható még az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, Tamás Sándor (Kovászna megyei tanácsi – a szerk.) elnök úr és jómagam.

Ki javasolta a fénykép elkészítését?

Mi javasoltuk, akik az ajándékokat adtuk.

Elmondhat részleteket a megbeszélésekről?

Bemutattuk a romániai magyar közösség helyzetét. Elmondtuk, hogy Románia NATO-csatlakozása után a magyar közösség jogait nemcsak nem bővítették, hanem gyakorlatilag nagyon sok addig megszavazott törvényt nem tartottak be és

a romániai bíróságokat arra használják, hogy visszavegyék a magyar közösség szerzett jogait.

Itt az erdélyi hagyományos magyar egyházaktól elkobozott tulajdonokról van szó, másrészről pedig a magyar közösség nyelvi jogairól. Elmondtuk, hogy kettős mércét alkalmaznak abban az értelemben, hogy ami az ország más régióiban megengedett, az a Székelyföldön nem megengedett. Mint például a helyi és regionális jelképek használata.

Mit jelent a székely zászló a magyar közösségnek, mely a román fél számára több, mint egy helyi identitást kifejező egyszerű zászló?

A magyar közösség számára a székely zászló lelki jelkép és a magyar közösség szabadságának jelképe. Ez egy ártalmatlan jelkép, olyan jelkép, melyet a székelyek először 1599-ben használtak, a Vitéz Mihály (Mihai Viteazu) oldalán megvívott csatákban. Nincs semmilyen románellenes jelentése és történelmileg nincs benne semmi a román nép vagy a román állam ellen.

A román állam, a kormánymegbízottakon keresztül, mégiscsak lát valami törvénysértést ennek a zászlónak a kitűzésében, a hargitai és kovásznai kormánymegbízottak, főleg a PSD-s (Szociáldemokrata Párt – a szerk.) kormányzat alatt több tucatnyi pert indítottak az utóbbi években a zászlót kitűző magyar polgármesterek ellen. Még mindig ezt csinálják?

Hát persze, ha még találnak valahol a Székelyföldön olyan települést vagy akár csak egy középületet, melyre ki van tűzve ez a zászló, akkor beperelik a kérdéses közigazgatási-területi egységet. Ez Sepsiszentgyörgy városra már nem érvényes, mert a zászló már nincs jelen sem a középületeken, sem közterületen. A zászlók gyakorlatilag átkerültek egyes magánszemélyek vagy az egyházak magánterületére. Sepsiszentgyörgyön a magyar felekezeteknek 11 templomuk van és amikor kénytelenek voltunk eltávolítani a zászlókat a középületekről és a közterületről, akkor szintén tiltakozásképpen a zászlók átkerültek a templomok magánterületére és ott már senki sem avatkozhat be, mert magánterületről van szó.

Tehát most több zászló van, mint ezen lépések előtt, csakhogy megromlott a hangulat, ez a gond.

Miként kommentálja Klemm nagykövet craiovai nyilatkozatát, aki visszakozott és azt mondta, számára csak az amerikai és a román zászló számít?

Hirdetés

Abszolút normálisnak tartom, hogy bármely állam bármelyik nagykövete számára az a két zászló számít, melyek a származási országot, illetve azt az államot képviselik, ahol a mandátumát tölti. Ez nem jelenti azt, hogy nem foglalhat állást, ha valamely államban diszkriminálnak egy közösséget, mert ő Romániában nagykövet, tehát a mienk, a magyar közösségé is, nemcsak az ebben az országban élő román közösséggé. És ki akarom hangsúlyozni, hogy az AEÁ Külügyminisztériuma által az emberi jogok romániai helyzetéről készített jelentésekben utalni szoktak a magyar közösségnek erre a diszkriminálására, hogy nem használhatjuk a nemzeti és regionális jelképeinket.

Hogyan kommentálja a MAE (Külügyminisztérium – a szerk.) reakcióját, mely a székelyföldi zászlós fénykép megjelenése után felhívta a nagykövetet, hogy bizonyos érzékenységekre figyelmeztesse?

Azt hiszem, hogy mind a MAE reakciója, mind a központi sajtóban kirobbant egész magyarellenes és Amerika-ellenes hisztéria még nagyobb súlyt adott annak, amit a nagykövet úrnak mondtunk.

Milyen értelemben?

Abban az értelemben, hogy

a saját bőrén érezhette egyes véleményvezéreknek és hatóságoknak ezt a magyar közösség egyes legitim jogainak követelésével szembeni intoleranciáját.

A Klemm nagykövet által önökkel, a megbeszéléseken jelenlévőkkel folytatott párbeszédben mi volt az amerikai nagykövet hozzáállása? Főleg, hogy távozáskor azt mondta a sajtóban, hogy „összezavarodott”.

Ami a nagykövet úr véleményét illeti, nem hiszem, hogy helyes lenne nekem beszámolnom arról, hogy mit mondott. De véleményem szerint a tegnapi események után már nincs annyira összezavarodva.

Bánja, hogy javasolta az amerikai nagykövetnek a székely zászlós fényképet, tekintettel arra, ami utána következett? Talán nem volt a legjobb ötlet, tekintettel a kontextusra és az utóbbi évek eseményeire, melyek fokozatosan feszültté tették a román–magyar kapcsolatokat.

Mindenki azért felelős, amit ő maga tesz, nem azért, amit mások csinálnak. Tehát azt hiszem, jogunk van bárkinek ajándékozni egy székely zászlót, nem hiszem, hogy hiba volt és nem hiszem, hogy a szemünkre lehet ezt vetni. Ugyanakkor azt hiszem, hogy azoké a felelősség, akik létrehozták ezt a magyarellenes és Amerika-ellenes hisztériát.

 

A címet és alcímeket a szerkesztőség adta. Fotó: Facebook

Hirdetés