Mintegy kétezer református ünnepelte Kolozsváron az összetartozást

Kolozsváron, a Farkas utcai református templomban rajtolt a reformáció jubileumának rendezvénysorozata. Ebből az alkalomból a Kárpát-medence 65 egyházmegyéjéből érkeztek reformátusok.
Hirdetés

A magyar református egység napját ünnepelték vasárnap Kolozsváron, a Farkas utcai református templomban tartott ünnepi istentiszteleten. Az esemény egyben a reformáció 500. évfordulója tiszteletére rendezendő, 2017. október 31-ig tartó rendezvénysorozat megnyitója is volt.

Az eseményen, amelyre a Kárpát-medence 65 egyházmegyéjéből érkeztek, Orbán Viktor miniszterelnök köszöntését Hafenscher Károly, a Reformáció Emlékbizottság munkájának segítéséért felelős miniszteri biztos olvasta fel. A miniszterelnök arra emlékeztetett, hogy a vallási megújulás ügye az elmúlt évszázadokban szorosan összekapcsolódott a magyar nyelv megőrzésével, „magyar mivoltunk megerősítésével”.

„Kívánom, hogy ez a jövőben is így lehessen, és a magyar nemzet számára oly fontos református örökség újra és újra erőforrás legyen számunkra. Legyen erejük és kitartásuk, hogy ezen ötszáz éves örökség szellemével szolgálhassák a magyar hazát” – fogalmazott üzenetében Orbán Viktor.

Prédikációjában Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke úgy vélekedett, hogy a magyar reformátusságot Isten szeretete fogja össze.

„Sok küzdelmet folytatunk azért, hogy szabadnak érezzük magunkat.

Amikor ezt elérjük, akkor jövünk rá, hogy mégis szükségünk van arra, hogy valakihez tartozzunk” – jelentette ki a püspök.

„Fontos a vérségi kapcsolat, fontos lehet a közös nyelv, a közös kultúra, a történelem amelynek szakaszait együtt éltük át, de hányszor vagyunk annak tanúi, hogy a legcsodálatosabban szerető édesanya sem tudja egyben tartani a családját. (.) Csak Krisztus szeretete fűz egybe minket. Az én gyenge egyéni életemet összekapcsolja egy másik gyenge emberi lénnyel. Ebből lesz a házasság, ebből lesz a család, ebből lesz az egyház, ebből lesz a nemzet” – fogalmazott a püspök. A kenderszálak példájára utalva azt mondta: a sok vékony szál, ha összefogják és kötéllé fonják, akár hajókat is megmozdítani képes erőt tud közvetíteni.

Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a Református Zsinat lelkészi elnöke köszöntésében kijelentette: a magyar reformátusok egységének a hét évvel ezelőtti kinyilvánításakor a magyar emberek összetartozásának, a magyar reformátusok összetartozásának az evidenciáját mondták ki.

Hirdetés

A magyar református egység napján arra emlékeznek, hogy a 2009-ben elfogadott egyházi alkotmány szerint a Magyar Református Egyház tagja minden keresztyén, aki ahhoz tartozónak vallja magát, éljen bárhol a világban, és legyen magyar vagy más anyanyelvű. Az egyházi alkotmány helyreállította

a trianoni döntést követő határátrendeződés által szétszakított Magyar Református Egyháznak a szervezeti egységét.

A jelen lévő egy nyilatkozatot fogadtak el, melyben „Isten örök végzésének és különös szeretetének” tulajdonítják, hogy „annyi súlyos próba, vész, szenvedés és kísértés között is fenntartotta a Magyar Református Egyházat, s tagjainak erőt adott, hogy kijelentését tudakozzák, és akaratát híven szolgálják”.

„Kijelentjük, hogy szilárdan hiszünk Istenben, aki az ő református egyházát dicsőségének, győzelmének és megváltó tettének színhelyévé tette, így az ő református magyar népét is; és azt a seregét soha el nem hagyja. Hiszünk abban, hogy a keresztyén Európa és a magyar nemzet jövendője az Isten kezében van, s ebben a kézben jó helyen van. Nem félünk, és nem kételkedünk, ellenben hiszünk és bízunk abban, hogy az az Isten, aki annyi vészes helyzetből szabadított ki, szép és boldog jövendőt ad a keresztyénségnek, az európai embernek és magyar református egyházunknak.” – zárul a nyilatkozat.

Gazdag programkínálattal várták a Magyar Református Egység Napjának résztvevőit a szervezők. Az Apáczai Líceum udvarán a piciSófár, Kátai Zoltán énekmondó és a Somos zenekar szórakoztatták az ide látogatókat, míg a Kétágú templomban a Szentháromság-vasárnapi kórustalálkozó keretében ünnepelték meg a Bethlen Gábor Földész Dalkör 130. évfordulóját 14 kórus részvételével. Este pedig Varnus Xavér orgonakoncertjére gyűltek be az érdeklődők a Farkas utcai református templomba, ahol a művész Johann Sebastian Bach zenéjével örvendeztette meg a hangversenyre érkezőket.

Fotók: Kiss Gábor/EREK

Hirdetés