Lónevet kell tudni a román állampolgárság megszerzéséhez

Ostoba kérdésekkel vegzálják a román állampolgárságot kérőket.
Hirdetés

Azért nem kapott román állampolgárságot egy hét éve Temesváron élő, Afganisztánból elmenekült nő, mivel a vizsgán nem tudott válaszolni arra a kérdésre, hogy Mi volt a neve Ştefan cel Mare moldovai vajda lovának?

Csakhogy a vajda negyven évig ült Moldova trónján, ez idő alatt pedig több lova is volt, a román irodalom meg is említ néhényat.

Kariha Kahis Klaw családjával együtt 2007-ben telepedett le Temesváron, három hónap alatt menekültstátuszt kapott. Eleinte szakképzetlen munkásként dolgozott egy gyárban, később elvégzett egy szaktanfolyamot és kozmetikus lett. Ezután közgazdasági diplomát szerzett a temesvári egyetemen, jelenleg magiszteri tanulmányait folytatja.

Az állampolgársági vizsga egy másik, hasonlóan okos kérdése az volt, hogy Mi található a Dunánál? Erre a helyes válasz az lett volna, hogy a Duna-Delta.

Kariha Kahis Klaw végül nem kapott állampolgárságot, azzal az indokkal, hogy nem tud eléggé románul, noha folyékonyan beszéli a nyelvet.

Hirdetés