Hazudik Mihály király román szinkronja

A király azt mondta, Kolozsváron lesz magyar orvosi egyetem. A helyette beszélők román hangok szerint nem is azt mondta.
Hirdetés

Az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem többségi szenátusa az utóbbi években egyre inkább semmibe veszi a magyar nyelvű marosvásárhelyi orvos- és gyógyszerészképzést, nem biztosítva számára az oktatási törvény által szavatolt függetlenséget. A magyar fél e jogkövetelésének alapja az 1945. május 29-i, 407. számú, azóta sem eltörölt törvény, amellyel I. Mihály király elrendelte „a magyar tannyelvű egyetem kolozsvári létrehozását”.

A magyar fél eddigi legnagyobb aduját az egyetem vezetősége május 20-án, a trónörökös, Margit hercegnő és férje, Radu herceg jelenlétében játszotta ki. A királyi család képviselőit a Királyság Napjának nevezett nagyszabású ünnepségre hívták meg, melynek keretében Margit hercegnő leleplezte az I. Mihály királyt ábrázoló, a MOGYE főbejárata melletti előcsarnokban elhelyezett képmást. A bronzképmás alatti márványtáblán a következő olvasható: „I. Mihály, Románia királya 1945-ben írta alá a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem létrehozásáról szóló törvényerejű rendeletet”.

Az idézett szöveg, melyet az egyetem rektora is ekként ismertetett, valójában a jelenkori történelem cinikus eltorzítása. A valóság – ahogy azt fent is idéztem – az, hogy I. Mihály király az 1945. május 29-i Hivatalos Közlönyben a kolozsvári magyar tannyelvű egyetem létrehozását hirdette ki, mely magába foglalta az orvosi kart is, amely intézmény a törvény közzétételéig meg nem szüntetett magyar tannyelvű egyetem jogutódja volt.

A királyi rendelet 5. cikkelye szerint a Nagyszebenből visszatért és minden klinikát elfoglaló I. Ferdinánd Egyetem támogatni fogja a magyar tannyelvű egyetemet, megosztva vele a laboratóriumokat és a klinikákat. Ezt a román fél megtagadta. Mivel a törvények akkor sem vonatkoztak Románia minden állampolgárára, a hivatalban lévő miniszterelnök, Petru Groza támogatta, hogy a magyar nyelvű orvosi kar külön épületben működjön.

És mert Kolozsváron nem találtak ilyen épületet, a magyar fél elfogadta, hogy az egyetem Marosvásárhelyre, a dr. Bernády György polgármester idejében épült volt katonai iskola épületébe költözzön. A képzések 1946. február 11-én indultak, de a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem csak az 1948-as tanügyi reform után jött létre, 1962-ben pedig, a PCR (Román Kommunista Párt – a szerk.) Központi Bizottsága részéről érkezett telefonhívás alapján, bármiféle írásos dokumentum hiányában, kétnyelvűvé vált.

Hirdetés

A romániai magyar nyelvű orvosképzés újraindításának 70. évfordulója megfelelő alkalom az intézmény mai vezetése számára, hogy semmibe vegye az utóbbi időben túlságosan legyengült és üldözött magyar tagozatot. De várhatunk-e őszinteséget és tisztességet egy olyan egyetemtől, melynek szenátusa – az igazságszolgáltatás segítségével – a törvények felett állónak képzeli magát?

Az ő viselkedésükön nem csodálkozunk, de meglep bennünket, hogy I. Mihály – a romániai magyar lakossága által eddig megbecsült – trónörököse és férje hagyták magukat belerángatni ebbe a marosvásárhelyi valóság eltorzítását célzó, jellegzetes sóműsorba.

Hirdetés