Megállapodtak a reformátusok és az unitáriusok a kormánnyal az egyházi iskolákról

Elvileg szerződáéses viszony jött össze a magyar egyházak és az állam között.
Hirdetés

Az RMDSZ által kezdeményezett hosszas tárgyalássorozat eredményeként szerdán a tanügyminiszter és a református, valamint az unitárius egyház püspökei aláírták a felekezeti és felekezeti jellegű iskolákra vonatkozó megállapodást Bukarestben. A 2011-ben elfogadott tanügyi törvény értelmében az oktatási szaktárcának egyezményt kell aláírnia a Romániában elismert egyházakkal a hittanoktatásra vonatkozóan, ám a múlt év végéig a törvényes előírások csak az ortodox egyházzal valósultak meg.

Az egyezmény aláírására azután kerülhetett sor, hogy az RMDSZ hosszas egyeztetéseket folytatott a szaktárca illetékeseivel. „A szövetség parlamenti képviselői és szenátorai folyamatosan figyelemmel kísérik a magyar közösséget érintő törvényeket és azok alkalmazását. Tekintettel arra, hogy az ortodox egyház már régebb aláírta a saját egyezményét az oktatási tárcával, fontosnak tartottuk elindítani a tárgyalásokat a történelmi egyházainkkal is. A megállapodás annak a munkának az eredménye, amelyet az RMDSZ a magyar közösség érdekeinek az érvényesítéséért végez. Nagyon fontos momentum az egyezmény aláírása, hiszen sok év után egyfajta szerződéses viszonyban rendeződik az állam és a két felekezet közötti kapcsolat. Remélem, hogy a közeljövőben a többi magyar egyházzal is sikerül rendezni ezt a kapcsolatot” – nyilatkozta az egyezmény aláírását követően Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.

Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei parlamenti képviselője, a képviselőház tanügyi szakbizottságának tagja vázolta a tárgyalások menetét: „Semmilyen olyan kitétel, amely a többségi egyházra vonatkozik és annak jogosítványát jelöli meg az oktatási hálózatban, nem maradt ki a történelmi egyházainkkal kötött egyezményből. A cél az volt, hogy ne szűkítsék a többségi egyházhoz képest a mi egyházainknak a jogait, és ezt sikerült elérni. Ebben az elmúlt időszakban sokat dolgoztak a kisebbségi államtitkársághoz tartozó kollégák és a szövetség. Ez volt az egyik sarkalatos pontja annak a tárgyalásnak, amelyet pár hete folytattunk az oktatásügyekért felelős miniszterrel. A Kelemen Hunor szövetségi elnök vezette delegációban Markó Béla, az RMDSZ szenátusi frakciójának vezetője és jómagam vettünk részt. Úgy látszik, hogy a folyamatos, határozott párbeszéd meghozza a gyümölcsét. A tegnap aláírt egyezmény azt az irányt jelzi, amely az egyenlő eljárás elvét érvényesíti.”

A Bihar megyei törvényhozó ezt követően ismertette az egyezmény tartalmát. Elmondta: a megállapodás közoktatási része arra vonatkozik, hogy miként lehet az oktatási hálózatban a pedagógustársadalomra egyfajta ajánlási kötelezettséggel hatni, amennyiben ezen iskolákba szeretne egy pedagógus bekerülni. Ezáltal az egyháznak lehetősége van arra, hogy egyfajta felügyeletet biztosítson a hittant oktató pedagógusok felett.

 

Hirdetés