Bekeményít Maros megye alprefektusa

Nagy Zsigmond körlevélben készül kikövetelni a valós kétnyelvűséget a dekoncentrált intézményektől. A törvény és a nyelvi charta betartásának a megkövetelése azonban a prefektuson múlik.
Hirdetés

A nyelvi jogok tiszteletben tartását kéri számon Nagy Zsigmond, Maros megye új alprefektusa a kormányhivatal alárendeltségébe tartozó huszonöt intézménytől. A helyettes kormánybiztos körlevelet készül kiküldeni valamennyi igazgatónak, melyben választ kér az intézményen belüli jelenlegi helyzetről, illetve felszólítja az illetékeseket a 2001/215-ös közigazgatási törvény és a 2004/340-es, a prefektus intézményére vonatkozó törvény tiszteletben tartására. A helyzet kiértékelése után Nagy Zsigmond pontos elemzést készít felettese, Vasile Viorel Oprea prefektus részére.

Tudatában vagyok annak, hogy a nyelvi jogok betartását számon kérő körlevelem számos intézményvezetőben ellenszenvet vált ki, de ez még nem ok a törvény tiszteletben tartására. Mint ahogy az sem, hogy egyesek azzal az ürüggyel halogatják a kétnyelvű táblák elkészítését és kihelyezését, hogy annak költségei nincsenek belefoglalva az éppen aktuális költségvetésbe” – adott hangot álláspontjának az alprefektus. Arra a kérdésre, hogy mit vár egy olyan fellépéstől, amivel nem a prefektus bízta meg, és nem is jómaga mondja ki az utolsó szót, Nagy Zsigmond beismerte, hogy a jelentés elkészítése után a labda Oprea térfelén lesz, rajta múlik a törvény és az nyelvi charta betartásának megkövetelése.

A tizenegy különböző minisztérium alárendeltségébe tartozó huszonöt intézmény nagy részében, bő évtizeddel a törvény megjelenése után sem tartják tiszteletben a kisebbségi jogokat. A legtöbb úgynevezett dekoncentrált intézmény még csak kétnyelvű homlokzati táblával vagy weboldallal sem rendelkezik.

 

Hirdetés