Tíz kicsi európai, kilenc kicsi európai…

Európa csendes. Mert egyre kevesebb kisgyerek bömböl benne. Bébiket kéne csinálni, feleim, nem mercánt venni, mert baj lesz!
Hirdetés

A fogyasztói társadalom, az individualizmus és a komfort korszaka, amiben élünk, a kis, egy, vagy kétgyermekes családok jelenségének megjelenéséhez vezetett. A később kötött házasságok és a kevesebb gyermek az egyének azon vágyának következményei, hogy növeljék saját életük minőségét, szakmailag megvalósítsák önmagukat.

Valóban, a szociológiai felmérések megerősítik, hogy a modern, kevesebb gyermeket nevelő családoknak magasabb társadalmi-gazdasági státuszuk van. Az éremnek azonban van egy másik oldala is: elvesztik a reprodukciós versenyt. Az ezekben a családokban felnövő gyermekek és unokák szintén alacsonyabb termékenységűek. Az evolúciós stratégia (genetikai továbbadódás és területi terjeszkedés) terén azok a családok nyernek, melyeknek több gyermeket sikerül szülniük, akár a társadalmi-gazdasági előnyök ideiglenes elvesztése kockázatával is. Ezek a folyamatok nagyon jól meglátszanak a társadalmak, vagy etnikumok szintjén; a szaporább családokból álló etnikumok hosszú távon megnyerik a demográfiai versenyt. Márpedig a világ több régiójában ilyenfajta verseny zajlik, ahol rasszok és családi szinten különböző kultúrák keveredtek. Úgy tűnik, hogy az európai kontinensen, összességében, a demográfia a nyugati civilizáció „Achilles-sarka”, a következő évtizedekben ugyanis az európaiakra egyre nagyobb nyomást fog gyakorolni a más rasszú és vallású (elsősorban muzulmán) bevándorlók számbeli növekedése.

Az ENSZ által bemutatott statisztikai adatok szerint az európai országokban a születések nettó együtthatója egyértelműen negatív helyzetet mutat. Németországban a 2005–2010-es időszakban a születések nettó együtthatója 0,65 volt, Spanyolországban 0,68, Olaszországban 0,66, Nagy-Britanniában 0,88, Franciaországban 0,95. Nyugat-Európában a születések nettó együtthatója átlagosan 0,78; másképp mondva, minden 100 elhalálozásra csak 78 születés jut. Az együttható Kelet-Európában 0,66, az Orosz Föderációban pedig 0,68. Összehasonlításképpen, az arab, afrikai, muzulmán államokban népességnövekedés tapasztalható: Egyiptomban 1,34, Törökországban 1,01, Algériában 1,1 [1]. Következésképpen Európában, egyes előrejelzések szerint, 2050 körül demográfiai összeomlás következik be, a lakosság száma alig 445 millióra csökken (a jelenlegi több mint 700 millióhoz képest), és a népességnövekedést mutató kevés európai országok egyike Franciaország lesz, ahol a lakosság száma 61 millióról 65 millióra fog nőni; a muzulmánok jelentős arányt képviselnek majd a teljes lakosságon belül.

Az egyes EU-tagországokban tapasztalható alacsony születésszámot a kivándorlás által okozott elnéptelenedés súlyosbítja. Romániában az EU-csatlakozás előtti időszakban, 2006-ban 7 százalékkal csökkent a lakosság, a csatlakozás utáni időszakban pedig fokozódott a demográfiai visszaesés dinamikája, 2011-ben 11,8 százalékot érve el. Románia és más EU-országok esetében is, mint amilyen Bulgária, Lettország, Litvánia, Magyarország, a helyzetet „a születésszám összeomlása”-ként értelmezik [2]. Moldova Köztársaságban ugyanez a jelenség zajlik és egyes szociológiai felmérések szerint az ország lakossága 2050-re 1 millió emberrel csökkenne, ami több mint a jelenlegi népesség egynegyede (!) [3].

Hirdetés

Az alábbi, kontinentális demográfiai tendenciákat 2050-ig mutató grafikonon jól látható, hogy miközben gyorsuló demográfiai növekedés várható, főleg Afrikában és Ázsiában, Európában nyilvánvaló hanyatlás látható, és viszonylag alacsony születésszám növekedés Észak-Amerikában – a fehér rassz erődjeiben.

A demográfiai tendenciák grafikonja, kontinensenként, 1959-től 2050-ig.
Nyilvánvaló, hogy egy demográfiailag kimerülő terület nagyon vonzóvá válik a pozitív születési arányú népességek számára. Szinte ugyanúgy, mint a fizika törvényeiben, a nagy sűrűség nyomást hoz létre és hozzájárul az egyének tömegeinek a gyéren lakott területekre való irányulásához – ezt a jelenséget „demográfiai ozmózis”-nak neveztem. Ahogy az a történelem folyamán számtalanszor megtörtént. Ma ez történik a kínaiak által demográfiailag elfoglalt Szibériában, ez történik a különféle származású muzulmánok által demográfiailag elfoglalt Európában. Már most aggódnunk kellene, hogy mit kezdünk a nálunk tapasztalható népességi hanyatlással és realista módon fel kellene tennünk magunknak a kérdést: ki fogja demográfiailag elfoglalni az országainkat, melyek száz éven belül el fogják veszíteni az őslakos népesség jelentős részét?
 
További cikkeket megtalálhat itt: Instinct şi Raţiune (www.dorianfurtuna.com) 
 
Bibliográfia:

1. «Смерть Запада», или Мигранты как угроза целостности страны // http://www.km.ru/front-projects/demografiya/smert-zapada-ili-migranty-kak-ugroza-tselostnosti-strany

2. Problema problemelor: “Iarna demografica” // FrontPress. 16.06.2012 / http://www.frontpress.ro/2012/06/problema-problemelor-iarna-demografica.html

3. Până în anul 2050 populaţia Moldovei va scădea cu 1 milion de persoane // Unimedia.info. 20 apr 2010 / http://unimedia.info/stiri/-18396.html

Hirdetés