A kisebbségi jogok sérülnek a leggyakrabban Romániában

Amerika külügyminisztériuma az emberi és kisebbségi jogok romániai helyzete miatt aggódik, ugyanakkor az állami szintű korrupciót tartja a legnagyobb társadalmi problémának jelenleg Romániában.
Hirdetés

A korrupció és a diszkrimináció a két leggyakrabban előforduló szó abban a jelentésben, amelyet az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériuma készített az emberi jogok romániai helyzetéről. A jelentés készítői az elmúlt egy évet vették figyelembe, említést téve a magyar kisebbséget érintő jogsérelmekről is. 

A dokumentum részletesen tárgyalja a székely zászló használata körül kialakult botrányt, amelyet ugyanúgy a diszkrimináció jelének tart, mint a nyelvi jogok korlátozását vagy a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tagozatát veszélyeztető, kisebbségi jogokat sértő intézkedéseket. A szöveg kitér ugyanakkor a sajtóban jelen lévő magyarellenességre, a szabad szimbólumhasználat tiltására, és a csángó oktatás rossz helyzetére is.

A korrupció visszaszorítása lenne a legfontosabb 

Az USA szerint az állami szintű korrupció jelenti a legnagyobb társadalmi problémát jelenleg Romániában. A dokumentum tételesen az alábbi problémákat emelte ki:

 • az állami rendfenntartó és rendészeti szervek emberi jogokat sértő fellépései
 • az elítéltekkel – azok közül is főleg a romákkal – szembeni hatósági erőszak, amely legalább egy ember életét követelte az elmúlt esztendőben
 • a bebörtönzöttek rossz életkörülményeinek javítása
 • a romák társadalmi elnyomása és az oktatáshoz, lakóhelyhez, orvosi ellátáshoz, munkához való jogaik korlátozása
 • az állami szintű korrupció elburjánzása
 • a politikum nyomásgyakorlása az igazságszolgáltatásra
 • a kommunizmus idején kisajátított görög-katolikus egyházi ingatlanok visszaszolgáltatása
 • a véleménynyilvánítás szabadságának és az újságíróknak nagyobb fokú védelme
 • a nők elleni erőszak visszaszorítása
 • az antiszemitizmus jelenléte a sajtóban 
 • a rasszista, xenofób, nacionalista vélemények kiszűrésének szükségessége a híroldalakon
 • a fogyatékkal élő személyek esélyegyenlőségének biztosítása
 • a szexuális kisebbségek (LGBT-közösségek) és a HIV-fertőzöttek jogainak tiszteletben tartása
 • a hatalmi visszaélésekkel szembeni késlekedő intézkedések 

Hirdetés