Újabb elutasítás a váradi premontrei gimnázium ügyében

A nagyváradi premontrei rend számára kedvezőtlen döntést hozott az Ítélőtábla. A rendet képviselő Varga Andrea jogtörténész szerint politikai nyomásgyakorlás történt, ugyanakkor jelezte: folytatják a jogi küzdelmet.
Hirdetés

Az egykori nagyváradi premontrei gimnázium visszaszerzéséért már évek óta küzd a Váradhegyfoki Premontrei Kanonokrendi Prépostság. A román állami restitúciós bizottság korábban arra hivatkozva utasította el visszaszolgáltatási kérelmüket, hogy az épület már 1936-tól a román államé volt, és ezért nem illetékesek dönteni. A testület ugyanis csak a kommunizmus idején elkobzott ingatlanokkal hivatott foglalkozni. A premontreiek megfellebbezték a határozatot, felhívva a figyelmet arra, hogy az épület fölötti tulajdonjogot csak 1945 után vesztették el, ezért az egyházi ingatlanok restitúcióját szabályozó törvényes előírások értelmében jogosultak visszakapni azt. Fellebbezésüket azonban most megalapozatlannak találta, és elutasította a nagyváradi Ítélőtábla.

A premontrei rendet képviselő Varga Andrea jogtörténészt nem lepte meg a döntés, mert szerinte a helyi román sajtó az elmúlt hónapokban rendszeresen, Ilie Bolojan váradi polgármester pedig a legutolsó tárgyaláson mondott beszédében politikai nyomást gyakorolt a bírókra. Kedvező jelnek értékeli ugyanakkor azt, hogy a váradi bíróság a perben érintettként résztvevő helyi polgármesteri hivatal négy kérését is elutasította, amelyekben egyrészt a rend jog- és cselekvőképességét kérdőjelezték meg, és a jogvita lezárását kérték mondván, hogy a volt premontrei gimnáziumot a román állam jogerős bírói végzéssel szerezte meg. Varga Andrea szerint ez lehetővé teszi, hogy folytassák a jogi küzdelmet.

Hirdetés