Ezentúl a helyi rendőrség is elszállíthatja a szabálytalanul parkoló autókat a közterületekről

Felfrissítettek egy 2002-es törvényt, mely a rendezettebb közterületek érdekében egy sor kötelezettséget szab meg a hó eltakarításától kezdve az ablakok megtisztításáig.

Hirdetés

A képviselőház november elején szavazta meg a 2002/21-es számú kormányrendelet kiegészítését, mely egy sor – mondhatni teljesen természetesnek számító – kötelezettséget ír elő mind a lakosság, mind a gazdasági társaságok, közhivatalok, illetve más jogi személyek számára a közterületek karbantartására, takarítására vonatkozóan.

A helyi és megyei önkormányzatoknak biztosítaniuk kell, hogy rend legyen az adott településen és a településen kívül is, a magánszemélyeknek olyasmiről is gondoskodniuk kell, mint például: a mezőgazdasági területek megművelése során a gépek ne hordják fel a sarat a közutakra.

Mindenki köteles:

  • a saját tulajdonában álló ingatlant, az udvart és a ház környékét rendben tartani, beleértve az utcafront felé néző épületek homlokzatát és a tetőzetét is, a helyi tanácsok által megszabott feltételekhez híven;
  • kicserélni a betört nyílászárókat, tisztán tartani az ablakokat, kirakatokat;
    biztosítani az ingatlanhoz tartozó területek, tárolóhelyek és bejáratok rendezettségét;
  • a rendszeres takarítás mellett a kártevők irtását is el kell végezni, a helyi szabályok tiszteletben tartása mellett;
  • meg kell oldani a háztartási vagy gazdasági tevékenységből származó hulladék megfelelő tárolását;
  • gondoskodni kell az ingatlanhoz tartozó járdák, közterületek, árkok, hidak, parkolók rendben tartásáról, beleértve a hó vagy a jég eltakarítását is;
  • tartani kell a megkezdett építkezések engedélyében szereplő határidőket.

Amennyiben ezek nem teljesülnek a polgármesteri hivatal felszólítását követő 30 napon belül, akkor az önkormányzat elvégezheti a szóban forgó feladatok, de a tulajdonosok költségére.

Hirdetés

Kíváncsiak vagyunk, hogy fogják ezeket betartatni, figyelembe véve, hogy nagyon sok elhanyagolt terület vagy ingatlan éppen az állam kezében van.

A Klaus Iohannis államfő által kedd este kihirdetett törvény arról is rendelkezik, hogy a helyi rendőrség is dönthet a közterületen szabálytalanul vagy nem a megfelelő helyen parkoló gépjárművek elszállításának menetéről is. Az autók elszállítása a nap 24 órájában bármikor lehetséges.

A helyi rendőröknek írásban kell rögzíteni az elszállítás időpontját, feltüntetve az intézkedő nevét, beosztását, ismertetve a megszegett szabályt, felvételekkel igazolva a gépjármű szabálytalan parkolását, stb. Ha az autótulajdonos még az elszállítás előtt a helyszínre érkezik, és kifizeti a költségeket, akkor nem viszik el az autót.

Hirdetés