Románia újraindítása: új alapokra kell helyezni az államot

Sőt, az is felbukkan a cikkben, hogy új köztársaságot kell alapítani. És ez mind szép és jó és könnyű leírni. De vajon megvalósítani is olyan könnyű lesz?
Hirdetés

A Főtér RoMánia rovatában a romániai román nyelvű média olyan véleményanyagait szemlézzük, amelyek vagy az itteni magyar közösséggel, a román-magyar kapcsolatokkal foglalkoznak, vagy a nyilvánosságot, a közbeszédet foglalkoztató forró témákat taglalnak.

Jelen szöveg a Reporter Global oldalon közölt cikk fordítása. Az alcímeket a szerkesztőség (is) adta.

Becsődölt kormányzás: a PSD agóniája és egy politikai „kísértet”

A 2019. május 26-i európai parlamenti választáson súlyos vereséget elszenvedő Szociáldemokrata Párt (PSD) és Liberálisok és Demokraták Szövetsége (PSD) továbbra is többséggel rendelkezik a parlamentben és folytatja a kormányzást. A pszeudo-szociáldemokratákat elhagyta a 2016. decemberi parlamenti választáson rájuk szavazók fele, a Nemzeti Liberális Pártból (PNL) dezertáltak kicsinyke szervezetéhez tartozó pszeudo-liberálisok pedig már nem tudták elérni az 5 százalékos küszöböt, de továbbra is összefognak nem mondanak le a végrehajtó hatalomról. Összeszorítják a fogukat és belekapaszkodnak a nyeregbe, az összes politikai logikai érvvel és saját jövőbeni érdekeikkel is szembemenve. Csak a pillanat számít: a saját és a klientúra-hálózatok meggazdagodására használt közforrások feletti ellenőrzés. De nagy változtatások, a vezetőségi garnitúrák lecserélése nélkül nem tudják a hanyatlást megállítani, ami viszont kormányon nem hajtható végre. A PSD elnöke és „diktátora”, Liviu Dragnea elítélése és bebörtönzése után az összezavarodott „kamarilla” ötletek nélkül maradt. A volt főnök „bábuja”, Viorica Dăncilă kormányfő maradt a csúcson, akit senki sem vesz komolyan.

Izzik a feszültség a naponta összeálló és felbomló csoportok és csoportocskák között.

Az „új figurák” iránti kétségbeesett igény közepette egy adott pillanatban felmerült annak lehetősége, hogy előtérbe helyezzék a pártban… a hivatalban lévő kormányfő-helyettest és az ifjúsági és sporttárca egyik korábbi birtokosát, akik szintén „régiek”, csak annyi az „előnyük”, hogy „elmosódottabbak”, eddig kevésbé kerültek a figyelem középpontjába. Vagyis pótszerek. Más, ismertebb, tehát kompromittáltabb „régiek” is furakodnak. Igazi vezetők krónikus hiányában ez egy egyszerű „kádercsere”. A PSD mélyreható belső reform nélkül képtelen talpra állni. Folytatódni fog a választók lemorzsolódása. Még az eltűnése is kezd hihetővé válni: ha olyan szint alá csökkennek, ahol már csak kevés pszeudo-szociáldemokratának lehet előnyöket biztosítani, megkezdődik a zűrzavar és a Pro Románia, a volt PSD-s vezető Victor Ponta által létrehozott baloldali alternatívapárt felé irányuló masszív vándorlás.

Nem csak gazdasági, politikai csőd is létezik. A PSD agonizál. Az ALDE-ról nem is beszélve: ez máris egyfajta „kísértet”-pártocska…

Sürgető újraalapítás

Mivel megreformálásra képtelenek, a PSD és az ALDE el fogja veszíteni a végrehajtó hatalmat, talán néhány héten vagy hónapon belül, talán egy kicsit később. Nehezen hihető, hogy ki fogják bírni a 2020 végi parlamenti választásig.
Ezután kezdődik majd Románia újraindítása. Új, határozottan demokratikus, politikai filozófiáját és gazdasági elképzelését illetően határozottan liberális, határozottan Európa-párti kormányzat kezdi majd helyrehozni a 2017 januárja óta okozott károkat. Az RMDSZ és a szinte összes parlamenti kisebbségi képviselő által támogatott PSD–ALDE koalíció a feje tetejére állította a közigazgatást, a gazdaságot, az adórendszert, az igazságszolgáltatást, gyakorlatilag az állam teljes intézményi rendszerét, melyet eltorzított a szigorúan a kormányon lévők és klientúrájuk érdekében kigondolt szabályozásokkal és az alkalmatlanok inváziójával a központi és helyi apparátusba, melyet nagyrészt a rokonság és szolgalelkű „ismerősök” hadserege szállt meg. A demokráciát eltorzították, a közigazgatást alulfinanszírozták, a gazdaságot megfékezték, az amúgy is nagyon elkésett közberuházások csigalassúsággal, alig láthatóan haladtak. Mindent újra kell gondolni, a jogrend egész területeit kell újraírni, az intézményeket át fogják szervezni, a politikai és közigazgatási rendszernek működőképessé kell válnia, a gazdaságot jelentős beruházásokkal fogják serkenteni, gyorsabb és „egészséges” növekedés felé újraindítani.

Más szóval, nemcsak egy változásra lesz szükség, bármilyen „jelentősnek” tekintenénk is azt, nemcsak egy „reformra”, hanem

a román demokrácia, az állam újralapítására, egy „új köztársaság” kialakítására,

ahogy a történészek a nagy nemzeti talpra állási momentumokat nevezik. A következő kormányzásnak kötelessége lesz magára vállalni egy átfogó elképzelést az ország helyzetéről, valamint egy komoly és merész fejlesztési modellt.

Hirdetés

Sürgősségek: az alkotmány több pontjának módosítása, gyakorlatilag egy új alkotmány, komoly beavatkozásokkal az állam intézményi architektúrájába és a három hatalmi ág közötti viszonyokra vonatkozó tisztázásokkal, Románia EU-tagi státuszát is figyelembe véve; a közigazgatási-területi átszervezés, legalább két imperatívusz, a helyi struktúrák működési hatékonyságának és a kontinentális fejlesztési elvekhez való igazodásnak a figyelembe vételével, a brüsszeli intézményekkel összeférhető módon; központi, minisztériumi szintű újraszervezés; a választási rendszer átszervezése, a legutóbbi kormányok által a saját előnyükre bevezetett „ravaszságok” kiiktatásával; az igazságügyi rendszer átalakítása; új szabályozások az adózásban, az állami finanszírozásban, a bérezésben és a nyugdíjak esetében; a közüzemi (energia és így tovább), közlekedési és informatikai infrastruktúrával kapcsolatos nemzeti beruházási terv; a gazdaság, az üzleti környezet, a technológiai fejlesztések és a termelékenység, a kivitel energikus serkentésére vonatkozó stratégiák; az egészségügyi rendszer reformja és így tovább, egészen a román diplomáciának az újravállalt nemzetközi büszkeségi pozícióba történő visszahelyezéséig, aktívabb szerepet vállalva az Európai Unió működésében és a világ többi államaival és régióival fenntartott kapcsolatokban. Különösen kiemelném, hogy

sürgősen el kell kezdeni új módon viszonyulni a kultúrához,

az állam létfontosságú területéhez, amit nem eléggé, vagy egyáltalán nem ért a jelenlegi politikai osztályunk.

Egy nagy sikerrel kecsegtető kiegészítő: egy alapos és bölcs újjáépítés érdekében, további káros rendszermódosulások megelőzésére azokra az esetekre, ha újabb hatalomváltásokra kerül majd sor, a következő kormányozóknak meg kellene hívniuk a tárgyalásokra a jövendőbeli baloldalt is, akár PSD, akár Pro Románia, akár valami más lesz a neve, hogy megköthető legyen egy hosszútávra szóló stabilitási paktum.

Mindenki számára legyen világos: Románia újraindítása, újraalapítása, látványos fejlődése következik!

Hirdetés