Románia az egyetlen európai állam, ahol nincs nacionalista párt

Nem vicc, a szerző halál komolyan gondolja, hogy nincs, pedig nagyon is kellene. Pedig ha jobban szétnéz, rájön, hogy mindegyik román párt az, még ha nem is öltözik trikolórba.
Hirdetés

A Főtér RoMánia rovatában a romániai román nyelvű média olyan véleményanyagait szemlézzük, amelyek vagy az itteni magyar közösséggel, a román-magyar kapcsolatokkal foglalkoznak, vagy a nyilvánosságot, a közbeszédet foglalkoztató forró témákat taglalnak.

Jelen szöveg az Adevărul oldalon közölt cikk fordítása.

Az egész Európai Unióban vannak nacionalista parlamenti pártok, melyek egyensúlyt képeznek a bel- és külpolitikai színpadon. Romániában egyetlen ilyen párt sem talált magának helyet a politikai színpadon, a projektek többségét ugyanis belső tényezők vagy a külföldi propaganda már a kezdeti fázisban szétrobbantják.

Először is az európai színpadon nem nagyon vannak szélsőséges pártok, amilyeneket a történelemből ismerünk.

A szélsőségesnek mondott pártok legnagyobb része valójában nacionalista, mérsékelt és modern,

a mai korokba integrált diskurzussal. Szükségszerűségként jelentek meg, mert bel- és külpolitikai téren egyensúlyt kellett létrehozni, melyben a szóban forgó ország polgárainak érdeke elsőbbséget élvez az úgynevezett liberális, valójában nemzetellenes diskurzusok és politikák inváziójával szemben.

Akár akarjuk, akár nem, Európa a nemzeteké és ezt a térséget lehetetlenség Amerikához hasonlítani. Európa minden államának saját kultúrája, saját történelme és általában még saját, a többiektől elválasztó nyelve is van. Ezektől az aspektusoktól el szoktak tekinteni azok, akik az úgynevezett globalizálást támogatják és egy teljesen nyitott teret látnak, nem mondva el, hogy az Európai Unióban jelenleg éppen bizonyos nemzeti politikák következményeként van jólét.

Ezek a pártok valójában egyáltalán nem szélsőségesek, hanem csak nacionalisták. Nyilvánvalóan azért mossák őket össze a szélsőséges pártokkal, hogy a választóban létrehozzák a második világháború előtti időszakra vonatkozó asszociációt és így a választó abban a hamis illúzióban éljen, hogy erőszakosságról van szó. Ezt a manipulálási technikát azok a pártok alkalmazzák, melyek hozzáférnek a szóban forgó államok hatalmi köréhez és forrásaihoz és melyek így próbálják korlátozni a nacionalista pártok feljutását a politikai színpadra.

Úgy cselekedj, ahogy cselekszenek, ne úgy, ahogy mondják

A tévékben azt mondják önöknek, a közösségi hálózatokon keresztül folyamatosan azt hirdetik, hogy elavult, elkopott, lejárt szavatosságú dolog nacionalistának, hazafinak lenni. Már nem kell ismerned a történelmedet, már nem kell megvédened az értékeidet, nem kell többé a hőseidről beszélned, nem kell megvédened a zászlónkat.

Egy állam szétrombolásához és ellenőrzéséhez (hogy lehet ellenőrizni azt, amit előtte szétromboltak? –a szerk.) az a legjobb út, ha bebiztosítod, hogy annak polgárai már ne higgyenek a működésében. Márpedig mi pont itt tartunk.
De én azt mondom, ne azt nézzük, mit mondanak az amerikaiak vagy az európaiak, hanem azt, amit tesznek, és mi is tegyük ugyanazt. Az amerikaiak falakat emelnek Mexikó felé, a hazafias propaganda pedig nagyon magas szinten zajlik. Nézzék csak meg a szuperhősös amerikai filmeket és látni fogják, hogy egyikből sem hiányzik az ország, a himnusz és a zászló. Ugyanakkor Németországban, Franciaországban és Olaszországban a nacionalista pártok biztosítják a politikai egyensúlyt.

Románia az egyetlen nacionalista párt nélküli ország

Jelenleg Románia az egyetlen európai ország, mely nem rendelkezik különösebb relevanciájú nacionalista párttal, vagyis nincs egy parlamenti vagy európai parlamenti képviselettel rendelkező ilyen pártja.

Hirdetés

Nálunk az országot 1989 után ellenőrzése alatt tartó politikai-szekus összefonódás gondoskodik arról, hogy már kezdeti állapotában lejárassa a hazafias politikai megnyilvánulás bármilyen formáját. Ezeket azonnal szélsőségessé nyilvánítják és politikai elemzőkből álló jól felkészült hadsereg kezdi egyhangúlag ugyanazt a mesét ismételgetni a közvélemény számára.

A nacionalista pártok kialakulása megakadályozásának másik formája gyanús emberek bejuttatása az új pártokba, vagy álpártok létrehozása más politikai körökből érkezett, gyanús múltú személyekkel, akik nehezen tudnának egy erős nacionalista mozgalom jelképeivé válni. Valójában ez egy lejáratási technika.

Egy következő technika a megosztás. A románok nyitottak az összeesküvés-elméletekre, de még nyitottabbak arra, hogy ne dolgozzanak csapatban. A román románnal szembeni bizalmatlansága olyan lehetőség, melyet fel szoktak használni az emberek megosztottságának fenntartására. 30 éve ezt látjuk: gyűlöletet és megosztottságot.

Szüksége van Romániának ilyenfajta pártra?

Minden bizonnyal igen, már csak azért is, mert a többieknek van. Az, hogy most egy bizonyos gazdasági-politikai szövetség tagjai vagyunk, nem jelenti azt, hogy ez örökké így lesz, mint ahogy egy másik hasonló projekt, a Szovjetunió sem volt örökkévaló. Márpedig az lesz a fontos, hogy miként kerülsz ki ebből a történetből, nehogy ugyanolyan felkészületlen legyél, amilyenek 1940-ben voltunk, amikor kártyavárként omlott össze az egész szövetségi rendszer, amiben hittünk.

Miért lenne szükség egy ilyen pártra? Elsősorban azért, mert most nem rendelkezik képviselettel a román választók nagyjából 25 százaléka. Másodsorban egyensúlyt képezhet a globalista politikákkal szemben mind belpolitikai, mind főleg külpolitikai téren. Egy erős nacionalista pártot bármikor fel lehet használni a nemzetközi tárgyalásokban bizonyos lépések vagy döntések megindoklására.

Szükség van egy erős pártra, mely kizárólag a románok jogairól, a nemzeti értékek megőrzéséről, a természeti források románok érdekében történő hasznosításáról, a közpénz felhasználásának önkényes módjáról, az utóbbi harminc évben elkövetett több milliárd eurónyi lopásokról beszél.

Már csak a következő kérdésre kell válaszolni: sikerül megtalálni azt a közéleti személyt, aki politikai múlt nélküli és rendelkezik egy ilyenfajta projekt kidolgozásához szükséges karizmával? Hiszen a politikában nem annyira jó szándékokra van szükség, mint inkább a közvélemény támogatására.

Hirdetés