A Viorica Dăncilă (színeváltozása) mögött álló férfiak

Ahogy mondani szokták: minden híres férfi mögött egy nő áll. Na, hát ez fordítva is igaz. Viorica Dăncilă ugyanis Románia leghíresebb nője. Vagy nem?
Hirdetés

A Főtér RoMánia rovatában a romániai román nyelvű média olyan véleményanyagait szemlézzük, amelyek vagy az itteni magyar közösséggel, a román-magyar kapcsolatokkal foglalkoznak, vagy a nyilvánosságot, a közbeszédet foglalkoztató forró témákat taglalnak.

Jelen szöveg az Europa Liberă oldalon közölt cikk fordítása. Az alcímeket a szerkesztőség adta.

A Szociáldemokrata Pártban (PSD) Viorica Dăncilă „párhuzamos államáról”, vagyis az őt a Győzelem-palotába (a kormány székháza – a szerk.) bejuttató és a döntéshozatalban tanácsokkal ellátó pretoriánus gárdáról beszélnek suttogva.

Kik állnak Viorica Dăncilă „önmagává” válása, vagy ahhoz való visszatérése mögött?

A szoros kínai kapcsolatokat hirdetők egyike, egy kormányba közvetlenül a Nemzetvédelmi Minisztérium (MapN) hírszerző igazgatóságától átkerült tábornok, egy olyan személy, aki már a 90-es években a Petrom import-exportjával foglalkozott, majd dolgozott S. O. Vântu Petromservice-énél és a GSP-nél, a többek között Oroszországban is állami szerződéseket kötő cégnél, valamint egy titokzatos üzletember, aki a sportot hagyta ott, hogy az AEÁ közvetítésével Oroszországgal üzleteljen. Ezek az emberek teszik tanácsaikat és döntéseiket Viorica Dăncilă asztalára.

Azelőtt, hogy átvette volna a PSD ideiglenes vezetését, Viorica Dăncilă a kormánynál létrehozott egy államon belüli államot, újra megteremtette a miniszterelnöki kancelláriát, melyet nyilvános profil nélküli, kvázi ismeretlen, a döntéshozatali körök által megszokott, külkapcsolatokra – egy részük már a kommunizmus idejében – szakosodott szereplőkkel töltött meg. Ezek az emberek gyakorolják a legnagyobb befolyást Viorica Dăncilára, akikről a PSD-tagok azt mondják, hogy már Adrian Năstase és Victor Ponta is megbízta őket küldetésekkel, de csak most, a Dăncilă-korszakban hozták őket előtérbe és vállalták őket tanácsadókként, de nem titkos tanácsadókként, hanem a kancellária tagjaiként – ők alkotják a kormányfő pretoriánus gárdáját.

A kancelláriát februárban hozták létre Liviu Dragnea kifejezett nemtetszése ellenére, aki már számított a politikából őt kigolyózó döntésre. Egyes PSD-n belüli források szerint Viorica Dăncilát akkoriban Paul Stănescu támogatta, akit Liviu Dragnea háttérbe szorított és aki röviddel azután Viorica Dăncilă ellenzékévé vált, hogy ez utóbbi saját magával együtt a párt élére röpítette. Kikből áll Viorica Dăncilă új gárdája?

Costin Mihalache

Messze a legfontosabb szereplő. Viorica Dăncilă miniszteri címmel ruházta fel a kancellária vezetőjeként. Mihalache szabja meg a napirendjét, dönt a találkozóiról és munkaköri leírásának megfelelően segíti Dăncilát meghatározni a stratégiai elsődlegességeit. Egyes PSD-sek azt állítják, hogy az Adevărul újság tulajdonosával, Cristian Burcival együtt politikai tanácsokkal is ellátja.

A sajtó szerint állítólag Hszi Csin-ping, Kína elnökének barátja, 20 éven keresztül a Kínával fenntartott kapcsolatok fő szorgalmazója. Mihalache életrajza és tisztségei azt mutatják, hogy már a kommunizmus idejében külkereskedelemre és stratégiai infrastruktúrára szakosodott.

Costin Mihalache 1968. augusztus 23-án született Alexandriában és a németországi Kölnben járt általános iskolába. Visszatért az országba és elvégezte a német középiskolát. A kommunizmus utolsó éveiben, 1988-ban, az egyetem előtt (az elsőbe 1990-ben iratkozik be, az a Rendőrakadémia Jogi Kara volt) előadóként alkalmazták a ROMTRANS Külkereskedelmi Vállalatnál, ahol – a korabeli adatok szerint – az alkalmazottak általában kapcsolatban álltak a Securitatéval, de ezzel kapcsolatosan nincsenek nyilvános adatok.

A Rendőrakadémia 1994-es elvégzése után rögtön felvették a Nemzetvédelmi Minisztériumba, ahol 2008-ig külkapcsolati tanácsadó volt. De ugyanebben az időszakban Costin Mihalache sok lábon állt – kínai nyelvet tanult Pekingben (1995–1999), a Külügyminisztériumban is dolgozott (2004-től), de ugyanebben az évben Kínába küldték konzulnak és a román nagykövet fő munkatársának. Ez az az időszak, amikor Adrian Năstase volt a miniszterelnök és felfuttatta az üzleti kapcsolatokat Kínával, a Kínai Kommunista Párt tagjai hivatalos látogatásra érkeztek Romániába, de sor került a Năstase-család magánlátogatásaira is, melyek során a Zambaccian utcai ingatlanba vásároltak berendezési tárgyakat. Ebből az időszakból származnak a pekingi román nagykövetség egyik alkalmazottjának feljelentései, ami a sinofil kormányfő első elítéléséhez vezetett.

A híres konyhai szivaccsal teli zsákokról, a több tucatnyi kerti törpéről van szó,

melyekért a cseresznyefából készített bútorzattal és a drága parkettával együtt készpénzzel fizetett Dana Năstase, az Országos Korrupcióellenes Igazgatóság (DNA) ügyészeinek vádirata szerint.

Costin Mihalache befejezte állami diplomáciai karrierjét és 2010 és 2013 között a magánszférában dolgozott – egy teleormani kenyérgyárban, ahol a termékek műveleti területekre juttatásával foglalkozott, továbbá egy úttest-jelzésekkel foglalkozó svéd cégnél, mely végül román üzletembereknek adta el a részvényeit.

Ezzel párhuzamosan Mihalache 2011-től 2016-ig a Románia–Kína Ház, egy magánegyesület vezetőségének tagja volt, melyet a kétes hírű üzletember, Nicolae Dumitru, a NIRO-csoport tulajdonosa finanszírozott, aki egy sor olyan szolgálatokból és politikából (nagy többségük a PSD-ből és az UNPR-ből [Románia Haladásáért Nemzeti Szövetség – a szerk.]) származó embert gyűjtött maga köré, akik kapcsolatok fenntartását szorgalmazták a pekingi rezsimmel.

Hirdetés

De eljön 2013, amikor az akkori kormányfő, Victor Ponta behozta a kormányba Costin Mihalachét – a Kínával fenntartott kapcsolatok fejlesztéséért felelős államtanácsosként. Mihalache pedig egészen a kínai kormányfő 2013. szeptemberi romániai látogatásáig fejlesztette a kapocsolatokat, amikor titkos memorandum született a HUAWEI belépéséről a romániai piac stratégiai területeire. Mihalache úr szintén 2013-ben fórumot szervezett Pekingben, melyen részt vett az akkoriban a nagy projektekért felelős Dan Şova és ahol, a Costin Mihalache által akkor a kínai sajtónak adott egyik interjú szerint a cernavodai 3-as és 4-es reaktorok átvételéről, a Piteşti–Királyi (Craiova) autópályáról vagy a déli elkerülő útról volt szó. Talán nem véletlen, hogy Viorica Dăncilă azonnal átvette ezeket a projekteket, két héttel ezelőtt pedig a kormány aláírta a cernavodăi 3-as és 4-es reaktorok kínaiak általi átvételéről szóló memorandumot.

Mihalache Victor Pontával együtt távozott a kormányból 2015-ben és Viorica Dăncilă hozta vissza 2018-ban. Eközben viszont Mihalache vezette az Állami Birtokkezelőt (ADS) és olyan stratégiai, forrásokkal és infrastruktúrával foglalkozó állami cégek vezetőségének volt a tagja, mint a Transgaz, a Transelectrica, az állami vasúttársaság (CFR), az Országos Közúti Infrastruktúrát Kezelő Vállalat (CNAIR).

Andrei-Marius Diamescu hírszerzési és kémelhárítási tábornok

Victor Ponta hozta 2013-ban a kormányba, egyenesen a Nemzetvédelmi Minisztérium Hírszerzési Igazgatóságáról és a Kormány Főtitkárságán (SGG) maradt különféle tisztségekben az összes ezután következő kormányban – Dacian Cioloştól Viorica Dănciláig, aki végül a kancellária tagjává emelte, ami miniszterhelyettesi tisztségnek felel meg.

Diamescu hivatásos hírszerző tiszt. A kommunizmus idején Nagyszebenben járta ki a katonai középiskolát, a forradalom már kémelhárítási tisztként érte, vezető tisztségeket töltött be különféle katonai egységekben. A galaci (Galaţi) vezénylési központban dolgozott, 2000-től pedig áthozták a Hadsereg Katonai Hírszerzési Igazgatóságához (DIA), ahol Ioan Mircea Paşcu minisztersége alatt gyorsan feljutott a ranglétrán.

A Victor Ponta által vezetett kormány időszakában többször is egy lépésre állt attól, hogy kinevezzék ennek a titkosszolgálatnak az élére. Tagja volt a ROMARM vezetőségének. Mihalachéhoz hasonlóan Diamescunak is egész gyűjteménye van a különféle egyetemeken megszerzett oklevelekből és sokáig a hadsereg hírszerző szolgálata folyóiratának volt a főszerkesztője. Egyes PSD-s források szerint Diamescu műveleti ügyekben számít Viorica Dăncilă bizalmi emberének, akit a miniszterelnök asszony olyan személynek tekint, akinek jó kapcsolatai vannak a Román Hírszerző Szolgálattal (SRI) és a Külügyi Hírszerző Szolgálattal (SIE).

Anton Pisaroglu

Nem tagja a kancelláriának, de múlt héten Viorica Dăncilă tiszteletbeli tanácsadója lett. Volt rögbijátékos, akinek egy NSA-s és Pentagonos tiszttel vannak üzleti kapcsolatai, meg Elliott Broidyval, aki elvitte Liviu Dragneát Donald Trump elnöki beiktatására.

Frank Timiş vitatott vállalkozó volt üzlettársa, aki elsőként vásárolt verespataki részvényeket és aki megszerezte az arany- és ezüst-kitermelési jogokat, aki a PSD-s Năstase-kormányzat idején a NATO-s titkosszolgálatok romániai fórumait támogatta az Észak-Atlanti Szövetséghez való csatlakozásról folytatott tárgyalások időszakában.
Pisaroglu Romániában a Testnevelési és Sportkart végezte el, majd az AEÁ-ban és Nagy-Britanniában biztonsági és politikatudományi tanulmányokat folytatott.

Pisaroglu napjainkban, ahogy azt a profit.ro megírta, Alan Blaine Stone, a National Security Agency (NSA) tisztjének, a Circinus Defence LLC cég volt CEO-jának üzlettársa, aki Elliott Broidy fundraiser üzlettársa volt. Stone tavaly távozott a Circinus tulajdonosi köréből és Bukarestben létrehozott egy hírszerzési céget, egyik üzlettársa pedig a kormányfő új tanácsadója, valamint Marshall Commins, aki az oroszországi üzleti életben és választási kampányokban szerzett tapasztalatot. A cégnek, a H5-nek van egy blogja a Cristian Burci tulajdonában lévő újság, az Adevărul portálján.

Florin Radu Ciocănelea

A Viorica Dăncilára nagy hatással lévő munkatársak között van Florin Radu Ciocănelea is, aki egyenesen Gabriel Comănescu cégétől, a Kőolajipari Szolgáltató-csoporttól (Grupul de Servicii Petroliere – GSP) érkezett a Győzelem-palotába, akinek – nyugati cégekkel kötött szerződések mellett – több száz millió eurós szerződései voltak oroszországi energetikai cégekkel is, különösen a tengeri fúrások területén. Korábban Liviu Lucának is dolgozott a Petromservice-ben, aki szabálytalan módszerekkel elérte a Petrom egyes szolgáltatásainak kiszervezését. Luca most börtönben ül a Petromservice-nél elkövetett pénzügyi szabálytalanságok miatt. Ciocănelea éveken keresztül a Petromnak dolgozott, már a 90-es években a külkapcsolatokkal és külkereskedelemmel foglalkozott, amikor pedig a Năstase-kormány idejében a Petrom OMV általi átvételéről tárgyaltak, Ciocănelea volt az akkori kormányfő egyik bizalmi embere. A privatizálás után távozott a Petromból és stratégiai tanácsadásba fogott. Dăncilă a fekete-tengeri offshore földgáz és kőolaj kitermelésében számít Ciocănelea szaktudására, ahol volt munkaadója, Comănescu az egyik játékos.

A pártban felhúzott szemöldökkel figyelik Dăncilă fő munkatársainak külpolitikai, diplomáciai, hírszerzési és kereskedelmi tapasztalatát, tekintettel arra, hogy mindannyian kapcsolatban álltak a PSD volt vezetőivel, Adrian Năstaséval és Victor Pontával, akikkel Liviu Dragnea távozása után „felderítő beszélgetéseket” folytattak annak érdekében, hogy segítsék ki a nehéz helyzetbe került pártot, ahogy a PSD egyik vezetője kifejezte magát.

Hirdetés