Hivatalnokokat képez a BBTE. Magyarul, Kolozsváron

Alap- és mesterfokon is lehet majd államigazgatást tanulni. Például az európai pénzalapok lehívását és hatékony kommunikációt.
Hirdetés
Tíz ingyenes és tíz tandíjas hellyel hirdette meg ma a Babeș-Bolyai Tudományegyetem a három éve, magyar nyelvű közigazgatási képzését Kolozsváron. Közigazgatási képzés eddig is volt, sőt magyarul is lehetett ezt tanulni a sepsiszentgyörgyi és a szatmárnémeti kihelyezett tagozatokon, de idéntől beindul Kolozsváron is.
 
Korábban úgy gondolták, inkább csak a kisebb településeken lesz majd igény magyarul is tudó közigazgatási szakemberekre, de a nyelvhasználati jogainkkal csak akkor tudunk valóban élni, ha a nagyvárosi magyar közösségeket is magyarul tudó hivatalnokok is szolgálják. A kolozsvári román nyelvű képzés hallgatóinak mintegy tíz százaléka magyar anyanyelvű, és a magyar polgármesterekkel, megyei tanácselnökökkel, alelnökökkel folytatott konzultációkon is az derült ki,
 

mindenhol van igény magyarul tudó hivatalnokokra.

Az új kolozsvári szak indításáról és az azt megelőző igényfelmérésről dr. Markó Bálint rektorhelyettes és Dr. Balogh Márton docens, a Közigazgatás-tudományi Intézet magyar tagozatának vezetője számolt be. 
 
Az akkreditált alapképzés és a hat ingyenes + tíz tandíjas hellyel induló, szintén akkreditált mesterképzés beindítását sikertörténetként könyvelte el Markó Bálint abban az elég barátságtalanná vált kontextusban, amelyben a marosvásárhelyi orvosi egyetemet úgy egyesítik a helyi műszaki egyetemmel, hogy erről nem kérik ki a magyar oktatók véleményét, illetve hogy a szaktárca az ország legjobb egyetemeitől, többek között épp a BBTE-től vett el idén helyeket.
 
A sepsiszentgyöri közigazgatási képzés megmarad, tudtuk meg, a szatmárnémeti kihelyezett tagozat pedig rövidebb időtartamú, rugalmasabb posztgraduális képzéseket nyújt majd távoktatásban.
 
dr. Gajduschek György
 
dr. Gajduschek György, a Corvinus Egyetem oktatója
 
Kolozsváron az országosan legjobb román nyelvű alapképzés mellett a BBTE-n román és angol nyelvű mestérképzés is zajlik, ez utóbbi szoros együttműködésben a budapesti Corvinus Egyetemmel. Ugyancsak a Corvinus segített kialakítani az idén induló, magyar nyelvű képzés struktúráját, az együttműködés pedig vendégtanári és cserediák-programokra is kiterjed. Az angol mesteri európai szintű akkreditációval is rendelkezik, ami fölöttébb ritka, emelte ki a Corvinuson oktató, Kolozsváron vendégoktató dr. Gajduschek György.
 
A Corvinus mellett más magyarországi felsőoktatási intézményekből, a Metropolitan Egyetemről és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről is érkeznek majd vendégtanárok a BBTE-re.
 

A kolozsvári magyar alapképzésen az oktatott tárgyak

mintegy 95 százalékban azonosak lesznek a román alapképzés tárgyaival, a különbség annyi, hogy a magyarul tanuló diákokat több közpolitikai és kommunikációs képzéssel látják el. A két éves mesteri 60 százalékban egyezik meg a román nyelvű képzéssel, ezt szorosabban összehangolták a Corvinus Egyetem mesterképzésével. Az új kolozsvári szak oktatási kínálatát a http://fspac.ubbcluj.ro/hu/kozigazgatas/ oldalon lehet böngészni.
 
A román szaknyelv elsajátítását Varga Attila jogász fogja azzal segíteni, hogy jogi kurzusán a román és a magyar szakterminusokat is megismerteti a hallgatókkal, mondta Balogh Márton. Illetve az elméleti képzést nyújtó tanárok mellett a közigazgatásban gyakorlatot szerzett szakembereket is szeretnék bevonni az oktatásba.
 
A közgazdaságtan, szociológia, menedzsment szakterületeit összekapcsoló képzés végzősei nemcsak a közigazgatásban tudnak elhelyezkedni, hanem a civil és a versenyszférában is, ahol szükség van európai források lehívásához, tanácsadáshoz, marketinghez értő szakemberekre.

Hirdetés