Hé, te „hazafi”!!!

Ahogy mondani szokták: igazsága van neki. Tudor Duică írása.
Hirdetés

A fényképen egy tábla látható a Cseh Köztársaságon belüli Morvaország régió történelmi határáról.

Igazi „nemzetárulók” ezek a morvák.

És „nemzetárulók” a sziléziaiak, az erdélyiek és abszolút mindenki ezen a bolygón,

akik autonómiát, regionalizálást, decentralizálást akarnak.

És mindnyájukat Budapest „fizette le”!!!

Vajon ki fizeti a szélsőségeseket, az ultranacionalistákat, az antiszemitákat, az Erdély-elleneseket és az autonómiaelleneseket, az idegengyűlölőket és a sovéneket? Jogos kérdés: ha már egyszer bármit is tennél vagy mondanál nyilvánosan, ez csakis úgy lehetséges, hogy valaki lefizetett ezért…

A psd (Szociáldemokrata Párt, PSD, az írásmód az eredeti szöveg szerint – a szerk.) fizet benneteket? A SRI? Moszkva? Az Orosz Pátriárkia?

Hé, te „hazafi”!!! Egy dolog hazafinak képzelned magad és más dolog annak is lenni!!!

Tanuld meg az anyanyelvedet, ne köpdöss több szotyihéjat a járdára,

ne dobd ki többé a poharakat a gépkocsid ablakán, hagyd tisztán, te hazafi, a helyet az erdőben, ahol megetted a miccsedet és megittad a sörödet.

Hé, te „hazafi”!!! Seperd fel a mocskot a tömbházad és a házad előtt, ne dobáld többé szét a pillepalackokat a folyókba és a tavakba, ne gázolj át többé a zöldövezeteken, óvd a természetet és tisztelt felebarátaidat, akármilyen nyelvet beszél, és akármilyen felekezetű lenne.

Hé, te „hazafi”!!! Ha álláspontod mellett állsz ki, többé ne káromkodj, mint egy kocsis, hanem hozz fel érveket és használd az elmédet, ne nevezz többé ostobának, ökörnek, retardáltnak vagy nemzetárulónak mindenkit, aki más véleményen van. Nézz magadba és tudatosítsd, hogy ki vagy te. Ügyelj, nehogy megrepedjen a tükör, amikor belenézel. Mert az arcbőröd biztosan nem fog megrepedni a szégyentől.

A hazafi nem tudja, mi az a szégyen… Ő örökké úr.

Hirdetés

Csakis a könyörületességén múlik, hogy a magyarok vagy a zsidók is kaphatnak egy darabot a román kenyérből…

Tele van a net meg a Facebook ezekkel a helyesen beszélni képtelen kreténekkel, akiknek nagy gondot okoz két érthető mondatot összerakni, de nagy hazafiak, nemzet- és országvédők. Persze, szájalással… Ennyire korlátozódik az úgynevezett hazafiságuk… Szájalásra, gyalázkodásra, trikolór zászlók lobogtatására és bátorságserkentő szlogenek bégetésére…

Az, hogy az egészségügy a padlón van, az oktatási rendszer romokban, az infrastruktúra – 28 évnyi folyamatos lopkodás után – az utolsók között van Európában, 4–5.000.000 román állampolgár elszökött Romániából, mint ördög a tömjénfüsttől, mindezek csak jelentéktelen, másodlagos dolgok ezeknek a hazafiaskodó szarcsimbókoknak, akik Ávrámka (Avram Iancu – a szerk.) légióinak háborúskodó korszakában képzelik magukat…

Ezek mellett megjelent még a protokronista dákopaták szektája, az autochtonista tudatlanok legsiralmasabb gyülekezete is, maximális felsőbbrendűségi dölyffel,

mintha a román nép lenne a világ közepe, vagy mi a szösz…

Az eredmény? Nos, szabad szemmel látható, mára Románia történelmének legostobább politikusai vezetnek bennünket.

Pontosan ezek, akik nagy hazafiaknak hiszik magukat, ők juttatták az Európa-ellenes viselkedésükkel az országot a mai szörnyűséges állapotába…

 

Az alcímeket a szerkesztőség adta.

Hirdetés