Megszavazták a MOGYE és a Petru Maior Egyetem fúzióját (FRISSÍTVE)

Idővel a magyar nyelvű orvosképzés teljes megszűnéséhez vezethet a most hozott döntés.
Hirdetés

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) hallgatói csoportja a Facebookon közölte: egy három órán át tartó ülést követően a szenátus megszavazta az egyesülési tervezetet a Petru Maior Egyetemmel. „Megtörtént. A mai napon kitűzzük a fekete zászlót.” – írják.

A magyar tagozat képviselői távol tartották megukat az üléstől, egyrészt mert így próbálták megakadályozni, hogy döntőképes legyen a testület, másrészt pedig azért, hogy így fejezzék ki tiltakozásukat. Az egyetem döntéshozó testületében azonban a magyar tagozat képviselői az egyharmados arányt sem érik el, így nélkülük is határozatképes maradt a testület. A szenátus végül ellenszavazat nélkül, három tartózkodással fogadta el a Petru Maior Egyetem bekebelezésére vonatkozó nyilatkozatot.

A Petru Maior Egyetem szenátusa egyetlen ellenszavazattal döntött az egyesülésről.

A két egyetem 2019 őszétől egyesülhet, ha a román Oktatásügyi Minisztérium is jóváhagyja a fúziót.

Tiltakozások lesznek

A MOGYE rektora szerint a magyar tagozat tanárainak és diákjainak nincs okuk aggodalomra, az egyetem megőrzi multikulturális jellegét. A létrejövő új tanintézmény neve Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem (Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie – UMFST) lenne. 

A Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület szerdán tüntetéssorozatot helyezett kilátásba. „A tüntetés addig tart, ameddig megvalósul az etnikai diszkrimináció nélküli, egyenlő esélyt adó akadémiai hozzáállás az egyetem szenátusában, és létrejönnek az anyanyelvű főtanszékek” – áll az egyesület közleményében.

E szerint április 28-án Marosvásárhelyen, a prefektúra épülete előtt tüntetnek, ezt követően Bukarestben a külügyminisztérium, majd az oktatási minisztérium előtt szerveznek tiltakozást. Ugyanakkor tájékoztató felvonulást terveznek tartani 11 európai uniós állam parlamentje előtt és közel 30 európai uniós orvosi és gyógyszerészeti egyetem előtt. 

Hirdetés

Annak, hogy a magyar tagozat képviselői a fúzió miatt helyi és nemzetközi szintű tiltakozásokat helyeztek kilátásba, minden bizonnyal „egyetemen túli” okai vannak – állítja Leonard Azamfirei rektor.

Az MTI szertint a magyar tagozat vezetői többek között azért ellenzik az egyesülést, mert ez az egyetem nevének a megváltoztatásával járna, és kétessé tenné az oktatási törvény multikulturális egyetemek számára megfogalmazott követelményeinek alkalmazását. A 2011-ben elfogadott jogszabály név szerint felsorolja azokat a multikulturális egyetemeket, amelyeken a kisebbségek nyelvén is oktatnak, és ezek számára sajátos követelményeket is támaszt. A felsorolásban a MOGYE is szerepel.

RMDSZ: gyengíteni akarják a magyar oktatást!

A mai nap folyamán a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) is állásfoglalásban tiltakozott az egyesítése ellen. Az RMDSZ állásfoglalásában a MOGYE multikulturális jellegének a felszámolására, a magyar oktatás meggyengítésére irányuló kezdeményezésnek minősítette az egyetemegyesítés szándékát.

„A magyar oktatók és magyarul tanuló diákok érdeke, hogy ne kerüljön veszélybe az orvosképzés. Reméljük, az elmúlt időszakban felgyűlt szakmai érvek és józan hangok a MOGYE vezetőségét is jobb belátásra bírják” – áll a dokumentumban. Az RMDSZ közölte: kiáll a magyar oktatók és diákok mellett, álláspontjukat fenntartja, velük együtt tiltakozik, a bekebelezés ellen pedig minden lehetséges eszközével fellép. „Egyértelmű számunkra, hogy ez a lépés a magyar nyelvű képzés megszűnéséhez vezet a következő években” – áll a Kelemen Hunor által jegyzett állásfoglalásban.

EMNP: önálló magyar orvosképzést!

Az EMNP országos elnöksége csakis az önálló magyar orvosi és gyógyszerészeti egyetem visszaállítását tartotta elfogadható megoldásnak. „Felszólítjuk Románia kormányát és az azt támogató RMDSZ-t, hogy mindaddig ne hagyják jóvá a két egyetem összevonását, amíg a magyar kar vezetőivel egyetértésben, létre nem jön az önálló magyar orvosi- és gyógyszerészeti egyetem!” – áll a Szilágyi Zsolt pártelnök által jegyzett dokumentumban.

A MOGYE kizárólag magyar tannyelvű intézményként alakult 1945-ben. Az intézményben a kommunista pártvezetés szóbeli utasítására vezették be 1962-ben a román nyelvű oktatást is, amely fokozatosan háttérbe szorította a magyar orvosképzést. Ma az egyetem vezető testületei a román oktatók kétharmados többségével működnek, és a magyar tagozat elsorvasztására törekednek.
Hirdetés