A semmibevétel, a pofátlanság, az árulás és Júdás ezüstjei!

Persze, tudjuk, minden Romániát sújtó rosszról a magyarok tehetnek. De ebben a szövegben a „zseniális” szerző szürreális magasságokba emelkedik, ami az uszítást illeti.
Hirdetés

Olvasod és – románként – kővé dermedsz annak az új árulási paktumnak, szégyenletes áruba bocsájtásnak, lenézésnek a láttán, amit a jelenlegi hatalmasok tanúsítanak még a nemzeti jelkép – a Trikolór, a román zászlónk esetében! 

Románia Szenátusának PSD-s (Szociáldemokrata Párt – a szerk.) frakciója, mely az ALDE-val (Liberálisok és Demokraták Szövetsége – a szerk.) együtt, az RMDSZ-es szenátorok támogatásával a parlamenti többséget adja, Şerban Nicolae – nomina odiosa – parancsára pont most, az 1918. december 1-i, gyulafehérvári Nagy Egyesülés Centenáriumának Évében újabb csapást mér a románokra, ahogy azt már többször is megtette az utóbbi időben, éppen a román nemzet legnagyobb ünnepe – az Egyesülés és Nagy-Románia újjászületése alkalmából, amikor Erdély, Besszarábia és a Herca-vidékkel együtt egész Bukovina visszatért az Anyaországhoz.

Újabb csapás a románokra, az RMDSZ biztatására!

Mi történt? A plenáris gyűlést tartó szenátorok 2018. február 21-én leszavazták a Románia zászlójának közhatóságok és közintézmények általi kitűzéséről, a Nemzeti Himnusz megszólaltatásáról és a Románia címerével ellátott pecsétek alkalmazásáról szóló 75/1994. sz. törvény 2. cikkelyének módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslatot. A Szenátus közigazgatási bizottsága sietett megfogalmazni egy – elhamarkodott – elutasító véleményezést. Mit javasoltak ezzel a – logikus és törvényes – tervezettel? Azt, hogy Románia Nemzeti Napja, december 1-e előtt öt nappal minden romániai településen, az összes fő útvonalon, minden településen kötelező kitűzni a Trikolórt, a Nemzeti Zászlót. Egy teljesen jogos tervezetet semmibe vesznek és földhöz vágnak azok, akik nem fogják fel, hogy a tervezet elutasítása nem egyéb, mint a román értékek, a nemzeti jelképek és szimbólumok – megengedhetetlen – megsértése.

Megemlítendő, hogy erre a törvénytervezetre egy „létező jogi űr kitöltése okán” volt szükség, főleg, hogy a Hargita és Kovászna megyei – és nemcsak ottani! – közigazgatás ideiglenes képviselői „csak általuk ismert okokból,

nagyon sokszor nem tartják tiszteletben elődeink emlékezetét” és a román nemzeti jelképeket sem!

A tervezet átkerül a Képviselőházhoz, a románok pedig azt remélik, hogy a képviselőknek több eszük lesz – itt a PSD–ALDE-s szenátorok többségére utalunk –, „a jóhiszemű parlamenti képviselők támogatni fognak egy lépést, hogy lehetővé váljon nemzeti ünnepünk megfelelő megünneplése, amely a nemzeti értékek és az elődök áldozata iránti tisztelet formája” – állítja az ezt a törvénytervezetet előterjesztő PNL-s (Nemzeti Liberális Párt – a szerk.) szenátor, Florin Roman.

Istenem, ezek – az RMDSZ nyomására – odáig is elmehetnek, a Trikolór bizonyos helyeken, bizonyos utcákon való kitűzésével szembeni gyűlölettől fűtve, hogy nemzetárulókként még bírságokat is kiróhatnak és – miért ne?! – akár még veréseket is kioszthatnak, hogy kedvére tegyenek az RMDSZ-nek, azokra a hajdani elnyomásos, románüldözéses, szenvedésekkel és fájdalmakkal teli korokra emlékeztetve az erdélyi románokat! Micsoda gazemberek! Micsoda nemzetárulók! Micsoda árulók! Miután a szintén ebben a Călin Popescu Tăriceanunak nevezett gazember és nyomorult által vezetett Szenátusban – a törvényt semmibe véve – ugyanezek a szenátorok megszavazták a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Középiskola létrehozását Marosvásárhelyen, most – szintén az RMDSZ nyomására –

megszavazták a Trikolór, a Nemzeti Zászló elutasítását éppen ott, ahol azt kötelező lenne kitűzni!

Nagy semmirekellő ez a Şerban Nicolae PSD-s szenátor, aki miután 30 ezüstért kezet fogott Júdással, azután még ugyanabból tálból is hajlandó habzsolni az RMDSZ-szel!

A kovásznai RMDSZ elnöke, Tamási (helyesen, Tamás – a szerk.) Sándor egyik nyilatkozatát kommentálva a magyarországi ellenzéki párt, a Demokratikus Koalíció alelnöke, Niedermüller Péter azt állította, hogy „az RMDSZ politikai alkukat köt annak érdekében, hogy az erdélyi magyarok az április parlamenti választáson a kormánypártra, a FIDESZ-re szavazzanak”. Tamási Sándor a következőket mondta: „Az a mi célunk, az RMDSZ célja, hogy Orbán Viktor kormánya folytathassa tevékenységét és ehhez mi is hozzá fogunk járulni, ahogy azt négy évvel ezelőtt is megtettük az anyaországi választások alkalmával, amikor 65 000 erdélyi szavazat segítette megszerezni a kétharmadot a magyar törvényhozásban”. A FIDESZ, Orbán Viktor kormányfő pártja a közvélemény-kutatások szerint az első helyen van és azt nagy távolságra követi a Jobbik, valamint a szocialisták.

A Demokratikus Koalíció párt alelnöke rátapint a lényegre és felteszi a pontot az i-re,

amikor kijelenti: „Eddig is köztudott volt, hogy az RMDSZ szavazatvásárlást szervez! Most már bizonyíték is van rá! Magyarország kormánya csak szavazógépnek tekinti a romániai magyarokat.”

Hirdetés

Orbán Viktor alázatos szolgái segítségével „Tisztelt honfitársam!” kezdetű levelet küldött a szerkesztőségnek. Mióta vagyok én, Lazăr Lădariu Orbán honfitársa? A magyar lenézésnek néha nincsenek határai! Szégyen sincs bennük! Jóérzés sem! Mit ír Orbán az említett levélben? Azt, hogy decemberben „az egymilliomodik magyar állampolgár is letette az állampolgársági esküt. Ezzel a jelképes gesztussal lezártuk a 2004. december 5-i népszavazás emlékét. 2010-es hatalomra kerülésünk óta a kettős állampolgárság bevezetése és a honosítási eljárás jogi egyszerűsítése volt az egyik döntésünk. (…) Mi, magyarok, nagy lehetőség előtt állunk: a siker évei után a növekedés, gazdagodás és a nemzeti büszkeség időszaka következik. Meggyőződésem, hogy a jövőt nemcsak Magyarországon, hanem az egész Kárpát-medencében is magyar nyelven írják. (…) Arra biztatom, hogy vegyen részt a magyar parlamenti választáson.”

Orbán nagyon eltévelyedett! Nyilvánvaló

pofátlanság ezt a levelet, cseppnyi szégyen nélkül elküldeni egy román újságnak, románoknak.

Természetesen, nem ő közvetlenül teszi, hanem a szolgái, hű „contoraşi”-ai (szabad fordításban, szavazatszámlálói – a szerk.). Azt mondják, hogy a magyar állampolgárságért folyamodók között románok is vannak, egyesek ráadásul odaátiak, hegyeken túliak, akik egy hangot sem tudnak magyarul, de elfogadják Júdás ezüstjeit. Szégyen és nemzetárulás! Micsoda pofátlanság! Azt állítani, ahogy ez az Orbán tette, hogy nemcsak Magyarországon, hanem az egész Kárpát-medencében is „magyar nyelven írják majd a jövőt”, ez mégiscsak nagy szégyentelenség! Ahogy a román mondja: kockázatos „hopp!”-ot kiáltani, amíg át nem ugrottad az árkot.

Nem hagyhatunk szó nélkül egy múlt heti újabb meglepetést, eremdéeszes furcsaságot. A székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal „apróhirdetésben” ír ki „közvetlen vásárlásos” pályázatot reklámanyagokra:

poncsó típusú, de Magyarország és az úgynevezett Székelyföld jelképeit egyaránt tartalmazó esőköpenyekre

a „2018. március 14–16.” időszakban tartott „Március 15-e – székelyudvarhelyi megemlékezés az 1848-1849-es Forradalomról” című kulturális program résztvevői számára, amelyre a Márton Áron téren kerül sor. Őszintén szólva, tényleg van okunk feltenni a kérdést: miért van szükség, pont március 14-e és 16-a között, még ha szép idő is lesz, ebben az esetben „poncsó típusú” esőköpenyekre (a zavaros okfejtés az eredeti szövegnek megfelelő! – a szerk.)? Vajon mit rejt még a poncsó köpenyek alatt ez a furcsa eremdéeszes forgatókönyv? Néha nagyon kuszák Kelemen Hunor strucctevéjének útjai!

 

Az alcímeket a szerkesztőség adta.

Hirdetés