A lopás és a hülyeség irányítja Romániát

Ez tényleg börleszkbe illik. Persze röhögés közben csikorgathatjuk a fogunkat, mert a mi hátunkon csattan.
Hirdetés

Nagyjából ezt sugallják a kormányon lévők első lépései. Baklövésről baklövésre, mert teljesíteniük kell Dragnea hülyeségeit, ráadásul a saját hülyeségeiktől sem szabadulhatnak. Alábbiakban néhány példát mutatunk be a legutóbbi ostobaságok közül. Ami pedig a lopkodást illeti, azon már nincs mit bemutatni. A kormányban helyet foglaló büntetőügyes miniszterek magukért beszélnek.

Megpróbálnak megszabadulni a kormányőrségtől

Dragnea SPP (kormányőrség – a szerk.) és főnöke, Lucian Pahonţu elleni dühe abból fakad, hogy utóbbi nem kívánta neki jelenteni, hogy hova mennek, milyen találkozóik és megbeszéléseik vannak a hivatalban lévő miniszterelnöknek, minisztereknek, államtitkároknak és más tisztségviselőknek a „párhuzamos államhoz” tartozó személyekkel. Csakhogy ezt a törvény sem engedi meg Pahonţunak, és Dragnea sincs abban a minőségben, hogy ezt követelhesse tőle. Sőt, a SPP csendőrségre cserélése – Traian Băsescu magyarázata szerint – szintén törvénysértő: „A SPP az egyetlen erre felhatalmazott intézmény. A SPP-sek aláírásukkal vállalják, hogy nem árulnak el titkokat. A SPP-nek van egy információkat gyűjtő struktúrája. A SPP-s tisztek nem tesznek jelentést a tisztségviselők tevékenységéről, csak azt mondják el, hogy voltak-e incidensek, amúgy csak annyit írnak le, hogy eljutottak egy bizonyos pontból egy másikba. Cotroceni-ből (az elnöki hivatal – a szerk.) való távozásom másnapján megpróbáltam felhívni Pahonţut, de többé nem vette fel.”

Következésképpen törvénysértő Dragnea kísérlete, hogy megkerüljék a SPP-t és a csendőrséggel váltsák fel. Csakhogy Dragneának fogalma sincs Románia törvényeiről. Holott vezetni akarja.

Az oktatási miniszter meggondolta magát

Az egész országot megdöbbentő kijelentései után, melyek szerint a plágiumok nem igazán számítanak, mert csak 1 százalékot tesznek ki (elfelejtette hozzátenni, hogy ezek csak a felfedezett másolások, valójában sokkal többről van szó), Valentin Popa miniszter most megpróbálja menteni a menthetőt és a következő döntést hozza: a mester- és doktorképzőkön kötelezők az etikai és feddhetetlenségi kurzusok. Vagyis, amit már elloptak, az úgy marad, de mostantól tanítsuk meg a hallgatóknak és doktoranduszoknak, hogy többé ne lopjanak. De az alapképzésre ez nem érvényes. Itt továbbra is lehet lopni, sokkal több a hallgató és akár ki is vonulhatnának az egyetemekről, ha még a diplomamunkájuk plagizálását is megtiltanák nekik.

Dragnea utasítására Darius Vâlcov a kormányfő tanácsadója lett

A kormányprogramnak Darius Vâlcov a szerzője. Bár a program napról napra a szavazók átverésére létrehozott blöffnek bizonyul, más a gond. Darius Vâlcovnak két korrupciós ügyben kell bíróság elé állnia, az egyikben pedig februárban várható ítélet. Még lopni sem tudott, de kormányprogramok gyártása, az megy neki. Vagyis a hülyeség kormányozza Romániát. Dragnea, aki szintén nem tudja tartani lépést azzal a sebességgel, mellyel az általa vezetett Románia elindult lefele a lejtőn, nem fogja fel, micsoda szörnyű benyomást kelt ez a kinevezés bel- és külföldön egyaránt. Ő is, (és főleg) Tăriceanu is elhiszik a „párhuzamos állam” blöfföt. Az EU-s és amerikai hivatalosságok nem hiszik el, a romániai tisztességes emberek szintén nem hiszik el, mert mögöttük nincsenek Tel Drum típusú törvénysértések, melyek miatt az igazságszolgáltatás „elkaphatná” őket. Egyesen a Győzelem-palotából (a kormány székháza – a szerk.) fogják börtönbe vinni Darius Vâlcovot? Majd meglátjuk.

A CCR legutóbbi döntése

Bár a CCR (Alkotmánybíróság – a szerk.) szűkszavú közleményét a szakértők még nem fejtették meg, úgy tűnik, hogy a Şerban Nicolae által az igazságszolgáltatásról szóló törvényekbe beleírt cikkelyek közül sokat még Dorneanu és jogászai is elutasítottak. Annyira rosszak és az alkotmánnyal összeegyeztethetetlenek voltak. De mit is várhatnák Şerban Nicolaétól!

* Alkotmányellenesnek nyilvánították a SRI-t (Román Hírszerző Szolgálat – a szerk.) és SIE-t (Külügyi Hírszerző Szolgálat – a szerk.) ellenőrző parlamenti bizottságok felhatalmazását azoknak a nyilatkozatoknak az ellenőrzésére, melyekben a magisztrátusoknak kötelezően be kell számolniuk a volt Securitatéval vagy a jelenlegi hírszerző titkosszolgálatokkal megvolt, vagy még mindig meglévő kapcsolataikról.

* „Ezek közül a magisztrátus felelősségére vonatkozó kritikáknak helyt adtunk és az igazságszolgáltatási műhiba, rosszhiszeműség és súlyos gondatlanság újrafogalmazását kértük”, jelentette be az ülés végén Valer Dorneanu elnök.

* A CCR alkotmánysértőként elutasította azt a lehetőséget, hogy a magisztrátusok felfüggeszthessék magukat tisztségükből, amennyiben olyan köztisztségbe nevezik ki őket, mint amilyen az igazságügy-miniszteri.

Hirdetés

* A CCR közleményéből az következik, hogy

a CCR bírái alkotmánysértővé nyilvánították az államfő kizárását a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék vezetősége tagjainak kinevezési és leváltási eljárásából.

A CCR indokolásának közzétételekor további részleteket is megtudunk. Tény, hogy az igazságszolgáltatási törvények egyes cikkelyeinek CCR általi sorozatos elutasítása a hármas, Iordache, Nicolae és Nicolicea szakmai hiányosságait mutatja meg nekünk. És Tudorel Toader Belina-ügyben elmondott CCR előtti érvelésének kudarca azt bizonyítja, hogy bár nagy szakértőnek tartja magát, ő is elég gyakran ráfarag.

A Dragnea és Tăriceanu által a hülyítésünkre kitalált párhuzamos állam

Mindazok alkotják a párhuzamos államot, akik nem hallgatnak ránk. Valójában ezt akarja mondani Dragnea és Tăriceanu. Azt még meg tudom érteni, hogy nem akarják megérteni a demokráciát, a hatalmi ágak működését. De az már túl sok, hogy azt remélik, azt hiszik, mindnyájunkat át tudnak verni. Az ostobaság legjobb bizonyítéka, ha a többieket hiszed ostobának.

Párhuzamos állam így, párhuzamos állam úgy. Már csak az hiányzik, hogy azt mondják, a párhuzamos állam miatt nem teljesül a kormányprogram, nem azért, mert ostobán dolgozták ki és mert képtelenek meghallgatni a szakértők érveit is.

Következtetés

A jelenlegi kormányzatot az ostobaság és a lopás jellemzi. A korrupciós tettek miatt indult perek és nyomozások azt bizonyítják, hogy a kormányon lévők mindenféle hülyeséggel próbálnak átverni bennünket, hogy elleplezzék ezt a szomorú valóságot. De nem panaszkodhatunk. A jelenlegi kormánykoalíció a románok egy részének szavazatával és mások távolmaradásával került hatalomra. Így hát az van, amit megszavaztunk. És nem szavaztunk.

 

Az alcímeket a szerkesztőség adta.

Hirdetés