Az unitárius egyház finoman kihátrált a melegházasság vélt támogatásából

A házasság egy nő és egy férfi közössége – szögezi le az egyház zsinatának állásfoglalása.
Hirdetés

Tavaly február elején Gyerő Dávid, a Magyar Unitárius Egyház főjegyzője egyéni állásfoglalást adott ki a melegházasság ügyében. Azt írta, hogy az evangéliumot szem előtt tartva az egyház nem tehet különbséget az emberek között nemi irányultságuk függvényében. „Aggodalommal tekint” a házasság eszményét és a családok életét veszélyeztető társadalmi folyamatokra, de hangsúlyozza, hogy „a többségitől eltérő nemi önazonosságot és irányultságot nem tekintem ilyen veszélyforrásnak”.

Gyerő állásfoglalását bevallottan egyéni jellege ellenére sokan valamiféle nyitásnak tekintették az unitárius egyház részéről a melegházasság témájában, annál is inkább, mivel a Koalíció a családért civil szövetség akkoriban kezdeményezett aláírásgyűjtést az alkotmány 48. cikkelyének módosítására, hogy az rögzítse: a házasság egy férfi és egy nő szabad akaratából jön létre. A kezdeményezést a román ortodox egyházon kívül erdélyi magyar – római katolikus és református – egyházi vezetők is felkarolták.

A Magyar Unitárius Egyház hétvégén Ürmösön tartott Zsinata azonban állásfoglalást fogadott el a házasság és a családtárgyában, a szöveg pedig akár úgy is olvasható, mint finom, de határozott kihátrálás a melegházasság vélt támogatásából.

Azt írják: „természetesnek tartva az egyháztagok szabad véleménynyilvánításhoz való jogát”,

„Az Egyház házassági megáldásban a közjogilag érvényes házasságkötést részesíti, amelyet egy nő és egy férfi önként vállalt szeretetközösségének tekint. A család alapja a házasság, valamint a szülők és a gyermekek szeretetközösségi kapcsolata. A családban Isten teremtői szándéka és gondviselése nyilvánul meg. A család a társadalom, a nemzet és az egyházi közösség legfontosabb megtartó intézménye, és mint ilyen, megkérdőjelezhetetlen alapérték. A család keresztény eszményének megóvása és értékeinek érvényesítése egyházi kötelességünk.”

Emellett a Magyar Unitárius Egyház „küldetésének tekinti a házasságkötés és a házasságon belüli gyermekvállalás szorgalmazását”.

Hirdetés

Zsinati vezetők. Középen Bálint Benczédi Ferenc püspök, a jobb szélen Gyerő Dávid.

Ámde annak is tudatában van, hogy

„a családi együttélés társadalmi valósága szélesebb a fenti meghatározásnál: sokan más formájú szeretetközösségben élnek kényszerűségből vagy szabad választásból. Az Egyház – hivatásának megfelelően – mindenki felé szeretettel és segítő szándékkal fordul.”

Gyerő Dávid 2016. február 5-én, A teremtett ember méltóságáért címmel közzétett állásfoglalása egyébként eltűnt az unitárius egyház honlapjáról.
Gyerő írásának közzététele a jelek szerint feszültségeket okozott az egyház vezetésén belül. Az egyház honlapja szeptember 20-án diszkrét kishírben számolt be arról, hogy az Egyházi Képviselő Tanács Elnöksége augusztus 14-i ülésén „ismét napirendre tűzte” azt a kérdést, hogy Gyerő állásfoglalása miként kerülhetett nyilvánosságra az unitarius.org oldalon.
Megállapították, hogy az írás „az Elnökség 2016. február 1-jei döntése ellenére jelent meg”. A vezető testület ugyanakkor „elmarasztalja azon egyházi tisztségviselőket és tisztviselőket, akik részt vettek a határozat közzétételében, ezzel megtévesztve az egyházon belüli és kívüli nyilvánosságot.” 

 

Hirdetés