A Családpárti Koalíció és az (ortodox) egyház intim viszonya

Szépen összefeküdtek, nemre és vallásra való tekintet nélkül, mégpedig az azonos neműek feltételezett támadása ellen.
Hirdetés

A „Családpárti Koalíció” hétfőn, május 23-án népszavazás kiírását kérte Románia Parlamentjétől az alkotmány egyik cikkelyének módosításához, abban az értelemben, hogy az azonos neműekre is kiterjeszthető „házastársak” kifejezést módosítsák „férfi és nő”-re. Mindezt azzal indokolva, hogy ez a család helyzetének javítását szolgálja és semmiképpen sem azt, ami valójában: EGY VALLÁSI HATALMAT ÉS AKARATOT KIFEJEZŐ AKTUST.

Az ügy

A „Családpárti Koalíció” Egyesület hétfőn, május 23-án, Liana Stanciu rádiós és tévés bemondónőn keresztül elárasztotta a médiát, bejelentve, hogy benyújtottak egy 3 millió polgár által aláírt levelet, mellyel Románia alkotmányának egyik cikkelyének, nevezetesen a 48. cikkely, 1. bekezdésének a módosítását kérik, a „házastársak” kifejezést „férfi és nő”-re cserélve.

Hogyan gyűjtötték össze az aláírásokat? Az utcasarkon

Az otthonomhoz közeli egyik útkereszteződésben, hétvégenként egy fiú és egy lány ácsorgott elég hosszú ideig egy sátorban és arra igyekeztek rávenni az embereket, hogy írjanak alá. Akkor felmerült bennem a kérdés: ahelyett, hogy pénzért ennek az egyesületnek dolgoznának, miért nem végeznek önkéntes munkát, például egy árvaház, illetve olyan gyermekek javára, akiket éppenséggel a családjuk hagyott magukra, olyan család, amelyikért – szüleik biztatásra – az idejüket fecsérelték. De mégis úgy döntöttek, hogy a pénzt vagy szüleik tanácsát követik.

Többek között vallási érdekből

Kíváncsian felkerestem az egyesület honlapját és a 26 tagegyesület között találtam néhány bevallottan vallásos – ortodox vagy katolikus – jellegűt: Szülők a Vallásóráért Egyesület – APOR, Romániai Katolikus Családok Vladimir Ghika Egyesülete, Román Ortodox Keresztény Hallgatók Egyesülete, Christiana Egyesület, Arsenie Boca Szerzetes Egyesület, Brâncoveanu-ház Szent Mártírjai/Brâncoveanui Iskola Alapítvány, Román Ortodox Ifjúság Egyesület, Rendeltetés Egyesület, Ortodox Hajlékok Egyesület, a teljesség igénye nélkül.

Sok és fontos kijelentés, egységes és elhanyagolható cselekvés

Azért találtam néhány nagyon jó kezdeményezést is, melyek célja a családok és gyermekek szociális védelme, mint például lakások biztosítása a családoknak, idősek megsegítése stb. Ennek ellenére e nyilatkozatokban megjelenő célok közül egyetlen egyet sem valósítottak meg, mind kezdeményezési állapotban maradt. Az egyetlen dolog, amit általános és a források szempontjából költséges (aki részt vett már ilyen akciókban tudja, milyen költségeket jelentenek ezek) mozgósítással elértek, ez az EGY volt: a „házastársak” kifejezés „férfi és nő”-re cserélése.

Egy szó sincs az iskolaelhagyásról, az intézményesített gyermekekről, egy szó sincs a családban bántalmazott nők védelméről. Semmi. Csak egy nagy mozgósítás egy elvért: a „házastársak” kifejezés „férfi és nő” kifejezésre cseréléséért. Közös erőfeszítések, jelentős kiadások (többek között a reklámra) megnyilvánulása egyetlen manifesztumért. Melyet aztán egy népszavazás költségeivel kell majd bevezetni.

Valójában ennek az egész 3 millió embert megmozgató tipródásnak egyetlen célja van, mesterséges rémületet kelteni. Mesterségesen létrehozni egy közös ellenséget – és ez az azonos neműek közötti bejegyzett élettársi kapcsolata.

A vélemény bátorsága

Szerettem volna látni Liana Stanciut vagy Vlad Miriţăt (szintén a koalíció egyik arca), hogy egyértelműen kimondják, ellenzik az azonos neműek közötti bejegyzett élettársi kapcsolatot. Azt, hogy nem nézik jó szemmel, hogy Görögország (polgárai ortodox hitűek) vagy Olaszország (polgárai katolikus hitűek) törvénybe iktatta azt. Azt, hogy ők ezt nem akarják és nyilvános vitákon és rendezvényeken is részt kívánnak ezért venni.

Azt viszont nevetséges képmutatásnak tartom, hogy visszaélj a családdal, hogy valójában azt tanítsd az embereknek, hogy ami a családot illeti, eddig mindnyájan alkotmányos tévedésben éltünk és nekik meg a koalíciójuknak kell helyretenniük a dolgokat.

Hirdetés

Mintha azt mondanák, hogy az alkotmány módosításával csökkenni fog az elhagyott gyermekek száma, az írástudatlanság, az iskolai erőszak – melyekről a koalíció különben említést tesz a honlapján –, vagy mindezeket nem a „férfiból és nőből”, hanem két bizonytalan nemű „házastársból” álló családok okozták.

Emberi ostobaság?

De akárcsak Creangă emberi ostobaságról szóló meséjében, amikor az asszony már a sótömb láttán elsírja magát, mert az biztosan agyonüti majd a gyermekét, a Koalíció teljes erejéből azt bömböli, hogy az azonos neműek közötti bejegyzett élettársi kapcsolat megöli a Traianus és Decebal óta létező hagyományos román családot, megfeledkezve arról, hogy Hérodotosztól tudjuk (Történelem, V., 5–8), a trákok poligámok voltak.

Hatalmi aktus

Ha hívei lennénk az összeesküvés-elméleteknek, akár azt is el tudnánk képzelni, hogy az Egyház (mint intézmény) egy világi törvényszöveg módosítására akarja felhasználni ezt a koalíciót és 3 millió embert. EZ EGY HATALMI AKTUS, olyan értékek nevében, melyeket maga az Egyház sem tart be már régóta.

De nem hiszünk az összeesküvésekben és csak az a kérdés merül fel bennünk, honnan fakad ennyi képmutatás, nyilatkozatok, jelentős emberi és pénzbeli erőforrások mögé bújva, hogy bebizonyítsuk HATALMUNKAT. Bebizonyítsuk azt, hogy ha akarjuk és mozgósítjuk magunkat, akkor kinyilatkoztatunk. Csak ennyi. Anélkül, hogy valójában bármit is tennénk bárkiért.

Voltaképpen semmi sem lesz jobb

Hiszen kétlem, hogy ha mindnyájan elfogadjuk majd, ahogy azt ők akarják, hogy „A család egy férfi és egy nő szabad akaratából létrejött házasságán, egyenlőségükön és a szülők azon jogán és kötelességén alapul, hogy biztosítsák gyermekeik felnevelését, oktatását és képzését”, akkor majd jobb lesz a falusi családok azon 66,1 százalékának a sorsa, melyek képtelenek biztosítani mindennapi megélhetésüket. Vagy pozitív változás következik be abban, hogy a román falvakban minden nyolcadik gyermek néha vagy mindig éhesen megy lefeküdni, ami (2013-ban) 2 százalékos növekedés volt 2012-höz képest. Vagy abban, hogy a mindig éhesen lefekvők aránya megkétszereződött és 4 százalék lett 2013-hoz képest (néhány statisztikai adat itt elérhető).

Ez csak statisztika. De ezt könnyen ki lehet javítani egy akkora erőfeszítéssel, mint amilyen a fenti képmutató akció volt.

 

A címet a szerkesztőség adta.

Hirdetés