A székely terrorizmus igaz története

Egyelőre csak két székely terroristát kaptak el, de a nyomozás gőzerővel folyik. Csak erős idegzetű, felnőtt olvasóknak ajánljuk!
Hirdetés

Beke István, akit azzal vádolnak, hogy egy házilag készített robbanószerkezetet készült felrobbantani a Románia nemzeti ünnepe alkalmából Kézdivásárhelyen rendezett eseményen, lefilmezte magát a detonátor szerelése közben. A felvételeket a DIICOT (Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Ellenes Igazgatóság – a szerk.) ügyészei fedezték fel a házkutatások során, a fényképeket pedig csatolták a vádirathoz.

A DIICOT ügyészei bíróság elé állították Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt (az eredeti szövegben a magyar nevek helyesírása következetlen – a szerk.) abban az ügyben, melyben azzal vádolják őket, hogy egy házi készítésű robbanószerkezetet akartak felrobbantani a Románia nemzeti ünnepe alkalmából Kézdivásárhelyen (Kovászna megye) szervezett esemény alatt, és erről a Bukaresti Fellebbviteli Bíróság fog dönteni. Szőcs Zoltán a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) erdélyi vezetője, mely tagja a hasonló nevű, a Magyarország határain kívüli magyar közösségek egyesítéséért küzdő szélsőjobboldali magyarországi szervezetnek. Beke István is ennek a szervezetnek a tagja.

Szőcs Zoltán ellen valamely közösség elleni merénylet bűncselekményére való uszítás és a robbanószerek kezelésére vonatkozó szabályok be nem tartására való uszítás, Beke István Attila ellen pedig a két bűncselekményre tett kísérlet miatt folyik a per. Mindketten előzetes letartóztatásban vannak, az ügyészek pedig a megelőző lépés hatályban tartását javasolták a bíróságnak.

A DIICOT ügyészei ezen kívül azt is kérik a bíróktól, hogy nyilvánítsák fasiszta, rasszista és idegengyűlölő szervezetekké a HVIM-et és a Szent László Serege Egyesületet (a HVIM erdélyi fedőszervezete – a szerz.) és tiltsák be működésüket Románia területén. Az Adevărul eddig ismeretlen részleteket ismertet az ügyből, a DIICOT-ügyészek vádirata alapján.

Mi a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom – HVIM?

A DIICOT ügyészei azt állítják, hogy a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) az egyik legaktívabb revizionista és irredenta, rasszista, idegengyűlölő, antiszemita és románellenes szervezet, mely a magyar állam identitási-nemzeti értékeihez való tartozás szellemében neveli a Kárpát-medence szintjén a magyar etnikumú ifjúságot.

A Mozgalmat 2001-ben hozta létre Toroczkai László (az eredeti szövegben: Toroczkai Laszlo – a szerk.) a magyarországi Szegeden. A Mozgalom ultranacionalista, szélsőséges, idegengyűlölő és románellenes jellegét mutatja állítólag az is, hogy az 1990. március 19-21. időszakban Marosvásárhelyen a román etnikumúak ellen elkövetett tettei miatt 10 év börtönre ítélt Cseresznyés Pált (az eredeti szövegben: Csereznyes Pal – a szerk.) Toroczkai László mandátuma alatt a HVIM tiszteletbeli elnökévé jelölték a magyarok „szabadságáért” a „megszállt” területeken folytatott harc nemzeti jelképeként, kihasználva ez utóbbi azon hajlamát, hogy egyéni módon ad elő bizonyos énekeket, melyek Horthy Miklósnak (Magyarország régense az 1920. március 1–1944. október 15. időszakban, aki felelős a magyar hadsereg által az 1940. augusztus 30-i bécsi diktátum után Észak-Erdélyben elkövetett atrocitásokért) szentelt szövege erősen románellenes üzenetet hordoz: „A két szeme játszadozik örömébe’, Mert a lova lába habot ver az oláh vérbe.”

A HVIM bevallott célkitűzése „Nagy-Magyarország” helyreállítása („a Szent Apostoli Birodalom helyreállítása” – a Vármegye tagjainak Katekizmusa szerint, melyet „minden tagnak kötelezően ismernie kell”), ahogy az a trianoni szerződés aláírása (1920. június 4.) előtt létezett, azzal, hogy Magyarországhoz csatolják az első világháború után elvesztett területeket, e célkitűzés megvalósítása során pedig a Kárpát-medence többi, nem magyar etnikumát pedig a „sovén erőik” ellen irányuló „célzott csapásokkal” kell rákényszeríteni a „Korona alattvalói” státusz elfogadására.

„Megcsináljuk!”

Az egész állítólag 2015. október 10-én kezdődött, amikor egy ülés alatt, melyen a magyarországi HVIM romániai fiókszervezetei helyi struktúráinak tagjai vettek részt, Szőcs Zoltán állítólag Beke Istvánt, az erdélyi HVIM kézdivásárhelyi sejtjének elnökét bízta meg egy házilag készített robbanószerkezet összeállításával. Ezt közterületen robbantották volna fel Kovászna megyén belül azon az eseményen, melyen a román etnikumúak Románia nemzeti napját ünnepelték 2015. december 1-én.

Beke István állítólag a feljebbvalója előtt vállalta a parancsba kapott lépések végrehajtását, melyekhez utólag be kellett szereznie egy ilyenfajta szerkezet összeállításához szükséges eszközöket és felszereléseket, a „Front” 2015. október 10-i ülésén kijelentve, hogy: „Megcsináljuk!”.

Az idézett forrás szerint a SRI (Román Hírszerző Szolgálat – a szerk.) tisztjei gyűjtötték be az első információkat az ügyben, akik erről október 23-án értesítették a DIICOT-ot. Az aktában szereplő bizonyítékok szerint a 2015. október 10-i ülésen három további személy vett részt Szőcs Zoltánon és Beke Istvánon kívül: Szőcs Zoltán testvére és az erdélyi HVIM kézdivásárhelyi sejtjének két aktív tagja.

Az ülésen megállapodtak abban, hogy a házilag készített robbanószerkezeteket Beke Istvánnak kell elkészítenie, mert a HVIM kézdivásárhelyi elnöke és elektronikai szakértő, a következő konfigurációk figyelembe vételével:

1. „20 darab” (3-as és 2-es kockázati besorolású pirotechnikai osztályba tartozó robbanóanyagok – melyek pirotechnikusi képzettséggel nem rendelkező magán- vagy jogi személyek általi birtokolása tiltott –, vagy az ezek tartalmát képező vegyületek robbanékony elegye – a szerz.) beszerelése két „ragasztószalaggal jól körbetekert ellenálló dobozkába… éppen amikor felvonulnak… úgy kell megcsinálni, hogy egyszerre gyulladjanak meg… abból kimegy egy vezeték, a vezeték végén pedig van egy darab foszfor… bemegy a 12 Volt…, amikor pedig eléri a foszfort, az meggyullad… akár gyújtózsinórral is össze lehet kötni… a katonai gyújtózsinórok nem alusznak ki, víz alatt is égnek”. Beke István megerősítette, hogy „nekem van gyújtózsinórom, de még nem próbáltam ki”;

2. „10 darab (pirotechnikai cikkek osztályába tartozó robbanóanyag, vagy az ezek által tartalmazott anyagok robbanékony keveréke – a szerz.) egyidejű elhelyezése három helyen”;

3. Egy nagy erejű improvizált robbanó-berendezés (IRB) összeállítása, mert: „Nem petárdákról kell beszélnünk… főleg, hogy rendelkezünk a <pizza> (az IRB jelölésére használt kód – a szerz.) készítésének receptjével, meg kell kérdezni Sebestényt, egy másodperc és már meg is írja neked a receptet”, hiszen „megmondta, hogy miben találhatók… az airsoft-ban, nem?!… fel tudjuk robbantani, ha rendelkezünk a technológiával”„sms”-es életesítéssel a „telefonról”„a fogadó dolog ott marad… úgy kell csinálnunk, hogy aznap tiszta legyen a kezünk”, szükség van „egy tápforrásra… egy elemre, egy akkumulátorra, vagy valami ilyesmire… rögzíteni kell egy stoppert… elég egy órát beállítani… a függöny mögé bújsz, megnyomod és kész…. ez beindítja őket”.

Beke István a beszélgetés során úgy vélekedett, hogy „igazán durva lenne, mert az ilyenfajta esetekben tudják, de nem tudják, hogy ki volt”, azt állítva, hogy „van még egy dolog, amit megtehetnék, mobilinternet a telefonon, a telefonról belépek az alsó kamerába, a kamerán keresztül pedig nézem a tömeget… de elmegyek Sepsiszentgyörgyre… a családdal elmegyek Szentgyörgyre és onnan nyomom meg a gombot…. meg kell néznem, hogyan lehet megcsinálni, hogy ne derüljön ki, ki hívott… az új technológia nem világos… onnan kijön egy vezeték, a vezeték végén pedig van egy darab foszfor… bemegy a 12 Volt… gyújtózsinór, amikor pedig eléri a foszfort, ez meggyullad… hozzáköthetsz egy stoppert ahhoz, amink volt… kell egy akkumulátor… Zoli (Szőcs Zoltán – a szerz.) tudod, hogyan oldhatnánk meg a legegyszerűbben (?!)… nem kell kimenned, meghúzod magad a függöny mögött a Gyűjtemények Háza ablakában, megnyomod és kész”.

Szőcs Zoltán javaslatára, hogy „a kérdéses Frontnak tagja lehet még V. J. és B. S. (két barát – a szerz.), másokat nem kell bevonni”, Beke István a következő következtetésre jut: „Nem kell, ember! Megbújok a függöny mögött és látom, hogy hol van a tömeg. Megcsináljuk!”

Általános lelkesedés

Az ülés egyik résztvevője fellelkesült a tervtől: „Azt fogják mondani, hogy Vásárhelyt (Kézdivásárhelyt – a szerz.) terroristák támadták meg… füst, zaj, már el is képzeltem… Vásárhely pedig, a fenébe! Kézdivásárhelyre irányul majd a figyelem, látni fogják, hogy az itteniek nem félnek!” Szőcs Zoltán ráerősített: „Szinte már látom is, ahogy földre vetik magukat, többé nem fognak ilyet csinálni. Ez olyasmi lenne, amit még a BBC is mutatna.” Egy másik résztvevő szerint „…azt fogják mondani, hogy ha ilyesmire képesek vagyunk, akkor vajon mire még!”.

A DIICOT ügyészei szerint Beke István következő lépése bizonyos elektromos szerkezetek összeállítása és a szükséges dolgok beszerzése volt: pirotechnikai cikkek, telefonkártyák és telefonok. Beke István le is fényképezte és filmezte magát, miközben összeszerelt egy 12 V-os elektromos impulzusokat gerjesztő és időzítő elektronikai berendezést, amiről a szakértői vizsgálat megállapította, hogy képes beindítani egy IRB-t.

Beke István számítógépének átvizsgálása kimutatta, hogy a 2015. november 20-a és 23-a közötti időszakban olyan oldalakat keresett fel az interneten, melyek „stink bombs” (az AEÁ rendfenntartó erői által a rend helyreállítására a konfliktusos övezetekben használt bűzbombák) készítési módját mutatják be, különösen azok iránt mutatva érdeklődést, melyek összetételébe erősen irritáló anyagként a kénvirág („flowers of sulfur”) is beletartozik.

„Elsejére másvalamire gondoltunk”

Beke István 2015. november 20-án, 11:54 órakor az egyik barátjával beszélt a HVIM december 1-ével kapcsolatos terveiről és azt mondta neki: „Elsején lesz a megemlékezés a Székely Hadosztályról… be kell nyújtanunk a kérvényt a Tanácsnak… mert a románok is felvonulnak majd Vásárhelyen és ez a kettő nem lehet egyszerre… idehozzák a hadsereget Bereckről, a tűzoltókat, néhány rendőrt és ennyi.” Amikor a barátja rákérdezett: „Lesz-e ezzel szemben valami?!”, Beke István megerősítette a 2015. október 10-i ülésen elhangzottakat: „Magától értetődő. Elsejére mi másvalamire gondoltunk, de majd még megbeszéljük… olyan ötleteink vannak, melyek korábban meg sem fordultak volna a fejünkben.”

2015. december 1-én, a 09:30–10:28-as időintervallumban 13 magyar etnikumú személy megemlékezést tartott a kézdivásárhelyi „Szekely Hadaszlaly” (Székely Hadosztály – a szerk.) emlékműnél, a román etnikumúak Románia nemzeti napjának megünneplésével kapcsolatos rendezvényei pedig 10:45 órakor kezdődtek.

A tervet 2015 augusztusában gondolták ki

A DIICOT-ügyészek egyik bizonyítéka egy 2015. augusztus 19-i beszélgetés felvétele, melyen Szőcs Zoltán, a testvére és további két HVIM-tag vett részt. Egy olyan személyről beszélgettek, aki a „pizza-receptet” szállítja és az „államcsínyekben résztvevő” „magyar szabadságharcosnak” szóló tankönyv szerzője (mely strukturált és részletes leírást tartalmaz a terrorista csoportokra jellemző harci technikákról – a szerz.), és arról, hogy milyen pénzügyi, szervezési és cselekvési támogatást kaphatna a HVIM külföldi szervezetektől a Románia területén végrehajtott erőszakos cselekmények nyomán. Továbbra is titkos azoknak a neve, akik részt vettek ezen az ülésen.

Szőcs Zoltán: De mennyire biztos, hogy támogatna minket?

XXX: Az oroszok? Nagyon biztos. Csakhogy egy erős szervezet megjelenésére várnak, mely képes fel is mutatni valamit.

XXX: Lehetne finanszírozást szerezni ilyesmire?

XXX: Honnan tudhatnám ezt?

XXX: Ha (…) finanszírozna valamennyivel.

XXX: Senki, amíg nincsenek tettek.

Szőcs Zoltán: A tettekkel az a gond, hogy a megszervezésükhöz is pénz kell. Ez valamivel…

XXX: A tettől függ. Egy rakás recept van az interneten a robbanóanyagok készítéséről. Mindent összegyűjtöttem, mindenem van. A bénító gázoktól kezdve a harci gázok készítési módján át a legbonyolultabbig. Mert az arabok mindent kiraknak az internetre. (…) Csak tudnod kell, hogy hol keress.

Szőcs Zoltán: Nos, éppen ez az!

XXX: Azt mondtuk, hogy durvább akciók kellenek…

XXX: Ami a gázos térképet illeti (…) ha az oroszok elzárják… valójában az ukránok, mert Ukrajnán halad át a dupla gázvezeték, a tranzitvezeték… Az egyiket felrobbantották. De a másik működött. Kettő van, hogy ha az egyikkel valami gond támad, a másik működjön. Az volt a kérdés, hogy mi történik, ha mindkettőt a levegőbe röpítik? Az Európába irányuló gázmennyiség 30 százalékkal csökkenne. Ez az. Ő adta a térképet. Tehát Erdélyből… itt vannak a gázmezők, egy nagy vezeték halad Bukarest és egy másik Moldva felé. Addig jártam Laci fejére, amíg utánanézett és felfedezte, hol van még az utolsó…

XXX: Nálunk két vezeték halad át.

XXX: Föld alatt vannak.

XXX: Igen, de a patakoknál felszínre jönnek.

XXX: Igen?

XXX: A patakoknál, az Ojtozi-szorosnál 10-20 méteren keresztül a felszínen haladnak.

Hirdetés

XXX: Igen? (…)

XXX: Láthatóak. Nagyrészt föld alatt vannak, de amikor egy patakhoz érnek, feljönnek a felszínre. Úgy 10 méterre vannak egymástól, azonos magasságon.

XXX: Igen, mert mindig van egy biztonsági vezeték. Ha az egyik gallyra megy, akkor a másik…

XXX: Vásárhely mellett halad. Kézdiszentléleknél is látszik, az Ojtozi-szorosnál, egyes helyeken.

Szőcs Zoltán: Pont karácsonykor kellene felrobbantanunk.

XXX: Én senkit sem akarok ilyesmire bátorítani.

XXX: Én a villamos hálózatban láttam volna lehetőséget. Valami, ami (…)

XXX: A könyvemben pontosan le van írva, mit kell tenni az oszlopokkal. (…) Nagyon sok példát említettem abban a könyvben.

XXX: Van egy edzőnk, Ottó bácsi, aki elolvasta a könyvet és azt mondta, ne tartsuk otthon.

XXX: A 7. pontban leírtam a HVIM-tevékenység elrejtését. Nem tudom, milyen saját cégeitek vannak, hol dolgoztok. Egy végrehajtó cég nagyon megfelelne a tevékenységnek. Nagyon profi módon meg lehetne csinálni (…) az adóst ellenőrizni kell, információkat kell róla szerezni… mindezek a tevékenységek megfelelnének…

Szőcs Zoltán: Igen. Nekünk szokásunk volt ilyesmit csinálni…

XXX: Megkaphatnánk elektronikus formában.

XXX: Hiszen megvan nekünk.

XXX: Megvan?

XXX: Ma este átküldöm interneten, e-mailben. Meg van szerkesztve (…) Meg kell határozni az árát, hogy némi bevétel is legyen. Az emberek megvásárolják majd és elolvassák. Nagyjából ezek az én elképzeléseim. Nem tudok mást mondani, csak amit más népeknél kipróbáltam. Elolvassátok, végiggondoljátok. Ha tartani akarjátok velem a kapcsolatot, akkor lehetőség szerint Skype-on. A Skype-ot csak a NASA képes dekódolni, mert megzsarolták a Skype-ot és megkapták a kódot. 128 bites kódjuk van… most már 256 bites, vagy nem is tudom mekkora… A bankok ilyen bonyolult kódolási rendszert használnak, a dekódolás pedig iszonyatosan bonyolult, senki sem képes dekódolni. Csak a németeknek sikerült… bejuttattak egy vírust (…) és mielőtt a Skype elküldené az üzenetet, az előbb hozzájuk kerül. Megnyomod az enter-t és Skype-on keresztül elmegy a címzettnek és elmegy a németeknek is.

Szőcs Zoltán: A lényeg az, hogy a HVIM egész kézdivásárhelyi konstrukciója… Mi nem szoktunk hozzá az internethez… Olvasgatunk, egy kis időt eltöltünk rajta… De jobban szeretjük a személyes találkozókat. Elmegyünk és… de veled ezt nem tehetjük meg, így hát Skype-on tartjuk majd a kapcsolatot.

XXX: Amióta ezt a könyvet írom, néhány hónapja, semmi mással sem foglalkozom. De az a régi könyv, a Szabadságharcos zsebkönyve része lesz az újnak, kibővítem. A Szabadságharc és az államcsíny megszervezése és végrehajtása lesz a címe.

Szőcs Zoltán: Akkor feltétlenül tartjuk a kapcsolatot. És elgondolkodunk ezeken a dolgokon. Előbb vagy utóbb fel fogunk robbantani valamit.

XXX: Én nem akarlak benneteket (…) rendelkezem a szükséges ismeretekkel, hogy egy robbanóanyagról beszéljek veletek, hogy elküldjem a receptjét. De Skype-on kell. Feltétlenül Skype-on. Van még néhány szoftver, melyek képesek (…) az e-mail-eket, ezekkel meg lehetne próbálkozni.

Szőcs Zoltán: A Skype jó.

XXX: Az a legtisztább, ha személyesen adod át. Különben nyoma marad.

XXX: Igen. Pontosan ez a felszabadítási mozgalmak hátránya, hogy nem képesek megőrizni a titkot, a kommunikációt pedig könnyű lehallgatni.

XXX: Ígérjük, hogy itt nem lesz így.

XXX: Meg akartam tőled kérdezni, hogy amennyiben jövőre eljönnél erre és itt töltenél 1-2 napot…

Szőcs Zoltán: És 1-2 dolgot ki is próbálnánk.

XXX: … és elmennénk egy olyan helyre, ahol elmondanál nekünk 1-2 receptet, esetleg meg is csinálnánk és ki is próbálnánk azokat. Mert erdős rész, senki sem megy oda, az Isten háta mögé, ahol senki sem zavar, senki sem lát minket.

A házkutatások alatti beszélgetések

A DIICOT ügyészei 2015. november 30-án több házkutatást tartottak Beke István otthonában és cégeinél és megtalálták az általa készített berendezést. A HVIM tagjai aggódva beszélgettek egymással a házkutatások alatt. „Figyelj, a ’pizzával’ kapcsolatosan (az IRB kódneve – a szerz.) kapcsolatosan nem volt semmi, igaz? Nem… megették!?… Azt hiszem, találtak valami nyomot arról a ’pizzáról’, elképzelhető. Végül is, majd meglátjuk. Kitartás!” (19:10:40 óra – a szerz.), illetve: „Folyamatosan azon gondolkodom, tudod, hogy állandóan a ’pizzáról’ beszéltünk, hogy milyen jó lenne megenni, ha hazamegyünk… azt a helyet, amiről beszéltünk, tudod!… sokan bejártak oda, túlságosan… állandóan alábecsüljük magunkat az éberség tekintetében… csak ne legyenek túl nagy gondok ebből!… még mindig a magunk javára fordíthatjuk a történetet.”

Kísérlet: A robbanás egy gránátéra hasonlítana

A DIICOT ügyészei 2016. február 19-én, Beke István ügyvédje jelenlétében elvégeztek egy igazságügyi szakértői kísérletet és megállapították, hogy egy olyan IRB közterületen történő felrobbantása, mely csak 10 százalékát (42 db. FP3 és egy PS 3113-16 robbanószerkezet) tartalmazná annak a robbanóvegyület-mennyiségnek, melyet Beke István Attila a 2015. november 18–20. időszakban szerzett be (7. sz. kísérlet), ahhoz hasonló hatásokat váltott volna ki, mint egy MK2-es típusú amerikai védekező gránát felrobbantása, a testi sérülések akár elhalálozásig is terjedő széles spektrumát, valamint a robbanás hatósugarában levő anyagi javak kárát is okozva. A robbanás hatósugara jelentősen meghaladta volna a kézdivásárhelyi Gábor Áron tér méretét, ahol az épületek között mért szélesség 40 méterig terjed.

A második kísérlet

A 2016. április 7-i 729/D/P/2015. sz. technikai-tudományos jelentés következtetései szerint:

* Az összes improvizált robbanó-berendezés (IRB), melyeket a 2015. október 10-i megbeszélések tárgyát képező forgatókönyvek szerint készítettek el, működőképes volt, függetlenül attól, hogy pirotechnikai úton, nyílt lánggal, a Beke István Attila vádlott által készített improvizált időzítővel (5_3-as teszt) vagy a Nokia mobilterminállal (6-os és 7-es tesztek) robbantották fel, egyik sem mondott csődöt;

* Az 1-7. tesztelések során készített és felhasznált összes improvizált robbanó-berendezés (IRB) olyan elsődleges és másodlagos töredékeket és repeszeket generált, melyek a testi sérülések akár elhalálozásig is terjedő széles spekturmát, valamint a különféle távolságra lévő tárgyakban keletkezett anyagi károkat voltak képesek okozni, a rombolások/sebesülések hatósugara és súlyossága pedig a tesztek számával nőtt.

Szőcs Zoltán interjúja: „Nem nyugszunk!”

A DIICOT ügyészei azt mondják, hogy a HVIM romániai tevékenységét illetően sokatmondó az, amit Szőcs Zoltán egy székely kiadvány újságírójának mondott: „Csak annyit mondhatok, és mozgalmunk tagjai is így gondolják, hogy addig nem nyugszunk, amíg az össze elvett területet nem csatolják vissza a Szent Korona országához.”

 

A címet a szerkesztőség adta. Fotók: adevarul.ro

Hirdetés