Mi történt a bukaresti nackócsúcson?

Hát, valósággal lubickoltak az oszthatatlan hazafiság pezsgőjében. Ja, és mindenki rajongott Románia több ezer éves hagyományaiért.
Hirdetés

Az európai nacionalista pártok számos parlamenti és európai parlamenti képviselője vitatta meg múlt pénteken, Bukarestben a hazafiság kérdését és a nemzetállamok viszonyulását az európai építkezéshez. A felszólalók között volt Ludovic de Danne, a Nemzeti Front Politikai Bürójának tagja, Edouard Ferrand euroképviselő a Nemzeti Fronttól és Marcel de Graaff, a Nemzetek és Szabadság Európája (ENF) frakció társelnöke.

A Hazafiságról az Európai Unióban témájú vita a Parlament Palotájában zajlott, és szervezője az európai parlamenti ENF-frakció alelnöke, Laureţiu Rebega euroképviselő.

„Visszaigazolták részvételüket a rendezvényen és részt vesznek az európai parlamenti ENF-frakció nemzeti küldöttségeinek vezetői, a franciaországi, hollandiai, ausztriai, olaszországi, belgiumi, nagy-britanniai és lengyelországi hazafias irányultságú pártok képviselői. A pénteki kerekasztal-beszélgetésen várhatóan részt vett a Nemzetek és Szabadság Európája frakció alelnöke, Marcel de Graaff holland euroképviselő valamint Ludovic de Danne, a frakció főtitkára és a Nemzeti Front Politikai Bürójának tagja is. A vitára meghívták az akadémiai körök, a civil társadalom, valamint a tartalékos, vagy visszavonult katonai káderek szakszervezeteinek és egyesületeinek, sőt még más politikai pártok képviselőit is”, jelentette be egy közleményben Laurenţiu Rebega euroképviselő.

A részvételüket visszaigazoló román meghívottak között olyan többé-kevésbé vitatott személyek is vannak, mint Mircea Dogaru ezredes, vagy Mircea Chelaru tábornok, volt vezérkari főnök.

Kicsoda Laurenţiu Rebega, a vita szervezője?

Laurenţiu Rebegának a volt mezőgazdasági miniszter, Daniel Constantin a násznagya és a PSD-s szövetség listáján, a PC számára fenntartott helyek egyikén jutott be az Európai Parlamentbe. De ez év nyarán Rebega távozott az európai szocialisták frakciójából és átállt Le Pen táborába. „2015. július 15-én Laurenţiu Rebega román euroképviselő csatlakozott az Európai Parlament Nemzetek és Szabadság Európája frakciójához. A jelenlegi törvényhozási ciklusban ő az első román euroképviselő, aki csatlakozik a hazafias irányultságú európai politikusokat és politikai szervezeteket összefogni kívánó új európai politikai frakcióhoz. Az ENF fő politikai célja az EU-hoz tartozó nemzetállamok Brüsszellel szembeni szuverenitásának visszaszerzése”, állt a román euroképviselő sajtóközleményében.

FRISSÍTÉS Marcel de Graaff a hazafiságról és az Európai Unióról:

Azért vagyunk itt, ebben a csodálatos városban, hogy a hazafiságról beszéljünk. Szükségünk van hazafiságra. Országainknak szükségük van hazafiságra és olyan hazafiakra, mint amilyen Laurenţiu Rebega, aki nem fél szót emelni az embereiért. Hölgyeim, én szeretem a hollandokat. De Franciaországot, Ausztriát és Romániát is szeretem. Nem, nem hisszük a románokról, hogy tolvajok, cigányok, vagy más ilyen sztereotípiákat. Ha román volnék, akkor büszke lennék Romániára, a több ezer éves hagyományaira. Ezen kívül szorgos nép vagytok, ehhez szabadságra és bátor emberekre van szükségetek.

A mostani történések sorsdöntőek. Évtizedek óta a szocialisták vezették az EU-t. Semmit sem tanultak a Szovjetunió bukásából. Semmit sem tanultak a nemzetek tiszteletéről. Uniformizálással akarnak egységet teremteni.

Ami most történik, az ugyanolyan, mint ami a Szovjetunió bukásakor volt. Nagy munkanélküliség, a szociális állam kudarca. Az európai hazafiaké a jövő. Olyan emberekre van szükségünk, akiknek fontos az országuk.

Az EU fanatikusai kétségbe vannak esve. Azzal fenyegetőznek, hogy az EU nélkül háború, tömeges munkanélküliség lesz. De nem arra figyelnek, amire kell. Az EU erős országainak gazdasága is rozoga. Még Németországnak is gondjai vannak, főleg a migrációs hullám után.

Többé nem akarunk ehhez a konstrukcióhoz tartozni. Másfajta Európát akarunk és másfajtára van szükségünk. Több millió migráns közeledik az EU-hoz. Szükségünk van a határainkra. Ti szerencsések vagytok, mert még vannak határaitok.

Schengen megöl minket. Több millió bevándorló érkezik az országainkba és tönkreteszik jólétünket. Jönnek a terroristák. Vissza kell szereznünk a határainkat.

Azt akarjuk, hogy mi foglalkozhassunk a migráció kérdésével és az iszlamizációval, nem pedig az EU. A jelenlegi törvények többsége az EU-tól származik. Tehát erős országokra, erős, bizalom alapján, a különbözőségeik alapján megszilárdult nemzetállamokra van szükségünk. Fel kell készülnünk az Európai Unió összeomlása utáni együttműködésre.

FRISSÍTÉS Ludovic de Danne: Itt az ideje, hogy Európa újra ugyanoda vigye vissza a történelem vonatát, ahonnan elindult.

FRISSÍTÉS Edouard Ferrand, a Nemzeti Front képviselője:

A francia Nemzeti Front küldöttségét képviselem. Az utóbbi években a Nemzeti Front Franciaország legnagyobb pártjává vált. Nizzában egy román is tagja a csapatunknak.

Hirdetés

Románia a romanitás földje. Romániának helye van Európában. Szeretném kifejezni Rebega úr iránti nagyrabecsülésemet. Bátor ember és a barátunk. Amikor a román barátainkat látom, akkor az az érzésem, hogy a kis Franciaországot vagy Párizst látom. Mivel Laureţiu velem együtt tagja a mezőgazdasági bizottságnak, tudom, hogy a falusi életmód védelmezője. Ezen kívül tagja a Törökországgal foglalkozó csapatnak. A románok csatlakoznak azokhoz az országokhoz, melyek felszámolták a diktatúrát, azt a diktatúrát, melyet ma az EU képvisel. Az EU meggyengíti a népeket, megszorításokat hoz. Ami az eurót illeti, a 90-es években nálunk azt mondták, hogy jobban fogunk élni. Bourgogne-ban, ahol élek, a hónap vége most a hónap elején kezdődik. A franciák megszorításban élnek. A transzatlanti szerződés az összes európai népet fenyegeti. A nemzeteknek vissza kell szerezniük a szuverenitásukat.

Ma egy új Európát kívánunk felépíteni, a civilizációk Európáját, a kereszténység szellemén alapulót, ahogy azt Chateaubriand nagyon helyesen mondta. Kedveseim, hamarosan együtt leszünk a románokkal, de Európa más népeivel együtt is. Azok a népek emelkednek fel, melyek megvédik identitásukat és szuverenitásukat. Éljen Románia! Éljen Franciaország! Éljen a Nemzetek és a Szabadság Európája!

FRISSÍTÉS Laurenţiu Rebega, a vita szervezője és az ENF-frakció alelnöke: Az utóbbi időben szolidaritásról és kötelező kvótákról beszéltek. Nem hagyhatom említés nélkül azt, ahogy az EU akkor bánt velünk. Alig egy nappal korábban halasztották el a Schengen-csatlakozásról szóló vitát. Eljött az ideje a hazafiság újrafogalmazásának és a nemzeti doktrína újbóli érvényesülésének.

FRISSÍTÉS Michal Marusik, az ENF lengyelországi küldötte: Európára vonatkozó nagyon fontos dolgokat kell megvitatnunk. Az Európai Parlamentben állandó politikai harc zajlik. Nincs idő vitákra. Sorsfordító pillanatban élünk. Ezek az államok, az Európai Unió államai hibás rendszerre épülnek. Fel kell adnunk ennek az EU-építésnek az illúzióját. Jobbá kell tennünk Európát és különbséget kell tennünk a nacionalizmus és a hazafiság között. Ki kell mondanunk, hogy a nyelvi egység, az eltérő történelmeink képviselik az állam kötőanyagát.

FRISSÍTÉS Georg Mayer, az ENF ausztriai képviselője áttekintette pártja történelmét és arra helyezte a hangsúlyt, hogy az EU mostanra elérte maximális kapacitását és nincs szükség újabb bővítési hullámra. „A fanatikusok több integrációt akarnak. Mi nem. Nem hiszem, hogy jó olyan további országokat felvenni az EU-ba, mint Törökország. Ezen kívül szuverenitást akarunk a népeinknek”, mondta Mayer.

FRISSÍTÉS Mircea Chelaru volt vezérkari főnök: Megkérdeztem Laurenţiutól: Tudod, hogy mi vár rád e vita után? Azt válaszolta, hogy tudja. Ma bűnnek számít a hazafiságról beszélni. Felhívom a figyelmüket, hogy egy konspirált Európában élünk. Minket, hazafiakat bűnözőknek tekintenek. Át kell alakítani azt az idióta gondolkodást, mely eltorzította ezt a gondolatot (az igazi hazafiságot – a szerz.).

Marx 1848-ban azt állította a Kommunista Párt Kiáltványában, hogy egy kísértet járja be Európát. Egyesek ma úgy vélekednek, hogy a hazafiság az Európát bejáró kísértet. Sokan nem értik, mi az az EU és mi az az Európa. Mi vagyunk Európa. Globális civilizációkat formáló civilizáció vagyunk.

Az EU-nak meg kell értenie és tiszteletben kell tartania a specifikus különbségeket. A nemzetek egyesült Európáját akarjuk. Nem a nemzetekkel szembenálló kormányok Európáját.

FRISSÍTÉS A vita első része után Laurenţiu Rebega elbeszélgetett a sajtóval a vitáról és a tevékenységéről.

Rebega a bevándorlókról: Mindnyájan láttuk, mit hozott ez a bevándorlási hullám. Ugyanúgy, ahogy már a válság kezdete óta mondtuk, ebben az esetben is biztosak voltunk abban, hogy a bevándorlási hullámmal gondok is érkezni fognak, abban az értelemben, hogy az Európába érkezők közzé olyan emberek is beszivároghatnak, akik gondokat okozhatnak. Az elejétől fogva nem értettünk egyet ezekkel a dolgokkal, megpróbáltunk mindenkit figyelmeztetni, továbbra is azt hisszük, hogy ez az ’ellenőrzött invázió’ nagyon sok gondot okozhat majd Európában és az eddiginél is sokkal több államot destabilizálhat. Az utóbbi időszakban nagyon sok kísérlet történt arra, hogy pánikot keltsenek az európai polgárok körében, sőt, egy hónappal ezelőtt történt a párizsi merénylet, melynek során 130-an meghaltak. Azóta több merényletet is meghiúsítottak.

Arról, hogy mit kellene Romániának tennie: Azt hiszem, újra kellene tárgyalnunk a pozíciónkat, azokét, akik az úgynevezett Európai Unióval tárgyalnak. A kötelező kvóták elfogadása, a diplomácia szemszögéből nézve, azt mutatja, hogy mi mindig olyan partnerek voltunk, akik álltuk a szavunkat, de azokat is figyelembe kell vennünk, akiknek más opcióik, érveik vannak a bevándorlók befogadásával kapcsolatosan.

A vitán elhangzott gondolatokról: Azt mutatjuk, hogy együttműködést akarunk, de ugyanolyan mértékben ragaszkodunk az eltérő gondolatokhoz, a szuverenitásokhoz, mindenki hagyományaihoz és történelméhez is.

Hirdetés