Akikhez román húsvétkor Johannis elnök nem küldte el a nyulat

Klaus Johannis április 12-én szépen üdvözölt minden ortodoxot és görög-katolikust. Vagy 500.000 román hívőt viszont elfelejtett.
Hirdetés

A romániai keresztények többsége számára vasárnap, 2015. április 12-e volt az a nap, amikor Krisztus feltámadását ünnepelték. Az ortodoxok, görög-katolikusok, evangélikusok (baptisták, pünkösdisták, keresztény testvérgyülekezeti tagok) ugyanazon a napon ünnepelték a húsvétot.

A román evangélikusok számára (A Román Evangélikus Egyház a Román Ortodox Egyházból – BOR – a két világháború közötti kivált neoprotestáns felekezet. Nem összetévesztendő az elsősorban Erdélyben működő magyar és német evangélikus egyházakkal. A szövegből úgy tűnik, a cikk szerzője az „evangélikus” kifejezést minden román etnikumú neoprotestánsra kiterjesztette – a szerk.) húsvét idén az az ünnep volt,

amikor az elnök megfeledkezett róluk.

A Krisztus feltámadásának ünnepe alkalmából küldött elnöki üzenetben csak az ortodox és a görög-katolikus hívőkre történik utalás. Úgy tűnik, az evangélikus hívőket semmibe veszik, vagy megfeledkeztek róluk.

„Úgy láttam, hogy egyes evangélikusok, jogosan, elegánsan meg is bírálták ezért. Mások, a fiatalabbak, azt mondták: «Ha Krisztus élő és valódi az életünkben, akkor mit számít, ha a világ megfeledkezik rólunk!». Személy szerint úgy gondolom, hogy mindkét csoportnak igaza van. Nem lehet semmibe venni egy 500.000 fős közösséget, főleg, hogy egy idehaza és a diaszpórában is rendkívül aktív közösségről van szó. Ahogy láttam, az elnök Facebook-oldalának több mint egymillió barátjából sokan tagjai az evangélikus közösségnek. Ugyanakkor, ha Krisztus nem feledkezett meg rólunk és Ő valóban jelen van az életünkben, akkor a legkevésbé sem fontos, ha egy ember megfeledkezett rólunk, még akkor sem, ha ez az ember Románia elnöke”, állítja Samy Tuţac baptista lelkész.

De azért a lelkészben kérdéseket vet fel, hogy Klaus Johannis elnök az evangélikusokat kihagyta a húsvéti üdvözletből, főleg, hogy a közösség támogatta a kampányban és a választáson.

„Nem tudom elhinni, hogy az elnök ne tudna arról a támogatásról, amelyet az itthon és a diaszpórában élő román evangélikus közösség nyújtott azért, hogy megválasszák a legmagasabb tisztségre. Biztosan tudom, hogy tájékoztatták arról az erős támogatásról, melyet az imádságainkkal nyújtottunk neki. És akkor mi lehet az oka, hogy az elnök a húsvéti üzenetben nem említette meg az evangélikus hívőket? Szerintem vagy azt gondolta, hogy a román evangélikusok a nyugati protestánsokkal, katolikusokkal és evangélikusokkal együtt ünnepelték a húsvétot, vagy a tanácsadói nem ismerik a romániai evangélikusok ethoszát. Szeretném emlékeztetni elnökünket és tanácsadóit, hogy

a román evangélikusok mindig is ortodox testvéreikkel együtt ünnepelték a húsvétot,

Hirdetés

ugyanazon okokból, mint a görög-katolikus testvérek. Mindkét csoport azt akarta, hogy a többségi ortodox hívőkkel együtt örvendjenek az ünnepnek”, magyarázza Tuţac.

A lelkész meggyőződése, hogy a román evangélikusok, akárcsak a többi keresztény csoportosulás, továbbra is imádkozni fognak az elnökért, következésképpen türelmet kér Klaus Johannis iránt.

Klaus Johannis időben készült egy üzenettel azoknak a keresztényeknek, akik április 12-én ünnepelték Jézus Krisztus feltámadását. Az államfő készített egy 47 másodperces filmecskét, amit csapata félórával éjfél után közzétett a Facebookon.

Klaus Johannis elnök lutheránus, ami azt jelenti, hogy egy héttel korábban ünnepelte a húsvétot. Az államfő nemrég tért vissza Madeiráról, ahol a feleségével együtt a vakációját töltötte.

Hirdetés