Ha nem vagy heteroszexuális, ne házasodj!

Romániában nincsenek melegek. És ha vannak, akkor ne legyenek! De legalábbis ne házasodjanak.
Hirdetés

„Emlékszem, egy fogadáson odajött hozzám három személy, és az egyik a fülembe súgta: sokan vagyunk ebben az országban olyanok, mint te. Aztán mosolyogva visszavonultak.” Ezek az AEÁ volt romániai nagykövetének, Michael Guestnek a szavai, melyeket két évvel ezelőtt, éppen Bukarestben mondott el, amikor találkozott az LGBTI-közösség (leszbikusok, melegek, biszexuálisok, transzszexuálisok és interszexuálisok) tagjaival. Azóta globális szinten 2013-ban 14-ről 21-re nőtt azoknak az államoknak a száma, melyek elfogadták az azonos neműek házasságát. Az ezeket a házasságokat törvényesítő államok több mint fele (11) az Európai Unió tagja. Sőt, most EU-s stratégia lett arra bátorítani a tagállamokat, hogy gondolják újra a kérdést, az Európai Parlament március 12-én elfogadott egyik jelentése pedig többek között egy azonos nemű személyek életközösségére vonatkozó paragrafust is tartalmaz. Erről a paragrafusról külön szavazást tartottak, 24 román euroképviselő pedig meg is szavazta. Míg Brüsszelből az azonos neműek házasságának elfogadását támogató üzenetek érkeznek – egyelőre haloványan, mert politikailag kényes kérdésről van szó –, addig Bukarestben leragadtunk a süketek párbeszédénél.

Romániában elutasították a polgári partnerségről szóló törvénytervezetet,

a képviselők és a szenátorok pedig nem nagyon mutatják jelét annak, hogy lépéseket szeretnének tenni az eltérő szexuális irányultságú személyek diszkriminációjának megszüntetése felé.

Az azonos nemű személyek életközösségének kérdése mindig is tabukérdésnek számított, melyet a választottak, de a társadalom jelentős része is élből elutasított. A jelenlegi parlamenti ciklusban két olyan tervezet is kudarcot vallott, melyek nemtől függetlenül szabályozták volna a polgári partnerséget. Mindkettőt ugyanaz a személy, Remus Cernea független képviselő javasolta, és az elsőt 2014 júniusában utasította el a képviselőház. Március 10-én a második, hasonló tartalmú törvénytervezet kapott kedvezőtlen véleményezést a szenátus jogi bizottságától, a végső szót pedig a képviselőház fogja kimondani.

Egy másik parlamentben, ezúttal az európaiban, az azonos nemű személyek közötti életközösségekről szóló vita új lendületet kap, az euroképviselők döntő többsége pedig megszavazta az olasz Pier Antonio Panzeri (S&D) emberi jogokról szóló éves jelentését. A több száz pont között külön szavazás volt a 162. paragrafusról, mely „tudomásul veszi az azonos nemű személyek közötti házasságokat, vagy polgári életközösségeket (…), arra bátorítja az Európai Unió intézményeit és a tagállamokat, hogy továbbra is járuljanak hozzá az azonos nemű személyek közötti házasságok, vagy az azonos nemű személyek közötti polgári életközösség politikai, társadalmi és polgári jogi kérdésként történő elfogadásáról szóló vitákhoz”. 24 román euroképviselő igent mondott erre a paragrafusra.

Winkler: „Ahelyett, hogy toleránsabbak lennénk, a román társadalom az intolerancia felé halad”

„Úgy hiszem, van néhány téma, melyekről nagyon sok párbeszédre van szükség a román társadalomban. Változnak az idők, láthatják, hogy még Ferenc pápának is milyen érdekes kijelentése volt nemrég, amikor azt mondta, hogy Isten szerető Isten, és ezért minden fiára szüksége van és mindet szereti. Mi, ahelyett, hogy toleránsabbak lennénk, sokszor az intolerancia felé haladunk”, mondta a Gândul által megkeresett Winkler Gyula euroképviselő.

Megemlítendő, hogy Winkler, bár a teljes jelentést elutasította, ezt a paragrafust megszavazta. Véleménye szerint Romániában is előrelépésekre lenne szükség a személyek nemüktől független életközössége felé, legalább a „befogadásról és toleranciáról” szóló viták szintjén. Winkler utalt Ferenc pápa egyik hasonló állásfoglalására, melyben arra bátorította az embereket, hogy a tolerancia bizonyítékaként fogadjanak el minden szexuális irányzatot.

„Mi sem kerülhetjük ezt el. Románia is tagja az Európai Uniónak, Románia is a XXI. században van, Romániának is szembesülnie kell ezzel a vitával, de konstruktív és barátságos módon. Az intolerancia a fő ellenség. Ha egy országban tiltó jogrend van, akkor ott gond van. Az első teendő a tilalmak megszüntetése és akkor a társadalom előrehalad”, figyelmeztetett.

Ezzel kapcsolatosan Winkler számít az Európai Parlament üzeneteinek súlyára, annak ellenére, hogy ezek nem köteleznek effektív módon a jogrend ilyen irányú változtatására. „Miért ne tudatosítsuk odahaza, hogy van egy ilyenfajta vita Európában, mi pedig az Európai Unióban vagyunk? Szükség lenne olyan párbeszédre, mely az egyházat is bejuttatja a XXI. századba”, tette hozzá Winkler.

Siegfried Mureşan: „Diszkrimináló lenne, ha ellenezném”

Az első európai parlamenti mandátumánál tartó Siegfried Mureşan nem tagadja a hagyományos családot, de ugyanakkor azt állítja, nincs joga szembemenni azokkal az azonos nemű személyekkel, akik törvényesíteni szeretnék a kapcsolatukat, ezért ő is igennel szavazott.

„Persze, hogy én is azt a családképet és -ideált vallom, amelyet a többség, de ez nem jogosít fel arra, hogy szembemenjek azokkal az azonos nemű személyekkel, akik az állam intézményei előtt akarják törvényesíteni partnerségüket”, magyarázta a 162. paragrafusra leadott szavazatát a Gândul által megkeresett Siegfried Mureşan PMP-s euroképviselő.

Sőt, azt magyarázta, hogy minden személynek, szexuális irányultságtól függetlenül, jogot kellene kapnia arra, hogy felelősséget vállaljon partneréért az állam előtt. Különben a tilalom diszkriminációt jelentene.

„Végső soron a házasságok, vagy a polgári életközösségek törvényesítése azt jelenti, hogy egy adott személy jogi, adózási és más szempontból is felelősséget vállal egy másik személyért az állam hatóságai előtt. Ha egy személy egy azonos nemű személyért szeretne felelősséget vállalni, akkor nem hiszem, hogy szembe kellene ezzel mennünk. Diszkrimináló lenne, és ellentétes lenne azokkal az európai értékekkel, melyeket én európai képviselőként támogatok és hirdetek”, tette hozzá Mureşan, aki az európai néppártiak szóvivője.

„Politikusokként kötelességünk olyan keretet támogatni, melyben minél több ember megtalálja a boldogságát”, mondta még a Gândulnak a román euroképviselő.

Adina Vălean: „Támogatnám a polgári partnerséget”

Bár a nyilvántartás szerint megszavazta a Panzeri-jelentés ezzel kapcsolatos paragrafusát, a liberális Adina Vălean azt állítja, hogy tartózkodott. Ennek ellenére ő is elismeri, hogy szükség lenne egy vitára a nemtől független életközösségek törvényesítéséről. Sőt, azt állítja, hogy a polgári partnerséget támogatja.

„A polgári partnerség olyan dolog, melyet – elvileg – támogatok, függetlenül attól, hogy azonos vagy különböző nemű személyekről van-e szó. Van egy ilyen jellegű mozgalom bizonyos polgárjogok, ezeknek a házasságoknak vagy partnerségeknek az elismeréséért. Már régóta érkeznek ezek a jelzések. A polgári partnerséget támogatnám, mert nagyon sok ilyen helyzet van, de az emberek általában véve elutasítják, mert ezt úgy értelmezik, hogy nyitás lenne az azonos nemű személyek közötti polgári partnerségek felé”, jegyezte meg a Gândulnak Adina Vălean EPP-s euroképviselő.

De realistaként a liberális elismeri, hogy Románia még messze van ettől a lépéstől. „Társadalmunk többsége nincs felkészülve egy ilyenfajta vitára. Hagynunk kell még időt, lássuk, hogyan gondolkodnak majd a következő nemzedékek. Nagyon nagy a konzervativizmus. A polgári partnerség olyan intézmény, melyre az embereknek lehetőséget kellene kapniuk, nemüktől függetlenül, ez a jogi modernitás bizonyítéka és támogatni kellene. Sajnos, a vita változatlan és egyhamar nem fog megoldódni”, tette hozzá Vălean.

Cristea: A 162-esre leadott szavazat után kétfajta üzenetet kaptam

A Gândul kérésére, hogy indokolja meg az azonos nemű személyek közötti házasságról és polgári partnerségről szóló paragrafus melletti szavazatát, Andi Cristea PSD/S&D-s euroképviselő azt magyarázta, hogy amint az ilyenfajta jelentések esetében sokszor lenni szokott, a szavazás politikai jellegű volt. Más szóval, a szavazás a politikai család döntése szerint történt.

Hirdetés

„Tiszteletben tartottam annak a politikai családnak a döntését, melyhez tartozom”, mondta Cristea. „Az EP-n belüli három nem szélsőséges nagy politikai családban az volt az utasítás, hogy szavazzanak a 162. paragrafus mellett, tette hozzá az euroképviselő, aki kihangsúlyozza, hogy nemzetközi szinten, az emberi jogokról általában folyó szélesebb vita keretében nagy relevanciája van az azonos nemű személyek közötti házasság témájának, mint ahogy az az európai társadalmak többségében megjelenik.

Ennek ellenére ez a kérdés mindig is kényes, főleg a politikusok számára. Cristea a szavazás után elismeri, hogy kétfajta üzenetet kapott. Egyrészt gratuláltak neki, mert támogatta a szimbolikus paragrafust, másrészről olyan üzeneteket is kapott a haragos románoktól, melyek azt nehezményezték, hogy egy ortodox képviselő megszavazott egy kitételt, mely arra biztatja az államokat, hogy tegyék lehetővé a házasságot az LGBTI-közösség tagjai számára.

A romániai intolerancia „pont”-tal végződik: „Nem kell, mert nem kell”

Bukarestben teljesen más a helyzet. Csaknem két évvel ezelőtt egyes parlamenti képviselők betegségnek nevezték a homoszexualitást, és azt tanácsolták az eltérő szexuális irányultságú személyeknek, hogy menjenek pszichológushoz. A román választottak most, az Európai Unió ismételt jelzései után sem tűnnek elfogadóaknak az azonos nemű személyek esetleges életközösségét illetően, akár házasságról, akár polgári partnerségről lenne szó. A jogász szenátorok elutasították Remus Cernea törvénytervezetét, mely a személyek nemétől függetlenül rendezte volna a polgári partnerséget.

A homoszexuálisok elleni határozott álláspontjairól ismert Puiu Haşotti PNL-s szenátor, az emberi jogi bizottság tagja most is, az Európai Parlament jelentésétől függetlenül is meggyőződéssel ellenez egy ilyenfajta szabályozást.

„Minden országnak megvan a maga jellegzetessége. Az EU-ban nem minden ország fogadott el ilyen törvényeket, és nem is fogják megtenni. Ez egy vélemény az EU részéről, nem jelent kötelezettséget. Romániának nem kell megtennie ezt a lépést. Nem kell törvénybe iktatni a homoszexuális párok házasságának lehetőségét, legalábbis nem Romániában. Pont. Nem kell, mondta felháborodva Haşotti.

A Gândul ennek miértjére vonatkozó kérdésére a szenátor röviden válaszolt:

„Túlságosan is nyilvánvaló az ok. Nem kell, mert nem kell, nem szükséges.”

Az orvos végzettségű Tudor Chiuariu képviselő sem vesz számításba ilyen törvényt. Nem ellenzi határozottan, de azt állítja, hogy Romániában ez nem elsődleges.

„Vannak más alapvető jogok, melyeket megsértenek Romániában, mint amilyen az egészséghez és az oktatáshoz fűződő jog, ezek elsődlegesek. A többi nem szerepel a napirendemen, és eddig senki sem keresett fel a képviselői irodámban azzal, hogy polgári partnerséget akar. Nem hiszem, hogy minden feltétlenül jó, ami az Európai Unióból érkezik, és nem tartom megoldásnak, hogy mindent gondolkodás nélkül elfogadjunk”, jegyezte meg a Gândulnak Ciuhodaru.

„A házasság nemcsak szexet jelent, hanem barátságot, társat is”

Bár a többség egyértelműen ellenzi a polgári partnerséget, vannak néhányan, nem túl sokan, és meglehetősen halk szavúak, akik az ellenkezőjét állítják. A szintén az emberi jogi bizottságban ülő Constantin Popa UNPR-s szenátor úgy véli, hogy a románoknak nem kellene „populistáknak és képmutatóknak” lenniük.

Véleménye szerint, a házasság azonos nemű személyek között is létrejöhet, elsősorban azért, mert egy ilyenfajta közösség nemcsak szexuális érintkezést jelent.

„A házasság nemcsak szexet jelent, hanem barátságot, társas kapcsolatot is. A házasság közös harc az élettel, a nehézségekkel, több dolgot jelent, nem szabad szigorúan a szexre leszűkíteni. Romániának is lépéseket kellene tennie az azonos nemű személyek közötti házasság elfogadása felé, vitákat is indítanék e témában, melyek segíthetnék az embereket a megértésben”, mondta a Gândul által megkeresett Popa.

A Panzeri-jelentés

A jelenlévő parlamenti képviselők 75 százaléka megszavazta azt a módosítást, mely arra bátorítja az EU tagállamait és intézményeit, hogy folytassák a vitákat az azonos nemű személyek közötti házasságról vagy polgári partnerségről. Vagyis 472 igen, 115 nem szavazat volt, 46-an pedig tartózkodtak. 24 román euroképviselő megszavazta a 162. paragrafust, ketten tartózkodtak (Norica Nicolai és Adina Vălean), további ketten ellene szavaztak (Daniel Buda és Marian-Jean Marinescu), hárman pedig hiányoztak (Renate Weber, Victor Negrescu, Emilian Pavel).

Konkrétan az Európai Parlament emberi jogokról szóló, Pier Antonio Panzeri olasz euroképviselő által kezdeményezett jelentéséről van szó. Nem jogszabály jellegű jelentés, tehát nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy e rendelkezéseknek megfelelően hajtsanak végre módosításokat a nemzeti jogrendben.

Az azonos nemű személyek közösségének kérdésköre az Európai Unió egyik célja lett. Az Euronews szerint az egész világon 21 állam törvényesítette az azonos nemű személyek közötti házasságot, ebből 11 ország az Európai Unió tagja. Sőt, az EU Tanácsa 2013 júniusában elfogadott egy sor iránymutatást arról, hogy az LGBTI-közösségek esetében hirdetni és támogatni kell az összes emberi jog tiszteletben tartását. Ennek köszönhetően most az EU emberi jogokra vonatkozó stratégiájának része az a törekvés, hogy e közösség tagjai házasságot vagy polgári partnerséget köthessenek.

De mivel ez a téma nem tartozik az Európai Unió tagállamokra vonatkozó hatáskörébe, így inkább a külpolitikai stratégia része. Ez nem jelenti azt, hogy az euroképviselők vagy az EU többi intézménye ne használnának ki minden alkalmat annak jelzésére, hogy nemcsak a közösségi térségen kívüli partnereknek, hanem a tagállamoknak is megoldásokat kell találniuk az LGBTI-közösség jogainak tiszteletben tartására.

Hirdetés