Johannis újraegyesítette a nemzetet Gyulafehérváron

A megválasztott román elnök szerint ma ismét nemzeti egységről beszélhetünk, de másmilyenről, mint 1918-ban. Johannis jött, beszélt, pálinkázott az egyesülés színhelyén.
Hirdetés

Népviseletbe öltözött helyiek hagyományos kellékekkel – azaz kenyérrel, sóval és pálinkával – fogadták hétfő délelőtt Klaus Johannist, Románia megválasztott elnökét Gyulafehérváron. Az elnök a nemzeti ünnep alkalmából érkezett az Erdély és Románia egyesülését kimondó, 1918. december 1-i nagygyűlés helyszínére. Itt megkoszorúzta Ferdinánd király mellszobrát, majd szóba elegyedett az ünneplőkkel, akik közül többen hangos éljenzéssel fogadták.

Ünnepi üzenetében az elnök szimbolikus napnak nevezte december elsejét, olyan napnak, amelyen évről évre újra kell gondolni a nemzeti egység eszméjét. Beszédének főbb gondolatait így foglalhatjuk össze:

♦ 1918-ban a Nagy Egyesülés területi és intézményi formában valósult meg, a román nemzet akaratnyilvánításának eredményeként. 96 évvel a nevezetes esemény után ismét nemzeti egységről beszélhetünk, de ennek más a jelentősége. 

Ma állampolgárok nemzete vagyunk, 

amely megmutatta a világnak, hogy nagyra tartja a demokrácia vívmányait, van bátorsága és változást akar. Fedezzük fel együtt a nemzeti egység ideáját! No de mit is jelent ez?
 
♦ Azt jelenti, hogy fel kell vállalnunk közös céljainkat, és közösen kell cselekednünk azok megvalósításáért. A mai nap jó alkalom arra, hogy megnézzük, mik a nagy elmaradásaink. Közös nemzeti célok kellenek ismét, mégpedig olyanok, amelyek a nemzetnek 

Európában és a világban elfoglalt helyével

kapcsolatosak. Olyan nemzeti célokról van szó, mint Románia helyének megerősítése Európában, a régiók közti különbségek csökkentése, az Európához való csatlakozás az infrastrukturális hálózatokon keresztül, az oktatás színvonalának javítása és a közintézmények megreformálása. 

♦ Az utóbbi években nőtt a gyanakvás, kétség, félelem, bizonytalanság légköre, ezek eltávolítottak bennünket egymástól, ott is ellenfeleket láttunk, ahol partnereket láthattunk volna. Szükség van tehát még egy fontos dologra: 

fedezzük fel újra a bizalmat,

az egymás iránti, az állampolgárok és az intézmények közötti, az együttműködés erejébe vetett bizalmat. Enélkül ugyanazokat a régi hibákat, rossz tapasztalatokat fogjuk megismételni.
 
♦ A politikai pártoknak, függetlenül a négy évente ismétlődő megmérettetésektől, a teljes állampolgári nemzetet kell képviselniük. Nem számít, mi történt a múltban, a politikusoknak elsősorban a 

hosszú távú nemzeti célokra 

kell vetniük vigyázó tekintetüket, mert a közérdek előbbre való a magánérdeknél.
 

Fotó: Klaus Johannis Facebook-oldala

Hirdetés