Korrupt istenek alkonya

Te, parlamentben bujkáló korrupt politikus: reszkess!
Hirdetés

A játék nagymesterei által az utóbbi 25 évben kiépített és szinte tökélyre vitt korrupt politikai rendszer hihetetlen sebességgel omlik össze. A román politikai osztály sokkos állapotban van.

Még távol vagyunk a bírósági ítéletek megszületésének pillanatától, de a politikai rendszeren belüli hatások radikálisak lesznek. Az éppen zajló események fordulópontot jelentenek.

Az évek során a pártok elutasították a társadalom felől érkező üzeneteket, és nem hagytak fel a korrupt hatalomgyakorlási modellel. A választási sikert a pénzvezetékhez való hozzáférés, az ország forrásainak megcsapolását szolgáló mechanizmusok uralása eszközének tekintették. Az EU- és a NATO-csatlakozás után a pártok megtagadták az ugyanilyen típusú üzenetek figyelembe vételét, melyeket ezúttal nyugati partnereink küldtek. Az Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmus, a híres EEM követelményei még ma, hét év után sem valósultak meg teljesen. Egyet ígértek Brüsszelben és Washingtonban, és mást tettek idehaza. Mindazt, amit – külső nyomásra – évek alatt felépítettek, majdnem szertefoszlott a „Fekete Kedd” típusú napok alatt. Ezek az emberek abban az illúzióban éltek, hogy ha magukat a Szövetségesek leghűségesebb partnereinek mondják, akkor azok eltűrik majd korruptságukat, a feltételek nélküli és minél szorosabb együttműködésért elfogadott árként.

Csakhogy drámaian megváltozott a globális kontextus. A bukaresti korrupció vezetői, mohóságuktól elvakultan, figyelmen kívül hagytak két jelentős üzenetet, melyek idén érkeztek Joe Bidentől és Victoria Nulandtól. Mit mondtak az amerikaiak? Hogy ha korrupt vagy, nem lehetsz megbízható szövetséges. Egyszerűen

problémává válsz és nem megoldássá.

Az új globális helyzetek közepette, amikor Oroszország megkérdőjelezi a biztonsági világrendszert, és minden eszközzel igyekszik destabilizálni az euro-atlanti szövetséget, a korrupció megtűrése a NATO határánál lévő egyik kulcsfontosságú államban az ajtók kitárásával és aztán a védelmi falak lerombolásával lenne egyenértékű.

A helyzet még tovább bonyolódott az európai államok egész sorában, főleg a Magyarországon bekövetkezett fejlemények miatt, mely politikai és gazdasági céljai elérése érdekében egyre szorosabb együttműködést alakított ki Oroszországgal.

Hirdetés

Magyarország eltávolodik a nyugati modelltől, a liberális demokrácia értékeitől, és szomszédaira nézve aggasztó politikákat hirdet meg az autonómiapárti tervek támogatásával, egy olyan térségben, melyet amúgy is instabilitás és geostratégiai természetű konfliktusok terhelnek meg, Ukrajna pedig az éppen napirenden lévő példa erre.

Ilyen körülmények között a korrupció elsődleges fenyegető tényezővé válik a nemzetbiztonságra és a Szövetség biztonságára nézve. Az amerikaiak, a Szövetségesek biztonságát az 5. cikkelyen keresztül szavatolókként elküldték a harmadik üzenetet is, szintén Victoria Nulandon keresztül: „Hogyan tudnak éjszakánként a NATO 5. cikkelyének ernyője alatt aludni, miközben nappal az ’illiberális demokráciá’-t hirdetik, a nacionalizmust bátorítják, korlátozzák a sajtószabadságot, vagy démonizálják a civil társadalmat?! Ugyanezt a kérdést teszem fel azoknak is, akik megvédik az igazságszolgáltatás vizsgálatától a korrupt hivatalosságokat, megkerülik a Parlamentet, amikor az felel meg nekik, vagy olyan üzleteket kötnek, melyek a nyíltan hangoztatott változatosságra törekvő politikák dacára növelik országaik egyetlen energiaforrástól való függését.” Persze, Orbán Viktor magára ismerhet ebben az üzenetben, a védett korruptakra vonatkozó figyelmeztetés viszont Romániára érvényes.

Miért most? De hát mikor? Miután a korrupt rendszer választások révén regenerálódik?

Hirdetés