Egyház, két ház, hány ház?

George Arun alaposan leszedi a keresztvizet az ortodox egyház papjairól. Akinek nem inge, ne vegye magára. De akinek inge, az legalább mímelje, hogy felöltözik. Ja, és más egyházak szolgái is magukba nézhetnek. Nem árt az!
Hirdetés

A románok továbbra is az Egyházban és a Hadseregben hisznek leginkább. Bármekkora médianyilvánosságot kapnának is a részegen kormányhoz ülő papok vagy egyházi vezetők, olyan papok, akik azért ürítenek ki templomokat, mert néhány öregasszony megzavarta az imát a sutyorgásával, a templom pénzét szerencsejátékokon elveszítő papok, a románok Egyházba vetett bizalma állandó, 70 százalék körüli marad.

A Youtube-on már jó ideje láthatók videók szenvedélyes manele-rajongó papokról. Ezek egyikében három csuhás pap Florin Salam egyik maneléjére jár ördögi táncot. A zene gyors, a szöveg pedig sokatmondó, egy egyházi személy szellemére nézve: „Fasza, fasza, fasza vagyok/Ritkán láthatsz olyan fickót, mint én”. És a papok megállíthatatlan forgatagban táncolnak, ugrálnak és forognak, csuhájuk harangként pörög körülöttük, mint amikor a menyasszonyt forgatják. A kép groteszk, a virtuális térben pedig bárki megtekintheti, aki kíváncsi rá. Többek között az internetre tömegesen rácsatlakozott falusi hívők is.

Egy megjegyzés: figyelemre méltó a csuhák mögötti emberi érzés ökumenizmusa (és ez minden bizonnyal nem egyedi eset), ugyanis köztudomású, hogy az ortodox keresztény klérus egy jelentős részét nem ritkán a zsidók, magyar etnikumúak, cigányok ellen kifejezett nacionalizmus uralja. Íme, ez a PRM (Nagy-Románia Párt – a szerk.) csúcséveinek agresszív üzenetét hordozó nacionalizmus nagyon jól megfér a legtöbbször cigányok által énekelt manelékkel.

Az Ortodox Egyház már a 90-es évek óta szerepet vállal a politikában: a feszenizmus (FSN, Nemzeti Megmentési Front – a szerk.) és a peremizmus (lásd, PRM – a szerk.) hirdetésével a hívők körében, vagy a politikai hatalom durva túlkapásai – például a bányászjárások vagy az Egyetem (Universităţii) téri tüntetők szétverése – határozott elítélésének elmulasztásával. Ez a politikai hatalommal kötött paktum nem volt ártatlan. Az volt a célja, hogy megakadályozza azoknak a templomoknak és tulajdonoknak visszaadását a Görög-katolikus Egyháznak, melyekkel ez utóbbi a kommunista rezsim hatalomra kerülése előtt rendelkezett. A 90-es éveket a két egyház hívőinek számos konfliktusa terhelte meg, akiknek a papjaik nyújtottak támogatást, sőt inkább vezetést.

Az Emil Constantinescu álmában megjelent Vasile szerzetes sikere az 1996-os elnökválasztáson még világosabban feltárta az egyház szolgálói és a politikusok között társbérletet. A bűnös kapcsolat mindkét fél számára előnyös ügyleteket generált és generál továbbra is, a törvényesség határán, vagy már azon túl is. A hívők a saját szemükkel láthatják, hogyan épít magának a papjuk egy újabb házat, vagy vásárol egy újabb autót, miként küldi gyermekeit a civilizált európai fővárosokba tanulni, mégis továbbra is az Egyházban bíznak.

És annak ellenére, hogy számtalan pap és egyházi vezető nem hagyja ki a világi élet egyetlen bűnét sem, a templomban elhangzó szavuk, főleg falun, óriási mértékben számít, a honi szólás hipnotikus hatásával bírva: „Ne azt tedd, amit a pap tesz, hanem amit a pap mond”.

A szólás első fele lehangolóan időszerű igazságot tartalmaz. Papjaink nagy része egyre inkább világi életet él, gyakran a törvényesség szélét súroló vagy törvényt szegő ügyletekben érintett, a papi küldetést hivatali kötelességgé változtatva. Ugyanolyan hivatallá, mint bármelyik másik, amiért – igaz – szerény fizetést kapnak. A pénz (sok pénz!) a hívők vallásos érzésének kihasználásából származik, mely vagy fundamentalista, vagy még csak alig gubóállapotú.

Hirdetés

Persze, nem általánosítok, de azért sokan közülünk merkantilista módon hiszünk, hódolunk, böjtölünk és imádkozunk. Nagyjából a következő elv szerint: „Amilyen a munka, olyan a fizetség”. Másképp mondva, minél több pénzt csúsztatunk bizonyos egyházi szertartásokra a pap zsebébe, minél nagyobb összeggel kísérjük a bűnbánó cédulákat, annál nyugodtabbak vagyunk, hogy Isten majd „megoldja” a gondjainkat.

Így vált szokásunkká, hogy mindent „felszenteltetünk” magunk körül, a lakástól az autóig és így tovább, egészen a háztartási eszközökig.

Hitünk két fillért sem ér, ha nem kürtöljük világgá, ha nem verjük vele a mellünket, és nem ócsároljuk a többieket, a hallgatagokat vagy az ateistákat.

Normális esetben az emberek hitét nem lehet statisztikailag mérni. Ennek ellenére azok a statisztikák, melyek a románok Egyház iránti bizalmát mérik, valójában egy sor fel nem tett kérdésre adott válaszok összegét mutatják: hány román hisz tényleg Istenben, hányan mondják magukat hívőnek, de valójában csak megkeresztelték őket, hányan tekintik az Egyházat egy nép szellemi alapjának, hányan tekintik papjukat és templomukat spirituális egésznek.

A Román Ortodox Egyháznak az a baja, talán egyes neoprotestáns felekezetek hittérítése miatt is, hogy túlságosan exponált, túlságosan gesztikulál, a lakásnak, vagy gépkocsinak az ügyfél megrendelésére történő felszentelésétől a csodatévő ikonok tobzódásáig.

Hirdetés