Uniópromó

Reklámozzák az egyesülést. De hogy?
Hirdetés

Az Egyesülés jobb életet, az Egyesülés a mezőgazdaságnak jutó több pénzt, az Egyesülés jobb kórházakat, az Egyesülés nagyobb nyugdíjakat, az Egyesülés jobb utakat jelent… Románia Moldova Köztársasággal való egyesülésének minden előnyét valódi szereplőket és valódi történeteket bemutató videószpotokba gyűjtötték össze, melyek célja javítani a besszarábiaiak Romániáról alkotott képét.

Oroszország a második világháború után szisztematikusan a román állam és a románok imázsának rombolásán dolgozott. A cél az volt, hogy a román valóságról kialakított hamis képzet fenntartásával elriasszák a besszarábiaiakat a Romániával való egyesülés gondolatától.

Sok besszarábiai tudatában a románok rosszak, fasiszták, magasabb rendűnek képzelik magukat és nem akarják a besszarábiaiakat, Európa sereghajtói… A rágalmazási kampány a Szovjetunió bukása után is folytatódott, egyrészt Moszkva részéről, másrészt a Chişinău-i politikai osztály intenzív támogatásával is.

A moldovai unionisták úgy döntöttek, itt az ideje a modern technikákat akkor is alkalmazni, amikor az Egyesülésről beszélünk és ennek megfelelően a Moldova Ifjai (Tinerii Moldovei) szervezet egy sor szpotot készített, melyek célja kimondani az igazat Romániáról.

Ezeket a szpotokat valós személyekkel, valódi történetekkel készítette egy jelentős Pruton túli román rendező (további információk később) által vezetett önkéntesekből álló csapat.

Azt szerették volna, ha a második román állam minden jelentős tévéje bemutatja a szpotokat. Ezek, a Moldova Ifjai minden erőfeszítése ellenére, egyértelműen oroszbarátokra, államiságpártiakra (statalistákra) és demokrácia-, román-, unionistapártiakra különültek el.

Azt is mondhatnánk, hogy a Chişinău-i politikai kormánynak, vagyis az Európa-párti szövetségnek a szolgálatában állók inkább a Moldova Köztársaság Eurázsiai Integrációjáról szóló szpotok támogatását választották, határozottan elutasítva bármilyen Európa-párti, vagy unionistapárti szpotot.

Alább közzéteszek egy másik anyagot is, hogy lássák, miként viszonyulnak az oroszbarát tévék a kampányhoz.

Mint látni fogják, a nyilatkozók nem beszélnek románul, vagyis a második román állam hivatalos nyelvén, de úgy tűnik, a többségi román-moldovaiak nevében nyilatkoznak.

Az alábbi felvétel szerkesztőjének elképzelése szerint a moldovai kormány számára nem a Moldova Köztársaságot megszállva tartó orosz hadsereg jelenti a gondot, nem a gagauziai, vagy bălţi-i szeparatizmus, nem az államot ellenőrzése alatt tartó maffia…, hanem éppen az a romániai helyzetről és az Egyesülés előnyeiről szóló szpot.

Megjegyzem, hogy az alábbi riportot készítőknek fogalmuk sincsen a témáról és valótlan kijelentéseket tesznek a szpotok finanszírozóiról… azok között a román állam biztosan nem szerepel, a közpénzeket ugyanis a politikai struktúrák irányába pumpálják és nem a határon túli románok felé.

Mivel nincs benne semmi titok, egy moldovai kampányhoz nagyon kevés pénzre van szükség és ez magánadományozóktól származik, elsősorban a román diaszpórától, vagyis azoktól, akiket az állam országuk elhagyására kényszerített. Nekik kell köszönetet mondanunk.

Hirdetés