EMKE-díjakat hoz a húsvéti nyuszi

Ők tettek az elmúlt esztendőben a legtöbbet az erdélyi magyar kultúráért az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) szerint. Dobpergés, majd sok név következik.
Hirdetés
 •          Spectator-díj
 
Ferencz Zsolt – a közvéleményt pozitívan alakító, a hagyományokat tisztelő és az újra érzékeny riportjaiért, interjúiért.
 
 •          Kacsó András-díj
 
Lengyel László – az erdélyi táncházmozgalomban nyújtott tevékenységéért és a kalotaszegi magyar népdalkincs megőrzéséért, hű tolmácsolásáért.
 
 •          Bányai János-díj
 
dr. Ilyés Sándor – a munkáskultúra kutatásában elért eredményeiért és szerkesztői tevékenységéért.
 
 •          Kun Kocsárd-díj
 
Tamás Sándor – egy sajátos erdélyi magyar közművelődési modell, a szórvány és a belső anyaország identitásőrző kulturális kapcsolatának intézményesített megteremtéséért.
 
 •          Nagy István-díj
 
dr. Benkő Judit Emese – az erdélyi magyar zenei életben kifejtett fáradhatatlan több évtizedes művészi, ismeretterjesztői és oktatói munkásságáért.
 
 •          Gr. Bánffy Miklós-díj
 
Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos – a közműveltség terjesztésének és a korszerű színházi formanyelv kimunkálásának szolgálatában szerzett érdemeikért, a Kiss Stúdió Színház megalakításának huszadik évfordulóján.
 
 •          Kovács György-díj
 
Barabás Árpád – sokoldalú, minőségteremtő, a régió színházi kultúráját kiteljesítő alkotó munkájáért.
 
 •          Poór Lili-díj
 
Varga Csilla – a korszerű színházi formanyelv kimunkálásában vállalt szerepéért, alakításainak műfaji változatosságáért.
 
 •          Szolnay Sándor-díj 
 
Nagy Enikő – a zománcművészet nemzetközi hírű mestere, a rekeszzománc első hazai művelője, a kiváló grafikusművész részére – több évtizedes kiemelkedő művészi munkássága elismeréseképpen.
 
 •          Monoki István-díj
 
Demeter Lajos – a könyvtári és helytörténeti kutatás terén végzett eredményes munkásságáért, az 1848-49-es háromszéki vonatkozások feltárásában elért kiemelkedő teljesítményéért.
 
 •          Kőváry László-díj
 
Balogh Béla – hitelességre és pontosságra törekvő történész-levéltárosi szakmai munkásságáért, önzetlen népművelői tevékenységéért, a Bányavidék múltjának megismertetéséért és népszerűsítéséért.
 
 •          Gr. Mikó Imre-díj
 
Vita László – gazdasági téren nyújtott kimagasló eredményeiért, továbbá közösségünket segítő kitartó munkásságáért.
 
 
Díszokleveleket is kiosztanak
 
 •         A muravidéki magyarság szellemi életének fellendítéséért, az összmagyarság vérkeringésébe való újbóli bekapcsolásért, a hagyományok visszahonosításáért a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet részére.
 •         A közösség hiteles tájékoztatásáért, magyarságunk kulturális, művészeti, társadalmi életének és törekvéseinek hat évtizedes szolgálatáért Kolozsvári Rádió magyar szerkesztőségének adományoz.
 
Továbbá tiszteletbeli tagokat választanak
 
 • A muravidéki magyar kulturális intézményrendszer kiépítése és működtetése terén kifejtett tevékenységéért, e rendszernek a Kárpát-medencei magyarság egészének művelődési életébe való eredményes beépítéséért, kiemelkedő művelődésszervező munkásságáért Kepe Lilit az EMKE tiszteletbeli tagjává választotta.
 • A népfőiskolai mozgalom beindításában és működtetésében, a Magyar Házak láncolatának létrehozásában, Egyesületünk önállósodási folyamatában játszott szerepéért Dáné Tibor Kálmánt az EMKE tiszteletbeli tagjává választotta.
 • Szervezetünk újraalapításában, önállósodási folyamatában és tevékenységeiben kifejtett kiemelkedő munkássága elismeréseként 75. születésnapján Kötő Józsefet az EMKE tiszteletbeli tagjává választotta.

Hirdetés