Ki hajítja a PSD koporsójára az első marék földet?

A PSD egy rothadó politikai hulla. De még mozog. Sőt, irányít. Mircea Morarius írása.
Hirdetés

A Főtér RoMánia rovatában a romániai román nyelvű média olyan véleményanyagait szemlézzük, amelyek vagy az itteni magyar közösséggel, a román-magyar kapcsolatokkal foglalkoznak, vagy a nyilvánosságot, a közbeszédet foglalkoztató forró témákat taglalnak.

Jelen szöveg az Adevărul oldalon közölt cikk fordítása. Az alcímeket a szerkesztőség adta.

A tőlem telhető legnagyobb figyelemmel és tárgyilagossággal figyelem, kommentálom a román politikai színpad történéseit és egyre erősödik bennem a benyomás, hogy Viorica Vasilica Dăncilă asszony egyre inkább megérett arra, hogy gond nélkül beiratkozzon bármelyik doktorképzőbe.

Fentnevezett május 27-e óta szinte naponta alaposan bebizonyította, hogy minden lehetséges képességgel rendelkezik egy disszertáció összeállításához arról,

mennyire híján van a mai román politikus az erkölcsösség bármely nyomának, a minimális és elemi jóérzésnek.

Ezt könnyen megtehetné saját tettei és tapasztalata maximális kiaknázásával.

Miután közömbösen megszabadult Liviu Nicolae Dragnea politikai hullájától, attól a bűnözőtől, akinek támogatása nélkül a nyomorúságos, balsors által sújtott videlei szakközépiskolai pedagógusi státuszig kapaszkodott volt háziasszony, Dăncilă asszony nem tehette volna meg, hogy minden lehetséges alkalmat kihasznájon a párton belüli helyzetének megerősítésére. Figyelemre méltó gyorsasággal szerzett meg és halmozott fel tisztségeket. És nem akárhogy tette, hanem kitartóan, éhes ragadozói képességeket tanúsítva. Most pedig bármire kész, hogy meg is őrizze azokat. Naponta sértett és sért törvényeket, szokásokat, jóérzésről pedig szó sem lehet. Mindenki szeme láttára űz gúnyt az alkotmányból. Egyet mond ma, mást cselekszik holnap. Észbontó könnyedséggel hazudik. Olyan gyakorisággal változtatja politikai szándékait és gyakorlatát, mint a brossait. Semmivel sem törődve űz gúnyt az országból, nagyjából ugyanúgy alkudozik a rovására, ahogy illuzórikus kormányzati tisztségeket árul Cupa, Gavrilescu, Băişanu féle aljas árulóknak, akiket a napról napra egyre aprócskább és szétesőbb Liberálisok és Demokraták Szövetségéből (ALDE) csábított át. Elfogadhatatlan kormányátalakítási javaslatokkal áll a világ elé és küld Cotroceni-be, semmibe véve az ország alaptörvényének 85. cikkelyét.

Kész feláldozni azt, ami még megmaradt a szétvert országos oktatási rendszerből,

egy bizonyos Gavrilă nevű akárkit szándékozva kinevezni az élére, valójában egy se hús, se hal hölgyet, aki eddig csak a politikai vándorlásban mutatott fel maradandót. A Carmen Dan által minisztériumból alvilági figurák találkahelyévé változtatott belügy élére egy erkölcstelen alakot akart kinevezni, aki – mert egy torz törvény megengedi neki – 39 évesen már nyugdíjba vonult. Ugyanez a V. V. Dăncilă van annyira pofátlan, hogy azt gondolja, csak ő és a PSD-s félanalfabéták – akik csak azért alkotnak védőfalat körülötte, mert így még egy ideig hozzáférhetnek kiváltságokhoz és tisztségekhez – képesek megmenteni Romániát attól a katasztrófától, amelyet a PSD–ALDE kormányzat készített elő gondosan 2017 januárja óta.

Hirdetés

Egyáltalán nem lepett meg, amikor szerdán azt hallottam, hogy Dăncilă asszony meggondolta magát és önhatalmúlag, legjobb esetben is csak két-három cinkosa beleegyezésével megváltoztatta azt, amit ő maga jelentett be a PSD Országos Végrehajtó Bizottság (CExN) előző napon elfogadott döntéseként.

A PSD által állampolitika rangjára emelt átverés keretébe illőnek tűnt számomra az a döntés,

hogy tovább húzzák az időt és nem teljesítik az ígéretet, hogy megjelennek a parlament előtt és kérik az új kormányzati felállás megerősítését. Dăncilă asszony, egyfajta Lady Macbethként annak gondolatától reszket, hogy érkezik az elszámolás pillanata, melyet minden áron el akar kerülni. Mert már csak ennyire képes. Dăncilă asszony igyekszik figyelmen kívül hagyni azt az egyszerű valóságot, hogy minden elszalasztott nap egy újabb szeg a PSD koporsójában. De azt is, hogy ő már most politikai hulla.

A PSD már bűzlik. Iszonyúan bűzlik, rothadó hulla módjára. A gödre már meg van ásva. Már csak azt kell eldönteni, hogy ki hajítja a szóban forgó koporsóra az első marék földet. De arról nincs szó, hogy bárki is mondana egy „Isten bocsásson meg neki!”-t. Egyszerűen azért, mert a PSD 2017 óta, függetlenül attól, hogy Dragnea vagy V. V. Dăncilă vezette, istentelen pártnak bizonyult.

Hirdetés