Miért a vezérkari főnökön ugrott össze Iohannis a PSD-vel?

Egészen elfogadható indokot tálalt a G4Media: a pénzt. Nagy biznisz felfegyverezni a román hadiflottát.
Hirdetés
Klaus Iohannis elnök pénteken megtagadta Dumitru Scarlat tábornok kinevezését vezérkari főnökké, akit a PSD-s védelmi miniszter javasolt Nicolae Ciucă tábornok helyére, akinek december 31-én lejár a mandátuma. Kormányzati források a G4Media.ro-nak kijelentették, hogy az elnök azért utasította el a javaslatot, mert Scarlat tábornok nem felel meg a vezérkari főnökké kinevezés törvényi feltételének – nevezetesen annak, hogy a hadsereg valamelyik haderőnemének (szárazföldi, légi, tengeri) a parancsnoka vagy parancsnokhelyettese legyen.
 
Az a követelmény, hogy a vezérkari főnöknek a haderőnem-parancsnokok vagy a helyettesek közül kell kikerülnie, egyértelműen szerepel a Honvédelmi Minisztérium szervezetéről és működéséről szóló 346/2006. számú törvényében, a 39. cikkely 5. bekezdésében:
A vezérkari főnök a hadsereg legmagasabb vezetőségi ranggal rendelkező katonája, akit Románia elnöke nevez ki a honvédelmi miniszter javaslatára, a miniszterelnök véleményezésével, 4 éves időszakra, egy évre szóló meghosszabbítási lehetőséggel. A vezérkari főnöki tisztségbe a haderőnemi parancsnokok egyike vagy helyettesük nevezhető ki.
 
A G4Media.ro forrásai szerint Gabriel Leş védelmi miniszter egymás után két határozat aláírását akarta javasolni Iohannis elnöknek a CSAT (Legfelsőbb Védelmi Tanács) pénteki ülésén. Az első: Dumitru Scarlat tábornok kinevezése a szárazföldi erők parancsnokává, a második: azonnali kinevezése a hadsereg vezérkari főnökévé.
 
Gabriel Leş miniszter különben részben megerősítette az információt az Antena3-nak adott, az Agerpres által is átvett egyik nyilatkozatában: „Ahhoz, hogy a hadsereg vezérkari főnökévé válhasson, haderőnemi parancsnoknak kellett lennie. És ezért azt javasoltam, hogy helyezzük át (Dumitru Scarlat tábornokot) a Szárazföldi Erők Vezérkarához annak ellenére, hogy korábban már vezetői posztot tölött be ott, Uifălean (helyesen: Uifăleanu, Ovidiu-Liviu – ford. megj.) tábornok úr pedig átvehetné a helyét a NATO-ban és az EU-ban. Elutasította ezeket a javaslatokat. Nem voltak érvei, csak annyi, hogy nem törvényesek, de nem mondta meg, hogy miért nem törvényesek”.
 

Lett volna idő új vezérkari főnököt javasolni

Az idézett kormányzati források a G4Media.ro-nak azt mondták, hogy az elnök elutasította a két rendelet egymásutáni aláírását, főleg úgy, hogy Nicolae Ciucă mandátuma a Hadsereg Vezérkara élén csak december 31-én jár le. Sőt a CSAT ülésén állítólag arra is hivatkoztak, hogy a védelmi miniszter csak a CSAT utolsó ülésén állt elő a javaslatokkal, holott a helyzet a vezérkar élén már korábban is ismert volt.
 
Dumitru Scarlat Románia NATO- és EU-képviseletének a vezetője. A javaslatra úgy került sor, hogy Gabriel Leş védelmi miniszter bejelentette, nem akarja meghosszabbítani a jelenlegi vezérkari főnök, Nicolae Ciucă mandátumát. Ez utóbbi mandátuma december 31-én jár le, de a Iohannis elnök által pénteken bejelentett hosszabbítás nyomán még egy évig a hadsereg vezérkari főnöke marad.
 

A pénz beszél

A hadsereg vezérkari főnöki tisztségéért folyó csata mögött óriási stratégiai és pénzügyi tétek is vannak a PSD és Iohannis közötti politikai vitákon kívül. A G4Media.ro információi szerint Liviu Dragnea és a PSD a holland Damen céggel működne együtt négy többfunkciós katonai korvett megépítéséért, míg Ciucă tábornoknak pénzügyi jellegű fenntartásai vannak e megoldással szemben (a Damen ajánlata állítólag drágább, mint a francia Naval Groupé).
 
A PSD és Ciucă nem most került először konfliktusba egymással: korábban a Romarm és az Elliott Broidy által ellenőrzött amerikai Circinus cég közötti megállapodás miatt vesztek össze. Elliott Broidy juttatta be Liviu Dragneát Donald Trump elnök beiktatási ünnepségére. Elliott Broidy cége február 1-én írt alá megállapodást a Romarm állami fegyvergyárral (egy héttel annak a cikknek a megjelenése előtt, amely szerint vitatott figurákkal épít kapcsolatot, többek között a korrupcióval vádolt Liviu Dragneával, akit Broidy mutatott be Trumpnak).
 
A C4ISR-rendszerről (command, control, communications, computers, intelligence, surveillance and reconnnaissance, azaz vezetés, irányítás, kommunikáció és számítástechnika, hírszerzés, megfigyelés és felderítés – ford. megj.), a fegyveres erők egyik elsődleges beszerzési programjáról van szó, melynek értékét nagyjából 180 millió euróra becsülik. A G4Media.ro információi szerint Nicolae Ciucă akkor ellenezte a PSD vezetősége által szorgalmazott megállapodást.
 

Kicsoda Nicolae Ciucă? 

Iohannis elnök 2015-ben nevezte ki a hadsereg vezérkari főnökévé Ciucă tábornokot, aki addig a vezérkari főnök, Ştefan Dănilă repülőtábornok helyettese volt. Ciucă korábban a Szárazföldi Erők Vezérkarát vezette, 2001 és 2004 között pedig a 26. Gyalogsági Zászlóalj (Vörös Skorpiók) parancsnoka volt, mellyel részt vett az afganisztáni Enduring Freedom I (2002–2003) és az iraki Antica Babilonia (2004) küldetésben.
 
Ciucă a műveleti területeken szerezte rendfokozatait, azon kevés román tábornokok közé tartozik, akik személyesen is vezettek hadműveletet (2004. május 14-15-én az iraki Eufrátesz-hídért folytatott csatát).
A nasszíriai csata (Irak, 2004 májusa), melyben Nicolae Ciucă vezette a román csapatokat, az első volt a második világháború óta, melyben a román katonák aktív harcoló felekként vettek részt.
 
Ciucă az Amerikai Egyesült Államokban számos katonai képzésen vett részt.

A címet és alcímeket a szerkesztőségünk adta.

Hirdetés